26.4 C
New York
วันอาทิตย์, กรกฎาคม 14, 2024

Buy now

ข้อสอบโอเน็ต ป.6 2566 พร้อมเฉลย ข้อสอบ o-net นักเรียนป.6 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

โฆษณา

ข้อสอบโอเน็ต ป.6 2566 พร้อมเฉลย ข้อสอบ o-net นักเรียนป.6 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อสอบโอเน็ต ป.6 2566 พร้อมเฉลย ข้อสอบ o-net นักเรียนป.6 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ท่านสามารถ ดาวน์โหลด เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 66 ได้จากลิงก์ดาวน์โหลดทั้ง ข้อสอบ o-net ป.6 พร้อมเฉลย

ข้อสอบโอเน็ต ป.6 2566 พร้อมเฉลย ข้อสอบ o-net นักเรียนป.6 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
ข้อสอบ โอเน็ต ป.6 2566 พร้อมเฉลย ข้อสอบ o-net นักเรียนป.6 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

โฆษณา

มาแล้ว ข้อสอบ o-net ป.6 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 ท่านสามารถ ดาวน์โหลด เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 66 ได้ที่นี่ ตามลิงก์ ข้อสอบ โอเน็ต ป.6 2566 พร้อมเฉลย ด้านล่างเลยค่ะ ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ซึ่งชั้น ป.6 สอบวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 และชั้น ม.3 สอบวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ม.3 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น หากท่านใดมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 สามารถส่งข้อมูลมาที่ สทศ. ตามช่องทาง ดังนี้
1. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ)
2. สายตรงผู้บริหาร (www.niets.or.th เมนู สายตรงผู้บริหาร)

โฆษณา

ขอบคุณเนื้อหาจาก สทศ.

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ข้อสอบโอเน็ต 2566 พร้อมเฉลย มาแล้ว ข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles