22.1 C
New York
วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024

Buy now

การถ่ายคลิปการสอน pa ตาม 8 ตัวชี้วัด วpa ตำแหน่งครู ตรงตาม ว15 ต้องทำอย่างไร คลิกที่นี่

โฆษณา

การถ่ายคลิปการสอน pa ตาม 8 ตัวชี้วัด วpa ตำแหน่งครู ตรงตาม ว15 ต้องทำอย่างไร คลิกที่นี่

ครูดีดอมคอม ได้รวบรวมข้อมูล การถ่ายคลิปการสอน pa ตาม 8 ตัวชี้วัด วpa ตำแหน่งครู ให้ตรงตาม ว15 รูปแบบการจัดทําไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู ตามรายละเอียดดังนี้ค่ะ

การถ่ายคลิปการสอน pa ตาม 8 ตัวชี้วัด วpa ตำแหน่งครู ตรงตาม ว15 ต้องทำอย่างไร คลิกที่นี่

คุณครูหลายคนคงกังวลใจว่า การถ่าย คลิปการสอน pa ให้ตรง 8 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์การประเมิน วpa ด้านที่ 1 จะต้องทำอย่างไร ก่อนอื่นไปดูกันก่อนว่า 8 ตัวชี้วัด วpa มีอะไรบ้าง เกณฑ์การถ่ายวิดีโอ วpa การประเมินด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการ จัดการชั้นเรียน คะแนนเต็ม 40 คะแนน แบ่งเป็น 8 ตัวบ่งชี้ ดังนี้

  • (1) ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน
  • (2) ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่
  • (3) ผู้เรียนได้สร้างความรู้เองหรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้
  • (4) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้
  • (5) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้
  • (6) ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้
  • (7) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม
  • (8) ผู้เรียนสามารถกํากับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนําตนเอง

การถ่ายคลิปการสอน ให้ตรง กับการประเมินทั้ง 8 ตัวชี้วัด คุณครูสามารถ ไขข้อข้องใจได้จากคลิป การเสวนา 8 ตัวชี้วัดสำคัญในการประเมินคลิปการสอนของคุณครู ที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. จัดขึ้น ตามด้านล่างนี้ค่ะ หรือ ตามลิงก์นี้ค่ะ คลิก

โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ออก เกณฑ์การถ่ายคลิปการสอน pa หรือ การจัดทําไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู ตามรายละเอียดดังนี้ค่ะ ส่วน เกณฑ์การประเมิน pa แบบใหม่ ท่านสามารถศึกษา ได้ที่นี่ค่ะ คลิก หรือ การปรับเกณฑ์การตัดสินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ https://otepc.go.th/…/item/4406-2023-04-28-09-18-59.html

โฆษณา

การถ่ายคลิปการสอน pa ตาม 8 ตัวชี้วัด วpa ตำแหน่งครู ตรงตาม ว15 ต้องทำอย่างไร คลิกที่นี่ การถ่ายคลิปการสอน pa ตาม 8 ตัวชี้วัด วpa ตำแหน่งครู ตรงตาม ว15 ต้องทำอย่างไร คลิกที่นี่ การถ่ายคลิปการสอน pa ตาม 8 ตัวชี้วัด วpa ตำแหน่งครู ตรงตาม ว15 ต้องทำอย่างไร คลิกที่นี่ การถ่ายคลิปการสอน pa ตาม 8 ตัวชี้วัด วpa ตำแหน่งครู ตรงตาม ว15 ต้องทำอย่างไร คลิกที่นี่

ท่านสามารถอ่านศึกษา เกณฑ์ ว15 รูปแบบการจัดทําไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะ ได้ที่นี่ค่ะ

ขอบคุณเนื้อหาจาก ก.ค.ศ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล Digital Performance Appraisal ตามหลักเกณฑ์ ว pa หรือ ว9/2564

ก.ค.ศ.ปรับ เกณฑ์ประเมิน PA ใหม่ ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 5/2566 วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles