18.8 C
New York
วันศุกร์, พฤษภาคม 24, 2024

Buy now

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรอบรมการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ในสถานศึกษา โดย สสวท. 7 บทเรียน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน PISA

โฆษณา

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรอบรมการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ในสถานศึกษา โดย สสวท. 7 บทเรียน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน PISA

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรอบรมการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ในสถานศึกษา โดย สสวท. 7 บทเรียน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน PISA

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรอบรมการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ในสถานศึกษา โดย สสวท. 7 บทเรียน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน PISA
อบรมออนไลน์ ฟรี หลักสูตรอบรมการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ในสถานศึกษา โดย สสวท. 7 บทเรียน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน PISA

โฆษณา

ครูดีดอทคอม ขอเสนอการอบรม โดย สสวท. อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรอบรมการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ในสถานศึกษา โดย สสวท. 7 บทเรียน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน PISA หลักสูตรอบรมประกอบด้วย 7 บทเรียน ดังนี้
บทเรียนที่ 1 โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA)
บทเรียนที่ 2 กรอบการประเมิน PISA
บทเรียนที่ 3 ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA
บทเรียนที่ 4 ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่
บทเรียนที่ 5 การทำข้อสอบในระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่
บทเรียนที่ 6 การประเมินความฉลาดรู้ตามแนวทาง PISA
บทเรียนที่ 7 การนำการประเมิน PISA สู่การประเมินในชั้นเรียน

สนใจลงทะเบียนเข้าอบรมได้ที่นี่คลิก

โฆษณา

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรอบรมการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ในสถานศึกษา โดย สสวท. 7 บทเรียน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน PISA
อบรมออนไลน์ ฟรี หลักสูตรอบรมการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ในสถานศึกษา โดย สสวท. 7 บทเรียน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน PISA

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สสวท.

เรื่องราวที่น่าสนใจ อบรม สสวท. ออนไลน์ หลักสูตร การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) รุ่นที่ 2 เตรียมตัวสู่ยุคดิจิทัล เรียน 12 ชั่วโมง เหมาะกับครูผู้สอนทุกวิชา ทุกระดับชั้น

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles