22.1 C
New York
วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024

Buy now

สสวท.เปิดอบรม การสร้างประเด็นท้าทาย วPA ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมทางออนไลน์ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นี้

โฆษณา

สสวท.เปิดอบรม การสร้างประเด็นท้าทาย วPA ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมทางออนไลน์ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นี้

สสวท.เปิดอบรม การสร้างประเด็นท้าทาย วPA อบรมออนไลน์วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.30 – 12.00 น. ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมทางออนไลน์ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นี้

สสวท.เปิดอบรม การสร้างประเด็นท้าทาย วPA ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมทางออนไลน์ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นี้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โครงการ GLOBE สสวท. ขอเชิญครูผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมเสริมความรู้การทำงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทางออนไลน์ (สอนสด) ผ่าน Zoom VDO Conference เรื่อง “การสร้าง ประเด็นท้าทาย (วPA) ด้วยกิจกรรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (GLOBE)” โดย อาจารย์ปาริฉัตร พวงมณี นักวิชาการอิสระ/ผู้เชี่ยวชาญ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.30 – 12.00 น.

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมทางออนไลน์ ได้ที่ https://forms.gle/YRuumjXsgVTUaKsRA ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

สสวท.เปิดอบรม การสร้างประเด็นท้าทาย วPA ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมทางออนไลน์ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นี้

คุณสมบัติผู้สนใจ

ครูผู้สอนในโรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสนใจในการทำงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

โฆษณา

เกณฑ์การประเมินการผ่านการอบรม

1. ลงทะเบียนและให้ข้อมูลครบถ้วนตามที่ สสวท. กำหนด

2. เข้าร่วมการอบรมตอดระยะเวลาการอบรม

3. ทำแบบทดสอบหลังการอบรม หรือส่งผลงานครบตามเกณฑ์การประเมินผลหลังการอบรมที่ สสวท.กำหนด โดยผู้ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ประเมินของ สสวท. ดังกล่าวข้างต้น จะได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมการอบรมฯ จาก สสวท.

ดูรายละเอียดและติดต่อที่ Facebook GLOBE Thailand : https://web.facebook.com/GLOBEThailandOfficial

ขอบคุณเนื้อหาจาก สสวท.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม สสวท.ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ประเภท 2 ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566 สมัคร ทุน สควค. ได้ที่นี่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles