22.1 C
New York
วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024

Buy now

Test Blueprint NT 2566 โครงสร้างข้อสอบ nt ป.3 ปีการศึกษา 2566 แบบทดสอบด้านคณิตศาสตร์ และ แบบทดสอบด้านภาษาไทย

โฆษณา

Test Blueprint NT 2566 โครงสร้างข้อสอบ nt ป.3 ปีการศึกษา 2566 แบบทดสอบด้านคณิตศาสตร์ และ แบบทดสอบด้านภาษาไทย

Test Blueprint NT 2566 โครงสร้างข้อสอบ nt ป.3 ปีการศึกษา 2566 แบบทดสอบด้านคณิตศาสตร์ และ แบบทดสอบด้านภาษาไทย การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Test Blueprint NT 2566 โครงสร้างข้อสอบ nt ป.3 ปีการศึกษา 2566 แบบทดสอบด้านคณิตศาสตร์ และ แบบทดสอบด้านภาษาไทย
TestBlueprint NT 2566 โครงสร้างข้อสอบ nt ป.3 ปีการศึกษา 2566 แบบทดสอบด้านคณิตศาสตร์ และ แบบทดสอบด้านภาษาไทย

โฆษณา

สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ได้กำหนดTest Blueprint ข้อสอบ NT 2566 โดย โครงสร้างข้อสอบ nt ป.3 ปีการศึกษา 2566 ประกอบด้วย แบบทดสอบด้านคณิตศาสตร์ และ แบบทดสอบด้านภาษาไทย การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จะดำเนินการทดสอบทุกปี ในช่วงปลายภาคเรียนที่ 2 ซึ่งปีะการศึกษา 2566 จะจัดสอบในปี 2567 ซึ่งหลายท่านอาจเข้าว่าเป็นTest Blueprint NT 2567 ก็ได้ โครงสร้างข้อสอบ nt ป.3 ปีการศึกษา 2566 ประกอบด้วย แบบทดสอบด้านคณิตศาสตร์ และ แบบทดสอบด้านภาษาไทย ดังนี้

โฆษณา

Test Blueprint NT 2566 โครงสร้างข้อสอบ nt ป.3 ปีการศึกษา 2566 แบบทดสอบด้านคณิตศาสตร์ และ แบบทดสอบด้านภาษาไทย การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
TestBlueprint NT2566 โครงสร้างข้อสอบ nt ป.3 ปีการศึกษา 2566 แบบทดสอบด้านคณิตศาสตร์ และ แบบทดสอบด้านภาษาไทย การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Test Blueprint NT 2566 โครงสร้างข้อสอบ nt ป.3 ปีการศึกษา 2566 แบบทดสอบด้านคณิตศาสตร์ และ แบบทดสอบด้านภาษาไทย การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
TestBlueprint 2566 โครงสร้างข้อสอบ nt ป.3 ปีการศึกษา 2566 แบบทดสอบด้านคณิตศาสตร์ และ แบบทดสอบด้านภาษาไทย การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Test Blueprint NT 2566 โครงสร้างข้อสอบ nt ป.3 ปีการศึกษา 2566 แบบทดสอบด้านคณิตศาสตร์ และ แบบทดสอบด้านภาษาไทย การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
TestBlueprint 2566 โครงสร้างข้อสอบ nt ป.3 ปีการศึกษา 2566 แบบทดสอบด้านคณิตศาสตร์ และ แบบทดสอบด้านภาษาไทย การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย 2565 สอบปี 2566 ที่ใช้สอบ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ดาวน์โหลดที่นี่

รวมข้อสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2555 – 2564 พร้อมเฉลย ดาวน์โหลดได้ที่นี่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles