22.1 C
New York
วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024

Buy now

การนับอายุเด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพฐ.

โฆษณา

การนับอายุเด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพฐ.

การนับอายุเด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพฐ.

การนับอายุเด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพฐ.
การนับอายุเด็กเข้าเรียนปีการศึกษา 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพฐ.

โฆษณา

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูดีดอทคอม มีการนับอายุเด็ก เข้าเรียน ปีการศึกษา 2566มาฝากทุกท่านค่ะ ตามระเบียบให้นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม แบบวันชนวัน เช่น เกิด 17 พ.ค. 2565 นับถึง 16 พ.ค. 2566 ครบ 1 ปีบริบูรณ์

การนับอายุเด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพฐ.
การนับอายุเด็กเข้าเรียนปีการศึกษา 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพฐ.

อนุบาล 1-3 ให้นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ป.1 ให้นับอายุตามปีปฏิทิน หากเด็กเจ็ดปีบริบูรณ์ในปีใด ให้นับว่าเด็กมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดในปีนั้น

โฆษณา

  • เกณฑ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สพฐ. อนุบาล 1 รับเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ เกิดระหว่าง 17 พฤษภาคม 2562 – 16 พฤษภาคม 2563
  • เกณฑ์อายุการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 อนุบาล 2 รับเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 4 ปีบริบูรณ์ เกิดระหว่าง 17 พฤษภาคม 2561 – 16 พฤษภาคม 2562
  • เกณฑ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สพฐ. อนุบาล 3 รับเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ เกิดระหว่าง 1 มกราคม 2560 – 16 พฤษภาคม 2561
  • เกณฑ์อายุการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ป.1 รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 เกิดระหว่าง 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 หรือนักเรียนที่จบชั้นก่อนประถมศึกษา (อ.3)
การนับอายุเด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพฐ.
การนับอายุเด็กเข้าเรียนปีการศึกษา 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพฐ.
การนับอายุเด็กเข้าเรียนปีการศึกษา 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพฐ.

อ้างอิงจากหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพฐ.

ครูดีดอทคอม ขอบคุณเนื้อหาจาก สพฐ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม dmc 2565 รอบที่ 2 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ภาคเรียนที่ 2 ปิดระบบ ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2565

เกณฑ์เข้าเรียนอนุบาล 2566 การนับอายุเด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา2566 หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพฐ.

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles