18.1 C
New York
วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024

Buy now

กำหนดการสอบ NT 2566 ปฏิทินการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 กำหนดสอบ NT ป.3 วันที่ 15 มีนาคม 2566 ( NT: National Test)

โฆษณา

กำหนดการสอบ NT 2566 ปฏิทินการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 กำหนดสอบ NT ป.3 วันที่ 15 มีนาคม 2566 ( NT: National Test)

กำหนดการสอบ NT66 ปฏิทินการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 กำหนดสอบ NT ป.3 วันที่ 15 มีนาคม 2566 ( NT: National Test)

กำหนดการสอบ NT 2566 ปฏิทินการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565
กำหนดการสอบ NT66 สอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565

โฆษณา

สพฐ. ได้มี กำหนดการสอบ NT66 ป.3 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 15 มีนาคม 66 (National Test) การสอบ NT คือ การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (National Test) จัดโดย สำนักทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบเพื่อใช้ประเมินคุณภาพของการเรียนการสอน และจัดสอบในระดับชั้น ป.3. โดยการสอบนี้ จะมีข้อสอบที่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับการทดสอบนานาชาติ (PISA) ซึ่งเน้นการทดสอบใน 2 ด้าน ได้แก่ ความสามารถพื้นฐานด้านการอ่าน และ ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยได้กำหนดปฏิทินกำหนดการจัดสอบ ปีการศึกษา 2565 การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ไว้ดังนี้

โฆษณา

รายละเอียดกำหนดการจัดสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่

กำหนดการสอบ NT 2566 ปฏิทินการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565
กำหนดการสอบ NT66 สอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565
กำหนดการสอบ NT 2566 ปฏิทินการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565
กำหนดการสอบ NT66 สอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ข้อสอบrt ป.1 ครบทุกปีที่สอบ 2559 – 2564 ดาวน์โหลดได้ที่นี่ รวมข้อสอบ rt ป.1 ทุกปีการศึกษา ข้อสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles