19.6 C
New York
วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024

Buy now

ข้อสอบปลายภาค ป.1-6 รวมข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 ครบทุกวิชา ตั้งแต่ ป.1 ถึง ป.6 ดาวโหลดที่นี่

โฆษณา

ข้อสอบปลายภาค ป.1-6 รวมข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 ครบทุกวิชา ตั้งแต่ ป.1 ถึง ป.6 ดาวโหลดที่นี่

ข้อสอบปลายภาค ป.1-6 รวมข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 ครบทุกวิชา ตั้งแต่ ป.1 ถึง ป.6 ดาวโหลดที่นี่ ข้อสอบปลายปี ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี

ข้อสอบปลายภาค ป.1-6
รวมข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 ครบทุกวิชา ตั้งแต่ ป.1 ถึง ป.6 ดาวโหลดที่นี่

โฆษณา

เข้าสู่ช่วงเวลาในการทดสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ครูดีดอทคอมจึงขอนำข้อสอบที่ สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ หรือ อจท. จัดทำขึ้นเป็นข้อสอบมาตรฐานชั้นปีมาให้คุณครู ผู้ปกครอง คุณพ่อคุณแม่ ได้นำไปทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนครับ เพื่อให้ทุกท่านนำไปใช้ได้สะดวกมากขึ้นจึงขอจัดทำเป็นไฟล์ word และอัพโหลดขึ้น google drive ครับ ข้อสอบปลายภาค ประถมศึกษา ปีที่ 1 – 6 รวมข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 ครบทุกวิชา ตั้งแต่ ป.1 ถึง ป.6 ดาวโหลดที่นี่ ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ดนตรี-นาฎศิลป์ ทัศนศิลป์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนา ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ภาษาอังกฤษ (Smile) วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา

ข้อสอบปลายภาค ประถมศึกษา ปีที่ 1 - 6 รวมข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 ครบทุกวิชา ตั้งแต่ ป.1 ถึง ป.6 ดาวโหลดที่นี่
รวมข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 ครบทุกวิชา ตั้งแต่ ป.1 ถึง ป.6 ดาวโหลดที่นี่

ข้อสอบปลายภาค ป.1-6 รวมข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 ครบทุกวิชา ตั้งแต่ ป.1 ถึง ป.6 ดาวโหลดที่นี่ ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ดนตรี-นาฎศิลป์ ทัศนศิลป์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนา ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ภาษาอังกฤษ (Smile) วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ข้อสอบปลายปี ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี

โฆษณา

ข้อสอบ (Item) หมายถึง คำถามที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าสอบแสดงพฤติกรรมโดยการทำเครื่องหมายหรือเขียนตัวอักษร
แบบทดสอบ หมายถึง ชุดของข้อคำถามที่สร้างขึ้นเพื่อนำไปกระตุ้นให้ผู้เข้าสอบแสดงพฤติกรรมออกมาโดยการทำเครื่องหมายหรือเขียนตัวอักษร

ขอบคุณที่มาของข้อมูล : สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ หรือ อจท.

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง สอบ rt 2566 วันไหน การสอบ rt ปีการศึกษา 2565 กำหนดให้ดำเนินการสอบ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับ ประถมศึกษา ป.1-ป.6 รวมทุกวิชาไว้ที่นี่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles