8.9 C
New York
วันพฤหัสบดี, เมษายน 25, 2024

Buy now

เช็ค กำหนดการสอบครูผู้ช่วย สพฐ.2566 ได้ที่นี่ สพฐ.ออกประกาศ การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ.2566

โฆษณา

เช็ค กำหนดการสอบครูผู้ช่วย สพฐ.2566 ได้ที่นี่ สพฐ.ออกประกาศ การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 สพฐ.ได้ออกประกาศเกี่ยวกับ การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ.2566 โดย กำหนดการสอบครูผู้ช่วย สพฐ.2566 ดังประกาศด้านล่างนี้

เช็ค กำหนดการสอบครูผู้ช่วย สพฐ.2566 ได้ที่นี่ สพฐ.ออกประกาศ การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ.2566
เช็ค กำหนดการสอบครูผู้ช่วย สพฐ.2566 ได้ที่นี่ สพฐ.ออกประกาศ การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ.2566

โฆษณา

กําหนดการและปฏิทินการสอบครูผู้ช่วย 66 รอบทั่วไป การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
1.ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย 66 รอบทั่วไป  : ภายในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566
2.รับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป : วันพุธที่ 31 พฤษภาคม – วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข : ภายในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566
4.ประเมินจากการสอบข้อเขียน
ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป : วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566
ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ : วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566z
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค : ภายในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566
6. ประเมินจากการสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงานและการนําเสนอที่แสดงถึงทักษะและศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนภาค ค ความเหมาะสมกับตําแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา : ตามวันและเวลาที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ. กําหนด ( ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2566 )
7. ประกาศผลการสอบแข่งขัน : ตามวันและเวลาที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ. กําหนด ( ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2566 )

ครูผู้ช่วย 2566 สอบอะไรบ้าง เนื้อหาที่ใช้ในการ สอบครูผู้ช่วย 2566 สังกัด สพฐ.เช็คที่นี่

เช็คที่นี่ อัตราว่างสอบครูผู้ช่วย 2566 แต่ละ เขตพื้นที่การศึกษา แต่ละ จังหวัด

โฆษณา

รวมลิงก์ ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 2566 รอบทั่วไป สังกัด สพฐ. ทุกเขต ทุกจังหวัด จะประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ภายใน 24 พฤษภาคม 2566 นี้

เช็ค กำหนดการสอบครูผู้ช่วย สพฐ.2566 ได้ที่นี่ สพฐ.ออกประกาศ การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ.2566
เช็ค กำหนดการสอบครูผู้ช่วย 2566 ได้ที่นี่ สพฐ.ออกประกาศ การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศ สอบครูผู้ช่วย66 รอบทั่วไป 2566 อ่านเพิ่มเติมที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สพฐ.

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประกาศแล้ว สอบครูผู้ช่วย 66 รอบทั่วไป กำหนดการ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 2566 เช็ค ปฏิทินการรับสมัครสอบ ได้ที่นี่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles