22.1 C
New York
วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024

Buy now

ประกาศแล้ว!!! ประกาศผลสอบครู กทม.วันไหน ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2565 ภายใน วันที่ 12 เมษายน 2566 ที่สอบในวันที่ 1-2 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

โฆษณา

ประกาศแล้ว!!! ประกาศผลสอบครู กทม.วันไหน ประกาศผลสอบครู กทม.66 ครั้งที่ 1/2565 ภายใน วันที่ 12 เมษายน 2566 ที่สอบในวันที่ 1-2 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

ประกาศผลสอบครู กทม.วันไหน ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2565 ที่สอบในวันที่ 1-2 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา จะประกาศภายในวันที่ 12 เมษายน 2566 ผ่านทาง https://teacherbkk.thaijobjob.com/ หรือ คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2566

ประกาศผลสอบครู กทม.วันไหน ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2565 ที่สอบในวันที่ 1-2 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา
ประกาศ ผลสอบครู กทม.วันไหน ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2565 ที่สอบในวันที่ 1-2 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

โฆษณา

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2565 จัดสอบเมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2566 และจะ ประกาศผลสอบครู กทม.2566 ภายในวันที่ 12 เมษายน 2566 ท่านสามารถติดตาม ผลสอบครูผู้ช่วย กทม.2566 ได้ที่ https://teacherbkk.thaijobjob.com/ หรือ คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2566

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 

คลิกที่นี่เพื่อ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชาแนะแนว
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชาภาษาไทย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชาประถมศึกษา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชาพลศึกษา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชาศิลปศึกษา-วาดเขียน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชาบรรณารักษ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชาคหกรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชานาฎศิลป์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชาเกษตรกรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชาวัดผล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชาฟิสิกส์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชาเคมี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กลุ่มวิชาชีววิทยา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดการรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมศิรินาม ชั้น ๓ สำนักการศึกษา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสาร/หลักฐานที่จำเป็นต้องอัปโหลด (Upload) ในการลงทะเบียนออนไลน์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณครูใหม่ รายงานตัวง่ายขึ้น! เพียงลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า

โฆษณา

ประกาศผลสอบครู กทม.วันไหน ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2565 ที่สอบในวันที่ 1-2 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

ประกาศ ผลสอบครู กทม.วันไหน ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2565 ที่สอบในวันที่ 1-2 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

ประกาศผลสอบครู กทม.วันไหน ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2565 ที่สอบในวันที่ 1-2 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา
ประกาศ ผลสอบ ครูกทม.วันไหน ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2565 ที่สอบในวันที่ 1-2 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง วัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ประกาศผลสอบครู กทม.วันไหน ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2565 ที่สอบในวันที่ 1-2 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา
ประกาศผลสอบ ครูกทม.วันไหน ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2565 ที่สอบในวันที่ 1-2 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา
ประกาศ ผลสอบ ครู กทม.วันไหน ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2565 ที่สอบในวันที่ 1-2 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา
ประกาศ ผลสอบ ครู กทม.วันไหน ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2565 ที่สอบในวันที่ 1-2 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ภายในวันที่ 12 เมษายน 2566 ผ่านทาง https://teacherbkk.thaijobjob.com/ หรือ คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2566

ขอบคุณเนื้อหาจาก กรุงเทพมหานคร

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ประกาศผลสอบครู กทม.2566 ผลสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2565 สอบครู กทม. ปี 2566 วันที่ นที่ 1-2 เมษายน 2566

ผลสอบครูผู้ช่วย กทม.2566 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2566 ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2565

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles