8.8 C
New York
วันจันทร์, เมษายน 22, 2024

Buy now

ข้อสอบปลายภาค ป.1 ตัวอย่างข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 หรือ ข้อสอบปลายปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โฆษณา

ข้อสอบปลายภาค ป.1 ตัวอย่างข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 หรือ ข้อสอบปลายปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ข้อสอบปลายภาค ป.1 ตัวอย่างข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 หรือ ข้อสอบปลายปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รวมข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 ครบทุกวิชา ดาวโหลดที่นี่ ข้อสอบปลายปี ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี

ข้อสอบปลายภาค ป.1 ตัวอย่างข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 หรือ ข้อสอบปลายปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ข้อสอบ ปลายภาค ป.1 ตัวอย่างข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 หรือ ข้อสอบปลายปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โฆษณา

ตัวอย่างข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 หรือ ข้อสอบปลายปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รวมข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 ครบทุกวิชา ดาวโหลดที่นี่ ข้อสอบปลายปี ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ข้อสอบปลายภาคเรียน ป.1 ไฟล์ doc ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ดนตรี-นาฎศิลป์ ทัศนศิลป์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนา ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ภาษาอังกฤษ (Smile) วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา

โฆษณา

ขอบคุณที่มาของข้อมูล : สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ หรือ อจท.

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง สอบ rt 2566 วันไหน การสอบ rt ปีการศึกษา 2565 กำหนดให้ดำเนินการสอบ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับ ประถมศึกษา ป.1-ป.6 รวมทุกวิชาไว้ที่นี่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles