22.1 C
New York
วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024

Buy now

ข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.3 และ ป.6 พร้อมเฉลย ตั้งแต่ปี 2554 – 2564 โดย สสวท.

โฆษณา

ข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.3 และ ป.6 พร้อมเฉลย ตั้งแต่ปี 2554 – 2564 โดย สสวท.

ตัวอย่าง ข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.3 และ ป.6 พร้อมเฉลย ตั้งแต่ปี 2554 – 2564 โดย สสวท. ตาม โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.3 และ ป.6 พร้อมเฉลย ตั้งแต่ปี 2554 - 2564 โดย สสวท.
ข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.3 และ ป.6 พร้อมเฉลย ตั้งแต่ปี 2554 – 2564 โดย สสวท.

โฆษณา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้รับผิดชอบในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ดังนั้นในปี พ.ศ. 2542 สสวท.จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ(สปช.) ในขณะนั้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดการสรรหาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ในปี พ.ศ.2545 ได้สรรหาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ด้วย ทั้งนี้เพื่อสร้างบรรยากาศและเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนในระดับประถมศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ สนใจการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2554 สสวท. ก็ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคจำนวน 12 ศูนย์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนในพื้นที่ ขยายผลการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนผู้มีความสามาถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา รวมทั้งช่วยกระตุ้นให้นักเรียนและผู้ปกครอง ในพื้นที่นั้นๆ เกิดความสนใจเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น สสวท.ได้เผยแพร่ ข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.3 และ ป.6 พร้อมเฉลย ตั้งแต่ปี 2554 – 2564 ดังลิงก์ข้างล่างนี้

ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 12 ศูนย์ ดังนี้

ภาคกลางและกรุงเทพหานคร

โรงเรียนประชานิเวศน์
โทร 02-588-4028
Website : http://www.prachaniwet.ac.th/

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
โทร 02-807-9555-63
Website : www.act.ac.th

โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
โทร 02-445-5890
Website : http://www.kornpitack.ac.th

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม
โทร 034-256-256
Website : www.anubannkp.com

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โทร 036-420-307
Website : www.anubanlopburi.ac.th

โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
โทร 02-921-4004
Website : http://www.premschool.ac.th/

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
โทร 056-881-490
Website : http://anuban-nsw.ac.th/


ภาคตะวันออก

โรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง
โทร 038-611-154
Website : http://202.29.212.149/newmain/test/index.php

โรงเรียนวัดดอนทองฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทร 038-824-398-9
Website : http://school.obec.go.th/watdonthong

โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี
โทร 039-311-169
Website : www.web.srd.ac.th

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทร 037-281-511
Website : https://www.marykabin.ac.th/


ภาคเหนือ

โฆษณา

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทร 053-278-427
Website : www.abcm.ac.th

โรงเรียนธีรธาดาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทร 055-223-300
Website : www.teeratada.ac.th

โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) จังหวัดแพร่
โทร 054-511-215
Website : https://sites.google.com/a/methang.ac.th/phrae

โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) จังหวัดเชียงราย
โทร 053-711-017
Website : http://www.bskcr.ac.th


ภาคตะวันตก

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี
โทร 032-337-240
Website : http://anubalrct.com/

โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรี
โทร 032-425-595, 032-426-379
Website : www.wdk.ac.th/index.php

โรงเรียนบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทร 032-425-595, 032-426-379
Website : https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1077280124


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทร 043-332-334
Website : www.anuban-kk.ac.th

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โทร 045-611529 ธุรการ, 045-643655 วิชาการ
Website : www.anubansisaket.ac.th

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
โทร 045-245-301
Website : www.anubanubon.ac.th

โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล จังหวัดสกลนคร
โทร 042-716-432
Website : http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540002

โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร
โทร 042-711283, 042-713094
Website : www.abs.ac.th

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
โทร 044-251-382
Website : www.anubankorat.ac.th

โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
โทร 043-511-704 043 511 704
Website : https://www.anuban101.ac.th/

ขอบคุณเนื้อหาจาก สสวท.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกทักษะการอ่าน เขียน ภาษาไทย ป.1 – ป.3 สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles