8.9 C
New York
วันพฤหัสบดี, เมษายน 25, 2024

Buy now

ประกาศล่าสุด!!! กําหนดการย้ายครู 2566 ปฏิทินการเขียนย้ายครู สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 และ 2 จะต้องเขียนและพิจารณาช่วงใด เช็คที่นี่

โฆษณา

ประกาศล่าสุด!!! กําหนดการย้ายครู 2566 ปฏิทินการเขียนย้ายครู สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 และ 2 จะต้องเขียนและพิจารณาช่วงใด เช็คที่นี่

กําหนดการย้ายครู 2566 ปฏิทินการเขียนย้ายครู สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 และ 2 จะต้องเขียนและพิจารณาช่วงใด เช็คที่นี่

กําหนดการย้ายครู 2566 ปฏิทินการเขียนย้ายครู สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 และ 2 จะต้องเขียนและพิจารณาช่วงใด เช็คที่นี่
กําหนดการย้ายครู 2566 ปฏิทินการเขียนย้ายครู สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 และ 2 จะต้องเขียนและพิจารณาช่วงใด เช็คที่นี่

โฆษณา

ในการเขียนย้ายของครู สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2566 สามารถเขียนคำร้องได้ 2 ครั้ง ในแต่ละครั้งสามารถ พิจารณาการย้าย ได้มากกว่า 1 ครั้ง โดย สพฐ.ได้ ออกกําหนดการย้ายครู รวมถึง เกณฑ์การส่งคำร้อง ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 และ 2 ไว้ดังนี้

กําหนดการย้ายครู 2566 ปฏิทินการเขียนย้ายครู สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 และ 2 จะต้องเขียนและพิจารณาช่วงใด เช็คที่นี่
กําหนดการ ย้ายครู 2566 ปฏิทินการเขียนย้ายครู สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 และ 2 จะต้องเขียนและพิจารณาช่วงใด เช็คที่นี่

แบบคำร้องขอย้ายครู 2566 ไฟล์ Doc ใช้ในการเขียนย้าย ครั้งที่ 1/2566 และ 2/2566

โฆษณา

กําหนดการย้ายครู 2566 ปฏิทินการเขียนย้ายครู สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 และ 2 จะต้องเขียนและพิจารณาช่วงใด เช็คที่นี่
กําหนดการ ย้ายครู 2566 ปฏิทินการเขียนย้ายครู สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 และ 2 จะต้องเขียนและพิจารณาช่วงใด เช็คที่นี่

เกณฑ์คะแนนย้ายครู รอบที่ 1 และ รอบที่ 2 ปี พ.ศ. 2566

กําหนดการย้ายครู 2566 ปฏิทินการเขียนย้ายครู สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 และ 2 จะต้องเขียนและพิจารณาช่วงใด เช็คที่นี่
กําหนดการ ย้ายครู 2566 ปฏิทินการเขียนย้ายครู สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 และ 2 จะต้องเขียนและพิจารณาช่วงใด เช็คที่นี่

รวมลิงก์ประกาศ ตําแหน่งว่างรับย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่การศึกษา เช็คได้ที่นี่

กําหนดการ ย้ายครู 2566 ปฏิทินการเขียนย้ายครู สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 และ 2 จะต้องเขียนและพิจารณาช่วงใด เช็คที่นี่
กําหนดการ ย้ายครู 2566 ปฏิทินการเขียนย้ายครู สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 และ 2 จะต้องเขียนและพิจารณาช่วงใด เช็คที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม บันทึกข้อความมอบหมายงาน สำหรับครูย้าย และ ครูเกษียณอายุราชการ บันทึกข้อความ มอบหมายงาน ไฟล์ doc ดาวน์โหลดได้ที่นี่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles