8.9 C
New York
วันพฤหัสบดี, เมษายน 25, 2024

Buy now

กระดาษคำตอบ NT 2565 สอบ 2566 ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565

โฆษณา

กระดาษคำตอบ NT 2565 สอบ 2566 ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565

กระดาษคำตอบ NT 2565 สอบ 2566 ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 การสอบ NT นี้ จะมีข้อสอบที่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับการทดสอบนานาชาติ (PISA) ซึ่งเน้นการทดสอบใน 2 ด้าน ได้แก่ ความสามารถพื้นฐานด้านการอ่าน และ ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ กำหนดสอบ NT ป.3 วันที่ 15 มีนาคม 2566 นี้

กระดาษคำตอบ NT 2565 สอบ 2566 ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565
กระดาษคำตอบNT 2565 สอบ 2566 ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565

โฆษณา

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 สอบ 2566 การสอบ NT นี้ จะมีข้อสอบที่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับการทดสอบนานาชาติ (PISA) ซึ่งเน้นการทดสอบใน 2 ด้าน ได้แก่ ความสามารถพื้นฐานด้านการอ่าน และ ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์

กระดาษคําตอบ nt 2566 ป.3 (ปีการศึกษา 2565) ดาวน์โหลดที่นี่

Test Blueprint NT 2566 โครงสร้างข้อสอบ nt ป.3 ปีการศึกษา 2566 แบบทดสอบด้านคณิตศาสตร์ และ แบบทดสอบด้านภาษาไทย ที่นี่

ดาวน์โหลดตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 สอบ 2566 คลิกที่นี่

โฆษณา

กระดาษคำตอบ NT 2565 สอบ 2566 ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565
กระดาษคำตอบNT 2565 สอบ 2566 ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565
กระดาษคำตอบ NT 2565 สอบ 2566 ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565
กระดาษคำตอบNT 2565 สอบ 2566 ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดคู่มือประเมิน NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม Test Blueprint NT ป.3 2565 การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

โครงสร้างแบบทดสอบ NT ป.3 2565 Test Blueprint NT ป.3 2565 การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

กำหนดการสอบ NT 2566 ปฏิทินการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 กำหนดสอบ NT ป.3 วันที่ 15 มีนาคม 2566 ( NT: National Test)

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles