30.2 C
New York
วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024

Buy now

หน้าแรก บล็อก

ประกาศแล้ว ผลสอบ nt 2567 ประกาศผลสอบ nt ป.3 ปีการศึกษา 2566 เช็คที่นี่ คะแนน nt รายบุคคล และ รายโรงเรียน

0

ประกาศแล้ว ผลสอบ nt 2567 ประกาศผลสอบ nt ป.3 ปีการศึกษา 2566 เช็คที่นี่ คะแนน nt รายบุคคล และ รายโรงเรียน

ประกาศแล้ว ผลสอบ nt 2567 ประกาศผลสอบ nt ป.3 ปีการศึกษา 2566 เช็คที่นี่ คะแนน nt รายบุคคล และ รายโรงเรียน

ประกาศแล้ว ผลสอบ nt 2567 ประกาศผลสอบ nt ป.3 ปีการศึกษา 2566 เช็คที่นี่ คะแนน nt รายบุคคล และ รายโรงเรียน
ประกาศแล้วผลสอบ nt 2567 ประกาศผลสอบ nt ป.3 ปีการศึกษา 2566 เช็คที่นี่ คะแนน nt รายบุคคล และ รายโรงเรียน

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) หมายถึง การทดสอบความสามารถพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการจัดสอบโดยทดสอบความสามารถพื้นฐาน 2 ด้าน คือ ด้านภาษาไทย (Thai Language) และด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) ซึ่งการสอบ nt ป.3 ปีการศึกษา 2566 จะ ประกาศผลสอบ และ คะแนน nt รายบุคคล และ รายโรงเรียน ในวันที่ 30 เมษายน 2567 นี้

ลิงค์ ประกาศผลสอบ nt ป.3 2567 ปีการศึกษา 2566 รายบุคคล เช็คคะแนน ที่นี่คลิก

ลิงค์ ประกาศผลสอบ nt ป.3 2567 ปีการศึกษา 2566 รายโรงเรียน เช็คคะแนน ที่นี่คลิก

ประกาศแล้ว ผลสอบ nt 2567 ประกาศผลสอบ nt ป.3 ปีการศึกษา 2566 เช็คที่นี่ คะแนน nt รายบุคคล และ รายโรงเรียน
ประกาศแล้วผลสอบ nt 2567 ประกาศผลสอบ nt ป.3 ปีการศึกษา 2566 เช็คที่นี่ คะแนน nt รายบุคคล และ รายโรงเรียน
ประกาศแล้ว ผลสอบ nt 2567 ประกาศผลสอบ nt ป.3 ปีการศึกษา 2566 เช็คที่นี่ คะแนน nt รายบุคคล และ รายโรงเรียน
ประกาศแล้วผลสอบ nt 2567 ประกาศผลสอบ nt ป.3 ปีการศึกษา 2566 เช็คที่นี่ คะแนน nt รายบุคคล และ รายโรงเรียน
ประกาศแล้ว ผลสอบ nt 2567 ประกาศผลสอบ nt ป.3 ปีการศึกษา 2566 เช็คที่นี่ คะแนน nt รายบุคคล และ รายโรงเรียน
ประกาศแล้วผลสอบ nt 2567 ประกาศผลสอบ nt ป.3 ปีการศึกษา 2566 เช็คที่นี่ คะแนน nt รายบุคคล และ รายโรงเรียน

[ผลสอบระดับประเทศ NT ปีการศึกษา 2566]
[ผลสอบระดับประเทศ NT ปีการศึกษา 2565]

[ผลสอบระดับประเทศ NT ปีการศึกษา 2564]
[ผลสอบระดับประเทศ NT ปีการศึกษา 2563]

ข้อสอบ PISA ระบบออนไลน์ข้อสอบPISA ของ สสวท. ตัวอย่างข้อสอบPISA และ แนวทางการประเมินของ PISA 2015

ข้อสอบ PISA ระบบออนไลน์ข้อสอบPISA ของ สสวท. ตัวอย่างข้อสอบPISA และ แนวทางการประเมินของ PISA 2015

ข้อสอบ PISA ระบบออนไลน์ข้อสอบPISA ของ สสวท. ตัวอย่างข้อสอบPISA และ แนวทางการประเมินของ PISA 2015

ข้อสอบ PISA ระบบออนไลน์ข้อสอบPISA ของ สสวท. ตัวอย่างข้อสอบPISA และ แนวทางการประเมินของ PISA 2015 
ข้อสอบPISA ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ของ สสวท. ตัวอย่างข้อสอบPISA และ แนวทางการประเมินของ PISA 2015

ข้อสอบPISA และ ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาได้ ประกอบด้วยชุดข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน

สสวท. ได้ปรับปรุงระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ โดยเพิ่มโจทย์คณิตศาสตร์จากการสอบ PISA 2022 จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ (1) การซื้อรถยนต์ (2) ยอดขายดีวีดี (3) รถขนย้าย (4) ระบบสุริยะ (5) แบบรูปของรูปสามเหลี่ยม (6) คะแนน (7) วงล้อหมุน (8) พื้นที่ป่า ผู้ใช้งานสามารถเลือกทำโจทย์เหล่านี้ได้โดยคลิกที่ลิงก์

ข้อสอบPISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่แล้วเป็นลิขสิทธิ์ขององค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) ข้อสอบบางข้ออาจถูกดัดแปลงเพื่อให้เหมาะสมต่อการแสดงผลบนคอมพิวเตอร์

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA-Like คลิกที่นี่

เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้เผยแพร่ตัวอย่างข้อสอบ PISA-Like ซึ่งเป็นข้อสอบที่สอดคล้องกับกรอบการประเมินของ PISA โดยมีเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระบบออนไลน์ข้อสอบด้านการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ คลิกที่นี่

เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้เผยแพร่ตัวอย่างข้อสอบด้านการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative Problem Solving: CPS) ซึ่งเป็นข้อสอบที่สอดคล้องกับแนวทางการประเมินของ PISA 2015

ขอบคุณเนื้อหาจาก สสวท.

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 2567 สังกัด สพฐ.รอบทั่วไป ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ที่นี่

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 2567 สังกัด สพฐ.รอบทั่วไป ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ที่นี่

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 2567 สังกัด สพฐ.รอบทั่วไป ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ที่นี่

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 2567 สังกัด สพฐ.รอบทั่วไป ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ที่นี่
ประกาศ รับสมัครสอบครูผู้ช่วย 2567 สังกัด สพฐ.รอบทั่วไป ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ที่นี่

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 แล้วนั้น โดยมีกำหนดการ ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 2567 สังกัด สพฐ.รอบทั่วไป ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

1. ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป 2567 : ภายในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567
2. รับสมัครสอบครูผู้ช่วย : วันพุธที่ 8 พฤษภาคม – วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข : ภายในวันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2567
4.การสอบครูผู้ช่วย 2567 จะประเมินจากการสอบข้อเขียน
ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป : วันเสาร์ที่ 8มิถุนายน 2567
ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ : วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค : ภายในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2567
6. ประเมินจากการสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงานและการนําเสนอที่แสดงถึงทักษะและศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนภาค ค ความเหมาะสมกับตําแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา : ตามวันและเวลาที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ. กําหนด ( ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2567 )
7. ประกาศผลการสอบแข่งขัน : ตามวันและเวลาที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ. กําหนด ( ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2567 )

ลิงก์สมัครสอบครูผู้ช่วย 2567 สังกัด สพฐ. ระบบสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. รอบทั่วไป 2567 ที่นี่

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 2567 สังกัด สพฐ.รอบทั่วไป ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ที่นี่
ประกาศ รับสมัครสอบครูผู้ช่วย 2567 สังกัด สพฐ.รอบทั่วไป ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ที่นี่

ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สนใจเข้าสอบครูผู้ช่วยในครั้งนี้ ครูอัพเดตดอทคอมจึงขออนุญาตจัดทำลิงก์ ประกาศรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย ปี 2567 ไว้ที่หน้าเว็บไซต์นี้ หากจังหวัดใด หรือ เขตพื้ที่การศึกษาใดประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยอย่างเป็นทางการแล้ว จะมีข้อความ “ประกาศรับสมัครครูผู้ช่วย 2567 แล้ว” เป็นสีแดงครับ

ประกาศรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย ปี 2567 รอบทั่วไป สังกัด สพฐ. รวมลิงก์ไว้ที่นี่ครับ

ประกาศรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย ปี 2567 รอบทั่วไป สังกัด สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่ ประกาศรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย 2567
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.กระบี่
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.กรุงเทพมหานคร
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.กาญจนบุรี เขต 1
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.กาญจนบุรี เขต 4
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.กำแพงเพชร เขต 2
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.ขอนแก่น เขต 1
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.ขอนแก่น เขต 2
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.ขอนแก่น เขต 3
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.ขอนแก่น เขต 4
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.ขอนแก่น เขต 5
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.จันทบุรี เขต 1
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.จันทบุรี เขต 2
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.ชลบุรี เขต 1
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.ชลบุรี เขต 2
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.ชลบุรี เขต 3 
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.ชัยนาท
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.ชัยภูมิ เขต 1
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.ชัยภูมิ เขต 3 
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.ชุมพร เขต 1  
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.ชุมพร เขต 2
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.เชียงราย เขต 1
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.เชียงราย เขต 2
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.เชียงราย เขต 3 
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.เชียงราย เขต 4 
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.เชียงใหม่ เขต 1
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.เชียงใหม่ เขต 3
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.เชียงใหม่ เขต 4
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.เชียงใหม่ เขต 5
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.เชียงใหม่ เขต 6
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.ตรัง เขต 1 
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.ตรัง เขต 2
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.ตราด เขต 1
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.ตาก เขต 1
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.ตาก เขต 2 
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.นครนายก
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.นครปฐม เขต 1 
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.นครปฐม เขต 2 
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.นครพนม เขต 1
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.นครพนม เขต 2 
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.นครราชสีมา เขต 1
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.นครราชสีมา เขต 2
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.นครราชสีมา เขต 3
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.นครราชสีมา เขต 4
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.นครราชสีมา เขต 5 
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.นครราชสีมา เขต 6
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.นครราชสีมา เขต 7
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.นครสวรรค์ เขต 1
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.นครสวรรค์ เขต 2
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.นครสวรรค์ เขต 3 
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.นนทบุรี เขต 1
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.นนทบุรี เขต 2
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.นราธิวาส เขต 1
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.นราธิวาส เขต 2 
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.นราธิวาส เขต 3
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.น่าน เขต 1 
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.น่าน เขต 2 
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.บึงกาฬ
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.ปทุมธานี เขต 1
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.ปทุมธานี เขต 2
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.ปัตตานี เขต 1
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.ปัตตานี เขต 2
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.ปัตตานี เขต 3 
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.พะเยา เขต 1
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.พะเยา เขต 2 
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.พังงา
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.พัทลุง เขต 1
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.พัทลุง เขต 2
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.พิจิตร เขต 1
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.พิจิตร เขต 2
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.พิษณุโลก เขต 1
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.พิษณุโลก เขต 2
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.พิษณุโลก เขต 3 
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.เพชรบุรี เขต 1
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.เพชรบุรี เขต 2
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.แพร่ เขต 1
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.แพร่ เขต 2
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.ภูเก็ต
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.มหาสารคาม เขต 1
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.มหาสารคาม เขต 2
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.มหาสารคาม เขต 3
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.มุกดาหาร 
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.ยโสธร เขต 1
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.ยโสธร เขต 2
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.ยะลา เขต 1
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.ยะลา เขต 2
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.ยะลา เขต 3
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.ระนอง
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.ระยอง เขต 1
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.ระยอง เขต 2
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.ราชบุรี เขต 1
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.ราชบุรี เขต 2 
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.ลพบุรี เขต 1
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.ลพบุรี เขต 2 
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.ลำปาง เขต 1
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.ลำปาง เขต 2
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.ลำปาง เขต 3
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.ลำพูน เขต 1
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.ลำพูน เขต 2
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.เลย เขต 1
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.เลย เขต 2
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.เลย เขต 3 
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.สกลนคร เขต 1
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.สกลนคร เขต 2
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.สกลนคร เขต 3
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.สงขลา เขต 1
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.สงขลา เขต 2
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.สงขลา เขต 3
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.สตูล
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.สมุทรปราการ เขต 1
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.สมุทรปราการ เขต 2
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.สมุทรสงคราม
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.สมุทรสาคร
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.สระแก้ว เขต 1
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.สระแก้ว เขต 2
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.สระบุรี เขต 1
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.สระบุรี เขต 2
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.สิงห์บุรี
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.สุโขทัย เขต 1
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.สุโขทัย เขต 2
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ประกาศแล้ว
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.สุรินทร์ เขต 1
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.สุรินทร์ เขต 2
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.สุรินทร์ เขต 3
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.หนองคาย เขต 1
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.หนองคาย เขต 2
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.อ่างทอง
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.อำนาจเจริญ
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.อุดรธานี เขต 1
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.อุดรธานี เขต 2
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.อุดรธานี เขต 3
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.อุดรธานี เขต 4
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.อุทัยธานี เขต 1
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.อุทัยธานี เขต 2
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.อุบลราชธานี เขต 2
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.อุบลราชธานี เขต 3
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.อุบลราชธานี เขต 4
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.กาญจนบุรี
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.กาฬสินธุ์
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.กำแพงเพชร
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.ขอนแก่น
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.จันทบุรี ตราด
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.ฉะเชิงเทรา
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.ชลบุรี ระยอง
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.ชัยภูมิ
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.เชียงราย
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.เชียงใหม่
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.ตรัง กระบี่
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.ตาก
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.นครปฐม
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.นครพนม
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.นครราชสีมา
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.นครศรีธรรมราช
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.นครสวรรค์
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.นนทบุรี
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.นราธิวาส 
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.น่าน
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.บึงกาฬ
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.บุรีรัมย์
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.ปทุมธานี
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.ประจวบคีรีขันธ์
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.ปัตตานี
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.พระนครศรีอยุธยา
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.พะเยา
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.พัทลุง
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.พิจิตร
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.เพชรบุรี 
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.เพชรบูรณ์
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.แพร่
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.มหาสารคาม
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.มุกดาหาร
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.แม่ฮ่องสอน
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.ยะลา
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.ร้อยเอ็ด
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.ราชบุรี
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.ลพบุรี
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.ลำปาง ลำพูน
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.เลย หนองบัวลำภู
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.สกลนคร 
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.สงขลา สตูล
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.สมุทรปราการ
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.สระแก้ว
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.สระบุรี
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.สุโขทัย
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.สุพรรณบุรี
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.สุรินทร์ 
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.หนองคาย
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.อุดรธานี 
ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 รอบทั่วไป สศศ.

 

ลิงก์สมัครสอบครูผู้ช่วย 2567 สังกัด สพฐ. ระบบสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. รอบทั่วไป 2567 ที่นี่

ลิงก์สมัครสอบครูผู้ช่วย 2567 สังกัด สพฐ. ระบบสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. รอบทั่วไป 2567 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ทุกเขตที่นี่

ลิงก์สมัครสอบครูผู้ช่วย 2567 สังกัด สพฐ. ระบบสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. รอบทั่วไป 2567 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ทุกเขตที่นี่

ลิงก์สมัครสอบครูผู้ช่วย 2567 สังกัด สพฐ. ระบบสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. รอบทั่วไป 2567 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ปี 2567 รอบทั่วไป สังกัด สพฐ. ทุกเขตที่นี่

ลิงก์สมัครสอบครูผู้ช่วย 2567 สังกัด สพฐ. ระบบสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. รอบทั่วไป 2567
ลิงก์สมัครสอบครูผู้ช่วย 2567 สังกัด สพฐ. ระบบสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. รอบทั่วไป 2567

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 มาเพื่อทราบและดำเนินการ ความแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การรับสมัครเป็นไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงให้ดำเนินการรับสมัครทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online) เพียงรูปแบบเดียว ทั้งนี้ ได้แจ้งประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และประธานอ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษทราบด้วยแล้ว ลิงก์สมัครสอบครูผู้ช่วย 2567 สังกัด สพฐ. ระบบสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. รอบทั่วไป 2567 ด้านล่างค่ะ

ลิงก์ระบบสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. รอบทั่วไป 2567 คลิกที่นี่

ลิงก์สมัครสอบครูผู้ช่วย 2567 สังกัด สพฐ. ระบบสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. รอบทั่วไป 2567
ลิงก์สมัครสอบครูผู้ช่วย 2567 สังกัด สพฐ. ระบบสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. รอบทั่วไป 2567

กําหนดการและปฏิทิน การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 2567 สังกัด สพฐ.รอบทั่วไป ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ที่นี่

ลิงก์สมัครสอบครูผู้ช่วย 2567 สังกัด สพฐ. ระบบสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. รอบทั่วไป 2567 
ลิงก์สมัครสอบครูผู้ช่วย 2567 สังกัด สพฐ. ระบบสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. รอบทั่วไป 2567

1. ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป 2567 : ภายในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567
2. รับสมัครสอบครูผู้ช่วย : วันพุธที่ 8 พฤษภาคม – วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข : ภายในวันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2567
4.การสอบครูผู้ช่วย 2567 จะประเมินจากการสอบข้อเขียน
ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป : วันเสาร์ที่ 8มิถุนายน 2567
ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ : วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค : ภายในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2567
6. ประเมินจากการสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงานและการนําเสนอที่แสดงถึงทักษะและศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนภาค ค ความเหมาะสมกับตําแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา : ตามวันและเวลาที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ. กําหนด ( ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2567 )
7. ประกาศผลการสอบแข่งขัน : ตามวันและเวลาที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ. กําหนด ( ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2567 )

 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุดคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 

กรุงเทพมหานคร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

จังหวัดกระบี่

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

จังหวัดกาญจนบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 แก้ไขประกาศรับสมัคร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

จังหวัดกาฬสินธุ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

จังหวัดกำแพงเพชร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

จังหวัดขอนแก่น

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

จังหวัดจันทบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ตัวอย่างใบประกอบวิชาชีพครู

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

จังหวัดฉะเชิงเทรา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เพิ่มเติม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

จังหวัดชลบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

จังหวัดชัยนาท

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

จังหวัดชัยภูมิ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เพิ่มเติม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

จังหวัดชุมพร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

จังหวัดเชียงราย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

จังหวัดเชียงใหม่

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 แก้ไขประกาศรับสมัคร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

จังหวัดตรัง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

จังหวัดตราด

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

จังหวัดตาก

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

จังหวัดนครนายก

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

จังหวัดนครปฐม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

จังหวัดนครพนม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

จังหวัดนครราชสีมา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เพิ่มเติม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

จังหวัดนครศรีธรรมราช

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

จังหวัดนครสวรรค์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

จังหวัดนนทบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

จังหวัดนราธิวาส

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

จังหวัดน่าน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

จังหวัดบึงกาฬ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ

จังหวัดบุรีรัมย์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

จังหวัดปทุมธานี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดปราจีนบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก

จังหวัดปัตตานี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 แนบท้ายประกาศ 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 แนบท้ายประกาศ 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 แนบท้ายประกาศ 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพังงา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

จังหวัดพัทลุง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

จังหวัดพิจิตร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

จังหวัดพิษณุโลก

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ แก้ไขประกาศรับสมัคร

จังหวัดเพชรบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบูรณ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

จังหวัดภูเก็ต

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

จังหวัดมหาสารคาม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

จังหวัดมุกดาหาร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน

จังหวัดยโสธร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

จังหวัดยะลา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ยะลา

จังหวัดร้อยเอ็ด

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 แจ้ง ร.ร.ในสังกัด

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 แจ้ง ต่างสังกัด

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

จังหวัดระนอง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง หนังสือขออนุญาตไปสอบ

จังหวัดระยอง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 แนบท้ายประกาศ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

จังหวัดราชบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

จังหวัดลพบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

จังหวัดลำปาง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

จังหวัดลำพูน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

จังหวัดเลย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 แนบท้ายประกาศ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ตัวอย่างหนังสืออนุญาต

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ตัวอย่างหนังสือขออนุญาตสำหรับข้าราชการอื่น

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

จังหวัดศรีสะเกษ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

จังหวัดสกลนคร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

จังหวัดสงขลา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

จังหวัดสตูล

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

จังหวัดสมุทรปราการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรสงคราม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสาคร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม

จังหวัดสระแก้ว

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

จังหวัดสระบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เพิ่มเติม

จังหวัดสุโขทัย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

จังหวัดสุพรรณบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 แก้ไขประกาศรับสมัคร ( 1 พฤษภาคม 2567 )

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 แก้ไขประกาศรับสมัคร ( 3 พฤษภาคม 2567 )

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 แก้ไขประกาศรับสมัคร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

จังหวัดหนองคาย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย

จังหวัดหนองบัวลำภู

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

จังหวัดอำนาจเจริญ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

จังหวัดอุดรธานี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เพิ่มเติม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 แนบท้ายประกาศ 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 แนบท้ายประกาศ 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 แนบท้ายประกาศ 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 หนังสืออนุญาตให้ข้าราชการไปสอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี

จังหวัดอุตรดิตถ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

จังหวัดอุทัยธานี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

จังหวัดอุบลราชธานี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

เช็คที่นี่ ค่าชุดนักเรียนค่าอุปกรณ์การเรียน 2567 เบิกค่าชุดนักเรียน 2567 ได้เท่าไหร่ ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

เช็คที่นี่ ค่าชุดนักเรียนค่าอุปกรณ์การเรียน 2567 เบิกค่าชุดนักเรียน 2567 ได้เท่าไหร่ ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

เช็คที่นี่ ค่าชุดนักเรียนค่าอุปกรณ์การเรียน 2567 เบิกค่าชุดนักเรียน 2567 ได้เท่าไหร่ ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

เช็คที่นี่ ค่าชุดนักเรียนค่าอุปกรณ์การเรียน 2567 เบิกค่าชุดนักเรียน 2567 ได้เท่าไหร่ ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
เช็คที่นี่ ค่าชุดนักเรียนค่าอุปกรณ์การเรียน 2567 เบิกค่าชุดนักเรียน 2567 ได้เท่าไหร่ ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ค่าเครื่องแบบนักเรียน งบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง กระโปรง ในอัตรา ดังนี้

 • ระดับก่อนประถมศึกษา ๓๒๕ บาท/คน/ปี
 • ระดับประถมศึกษา ๔๐๐ บาท/คน/ปี
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๕๐๐ บาท/คน/ปี
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๕๕๐ บาท/คน/ปี
 • ระดับ ปวช. ๑ -๓ ที่จัดโดยสถานประกอบการ ๙๕๐ บาท/คน/ปี

ทั้งนี้ ผู้ปกครองหรือนักเรียนสามารถถัวจ่ายระหว่างเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนได้ กรณีนักเรียนมีชุดนักเรียนเพียงพอแล้ว สามารถซื้อเข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า ชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชุดกีฬา ชุดฝึกงาน ชุดประจำท้องถิ่น และอุปกรณ์การเรียน ที่จำเป็นได้

รายละเอียดเพิ่มเติม เงินอุดหนุน 2567 ค่าชุดนักเรียนค่าอุปกรณ์การเรียน อ่านเพิ่มเติมที่นี่

เช็คที่นี่ ค่าชุดนักเรียนค่าอุปกรณ์การเรียน 2567 เบิกค่าชุดนักเรียน 2567 ได้เท่าไหร่ ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีกาศึกษา 2567
เช็คที่นี่ ค่าชุดนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน 2567 เบิกค่าชุดนักเรียน 2567 ได้เท่าไหร่ ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
เช็คที่นี่ ค่าชุดนักเรียนค่าอุปกรณ์การเรียน 2567 เบิกค่าชุดนักเรียน 2567 ได้เท่าไหร่ ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีกาศึกษา 2567
เช็คที่นี่ ค่าชุดนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน 2567 เบิกค่าชุดนักเรียน 2567 ได้เท่าไหร่ ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

แนวทางการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน

 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โอนงบประมาณค่าเครื่องแบบ นักเรียนให้แก่หน่วยเบิกจ่าย (สพป, สพม. โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย) เพื่อให้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียน ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป เข้าบัญชีเงินอุดหนุนของสถานศึกษาในสังกัด
 • สถานศึกษาจ่ายเงินสดหรือโอนผ่านระบบบัญชีธนาคารให้กับนักเรียน หรือผู้ปกครอง โดยวิธีดำเนินการเช่นเดียวกับค่าอุปกรณ์การเรียน

การใช้จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน
สถานศึกษาแจ้งให้นักเรียน หรือผู้ปกครองจัดซื้อ จัดหาเครื่องแบบนักเรียนได้ตามความต้องการ โดยดำเนินการให้ทันก่อนวันเปิดภาคเรียน สำหรับโรงเรียนที่ห่างไกลทุรกันดารโรงเรียนการศึกษาพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และศูนย์การศึกษาพิเศษ ที่ผู้ปกครองหาซื้อได้ลำบากโรงเรียนสามารถดำเนินการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการจัดหาเครื่องแบบนักเรียน ที่มีคุณภาพให้แก่นักเรียนได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดซื้อ นักเรียน หรือผู้ปกครองสามารถจัดซื้อได้จากร้านค้า ชุมชนกลุ่มแม่บ้าน หรือตัดเย็บเอง ฯลฯ
กรณีนักเรียนมีเครื่องแบบนักเรียนเพียงพอแล้ว นักเรียน หรือผู้ปกครองอาจจะนำเงิน ที่ได้รับไปจัดซื้อเข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า ชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บำเพิญประโยชน์ ชุดกีฬา ชุดฝึกงาน ชุดประจำท้องถิ่น และอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นได้

ตัวอย่าง หลักฐานการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน แบบฟอร์มการจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ไฟล์ word แก้ไขได้

เช็คที่นี่ การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร 2566 โดย กระทรวงการคลัง ต้องทำอย่างไร เบิกได้เท่าไหร่ ใช้หลักฐานอะไรบ้าง

ขอบคุณเนื้อหาจาก สพฐ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าเรื่องแบบนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 สพฐ.

ค่าอุปกรณ์การเรียน 2567 เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 เช็กข้อมูลค่าอุปกรณ์การเรียน ล่าสุดที่นี่

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ของ สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาประกอบไปด้วย

 • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
 • กฎกระทรวง
 • คู่มือการใช้งานระบบ E-GP (กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง) สำหรับหน่วยงานของรัฐ

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ของ สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลดที่นี่

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อให้การสั่งซื้อ หรือสั่งจ้างและการบริหารงานพัสดุของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐รวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการพัสดุ จึงยกเลิกคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุ ดังต่อไปนี้

 1. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๒ /๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุ สั่ง ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
 2. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๔๖/๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
  และให้ใช้คำสั่งฉบับนี้แทน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา๔๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อ๗ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ จึงมอบอำนาจการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง การสั่งจ้างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และการดำเนินการทั้งปวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสตุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการพัสดุ ทุกกรณี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือโรงเรียน หรือ ศูนย์การศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณีทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ (ยกเว้นเงินรายได้สถานศึกษา) ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่-การศึกษา หรือผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี ดำเนินการวงเงินครั้งหนึ่งเต็มวงเงินที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอำนาจ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ภายในวงเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบ

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง คู่มือจัดตั้งงบประมาณ 2568 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง

เงินทุนหมุนเวียนครู งบ 2568 ลงทะเบียนแสดงเจตจำนงและความต้องการที่นี่ กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สมัครสอบข้าราชการอาชีวะ 2567 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันข้าราชการพลเรือนสามัญ

สมัครสอบข้าราชการอาชีวะ 2567 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันข้าราชการพลเรือนสามัญ

สมัครสอบข้าราชการอาชีวะ 2567 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ทางเว็บไชต์

สมัครสอบข้าราชการอาชีวะ 2567 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันข้าราชการพลเรือนสามัญ
สมัครสอบข้าราชการ อาชีวะ 2567 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันข้าราชการพลเรือนสามัญ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ทางเว็บไชต์สมัครสอบข้าราชการอาชีวะ 2567 ตามลิงก์ข้างล่างนี้ค่ะ

ลิงก์สมัครสอบข้าราชการอาชีวะ 2567 คลิกที่นี่

ลิงก์สมัครสอบข้าราชการอาชีวะ 2567 คลิกที่นี่ (สำรอง) 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร๑๐๐๔/๖๑๗ ลงวันที่๑๑ ธันวาคม๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สมัครสอบข้าราชการอาชีวะ 2567 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันข้าราชการพลเรือนสามัญ
สมัครสอบข้าราชการ อาชีวะ 2567 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันข้าราชการพลเรือนสามัญ
สมัครสอบข้าราชการอาชีวะ 2567 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันข้าราชการพลเรือนสามัญ
สมัครสอบข้าราชการ อาชีวะ 2567 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันข้าราชการพลเรือนสามัญ

ที่มา สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
เรื่องราวที่น่าสนใจ : แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2567 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. แนวข้อสอบครูผู้ช่วย2567 ภาค ก. และ ภาค ข.

ประกาศสอบครูผู้ช่วย สพฐ.2567 กำหนดการสอบครู และ ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2567 ประกาศแล้วการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

ลิงก์สมัครสอบครูผู้ช่วย 2567 สังกัด สพฐ. ระบบสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. รอบทั่วไป 2567 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ทุกเขตที่นี่

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2567 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. แนวข้อสอบครูผู้ช่วย2567 ภาค ก. และ ภาค ข.

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2567 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. แนวข้อสอบครูผู้ช่วย2567 ภาค ก. และ ภาค ข.

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2567 แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. แนวข้อสอบครูผู้ช่วย2567 ภาค ก. และ ภาค ข. แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย 2567 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2567 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. แนวข้อสอบครูผู้ช่วย2567 ภาค ก. และ ภาค ข.
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย2567 แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. แนวข้อสอบครูผู้ช่วย2567 ภาค ก. และ ภาค ข.

รวบรวมแนวข้อสอบสำหรับสอบครูผู้ช่วย ภาก ก. และ ภาค ข. เพื่อเตรียมสอบครูผู้ช่วย 2567 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2567 แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. พร้อมเฉลย ภาค ก. และ ภาค ข.

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยภาค ก 2567 ความรอบรู้ พร้อมเฉลย 
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบความรอบรู้ ชุดที่ 1
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบความรอบรู้ ชุดที่ 2 
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบความรอบรู้ ชุดที่ 3
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบความรอบรู้ ชุดที่ 4 
ดาวน์โหลด >> เฉลย แนวข้อสอบความรอบรู้

แนวข้อสอบความรอบรู้ ชุดที่ 2

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยภาค ก 2567 ความรู้ความสามารถทั่วไป พร้อมเฉลย
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยภาค ก 2567 วิชาชีพครู พร้อมเฉลย
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบวิชาชีพครู ชุดที่ 1
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบวิชาชีพครู ชุดที่ 2
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบวิชาชีพครู ชุดที่ 3
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบวิชาชีพครู ชุดที่ 4

สอบข้าราชการ ภาค ค. แนวข้อสอบครูผู้ช่วย2567 ภาค ค

รายละเอียดการสอบภาค ค. เป็นการประเมินความเหมาะสม กับตำแหน่งวิชาชีพ การปฏิบัติงานในสถานศึกษา จะพิจารณาจาก 1. ลักษณะส่วนบุคคล (พิจารณาจากการสัมภาษณ์) บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ มีปฏิภาณการแก้ปัญหา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ และอุดมการณ์ความเป็นครู  2. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน) ประวัติการศึกษา ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษา การเข้าถึงชุมชนและการมีจิตสาธารณะ 3. ความสามารถด้านการสอน การวิเคราะห์หลักสูตร การออกแบบและการวางแผน การจัดการเรียนรู้ ทักษะและวิธีการสอนที่เหมาะสม กับสาขาวิชาและบริงทในห้องเรียน ทักษะการใช้คำถาม และการตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้เรียน การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้

แหล่งที่มา : รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย : บวร เทศารินทร์
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย: สอบครูดอทคอม

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ประกาศสอบครูผู้ช่วย สพฐ.2567 กำหนดการสอบครู และ ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2567 ประกาศแล้วการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

ประกาศสอบครูผู้ช่วย สพฐ.2567 กำหนดการสอบครู และ ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2567 ประกาศแล้วการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

ประกาศสอบครูผู้ช่วย สพฐ.2567 กำหนดการสอบครู และ ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2567 ประกาศแล้วการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

ประกาศสอบครูผู้ช่วย สพฐ.2567 กำหนดการสอบครู และ ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2567 ประกาศแล้วการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

ประกาศสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2567 กำหนดการสอบครู และ ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2567 ประกาศแล้ว
ประกาศสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. 2567 กำหนดการสอบครู และ ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2567 ประกาศแล้ว

ประกาศสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2567 กำหนดการสอบครู และ ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2567 ประกาศแล้ว ที่ ศธ 04009/ ว 2508 ลงวันที่ 18 เมษายน 2567 เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดวันและเวลา ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 และกำหนดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจำนวน 500 บาท รายละเอียดด้านล่างค่ะ

รายละเอียด:

ประกาศสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2567 กำหนดการสอบครู และ ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2567 ประกาศแล้ว
ประกาศสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. 2567 กำหนดการสอบครู และ ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2567 ประกาศแล้ว
ประกาศสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. 2567 กำหนดการสอบครู และ ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2567 ประกาศแล้ว
ประกาศสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. 2567 กำหนดการสอบครู และ ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2567 ประกาศแล้ว

ที่มา สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
เรื่องราวที่น่าสนใจ : แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2567 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. แนวข้อสอบครูผู้ช่วย2567 ภาค ก. และ ภาค ข.

เงินทุนหมุนเวียนครู งบ 2568 ลงทะเบียนแสดงเจตจำนงและความต้องการที่นี่ กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เงินทุนหมุนเวียนครู งบ 2568 ลงทะเบียนแสดงเจตจำนงและความต้องการที่นี่ กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เงินทุนหมุนเวียนครู งบ 2568 ลงทะเบียนแสดงเจตจำนงและความต้องการที่นี่ กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เงินทุนหมุนเวียนครู งบ 2568 ลงทะเบียนแสดงเจตจำนงและความต้องการที่นี่ กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เงินทุนหมุนเวียนครู ปีงบ 2568 ลงทะเบียนแสดงเจตจำนงและความต้องการที่นี่ กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เงินทุนหมุนเวียนครู ปีงบ 2568 ลงทะเบียนแสดงเจตจำนงและความต้องการที่นี่ กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลงทะเบียนแสดงเจตจำนงและความต้องการ กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน 2568 คลิกที่นี่

โปรแกรมคำนวณเงินเดือน 30 % คลิกที่นี่

ตารางการชำระหนี้รายงวดของการกู้ยืมเงินทุนหมุนฯ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี

ตรวจเช็คคุณสมบัติก่อนกู้ยืมคลิกที่นี่ 

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการสำรวจความต้องการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและนำผลการสำรวจมาเป็นข้อมูลในการวางแผนบริหารและดำเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสามารถตอบสนองนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู และความต้องการกู้ยืมเงินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้  จึงขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์  ลงทะเบียนเพื่อแสดงเจตจำนงและความต้องการที่จะกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยต้องกรอกข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง (ผู้ที่จะลงทะเบียนต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2565 โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ สำนักงาน ก.ค.ศ. ไปที่หน่วยงานภายใน ไปที่ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา ซึ่งผู้ลงทะเบียนปัจจุบันต้องมีเงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือน (เงินเดือน+เงินวิทยฐานะ+เงินค่าตอบแทน) หรือคำนวณแล้วว่าในต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จะมีเงินได้รายเดือนคงเหลือเกินกว่าร้อยละ 30 เท่ากับเงินค่างวดที่จะต้องผ่อนชำระเงินทุนหมุนเวียน) ทั้งนี้ ข้อมูลสถานะการเป็นหนี้สินและทรัพย์สินของผู้ลงทะเบียนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้เป็นความลับ โดยนำมาวิเคราะห์ในภาพรวมเท่านั้น 

สำนักงาน ก.ค.ศ. ขอขอบพระคุณยิ่งที่ท่านให้สนใจและลงทะเบียนในครั้งนี้ และหากมีข้อสงสัยในประเด็นใดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน  ท่านสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ในเวลาราชการ ที่โทรศัพท์หมายเลข 02 280 7972