19.6 C
New York
วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024

Buy now

คู่มือประเมิน NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test)

โฆษณา

คู่มือประเมิน NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test)

คู่มือประเมิน NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 คู่มือการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) การสอบ NT คือ การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) จัดโดย สำนักทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบเพื่อใช้ประเมินคุณภาพของการเรียนการสอน และจัดสอบในระดับชั้น ป.3. โดยการสอบ NT นี้ จะมีข้อสอบที่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับการทดสอบนานาชาติ (PISA) ซึ่งเน้นการทดสอบใน 2 ด้าน ได้แก่ ความสามารถพื้นฐานด้านการอ่าน และ ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์

คู่มือประเมิน NT ป.3 ปีการศึกษา 2565
คู่มือ ประเมิน NT ป.3 ปีการศึกษา65

โฆษณา

ดาวน์โหลดคู่มือประเมิน NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่

คู่มือประเมิน NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test)
คู่มือ ประเมิน NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test)
คู่มือประเมิน NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test)
คู่มือ ประเมิน NT ป.3 ปีการศึกษา65 คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test)

ดาวน์โหลดคู่มือประเมิน NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

โฆษณา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม

ปฏิทินกำหนดการจัดสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2565 การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ป.1 ทั่วประเทศ

คู่มือประเมิน RT 2565 คู่มือการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2565

 

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles