8.9 C
New York
วันพฤหัสบดี, เมษายน 25, 2024

Buy now

ข้อสอบโอเน็ต ออนไลน์ ป.6 ม.3 ม.6 ระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สทศ. ระบบการทดสอบออนไลน์ o-net online

โฆษณา

ข้อสอบโอเน็ต ออนไลน์ ป.6 ม.3 ม.6 ระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สทศ. ระบบการทดสอบออนไลน์ o-net online

ข้อสอบโอเน็ต ออนไลน์ ป.6 ม.3 ม.6 ระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สทศ. พัฒนาระบบการทดสอบออนไลน์ o-net online

ข้อสอบโอเน็ต ออนไลน์ ป.6 ม.3 ม.6 ระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สทศ. ระบบการทดสอบออนไลน์ o-net online
ข้อสอบ โอเน็ต ออนไลน์ ป.6 ม.3 ม.6 ระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สทศ. ระบบการทดสอบออนไลน์ o-net online

โฆษณา

ข้อสอบ โอเน็ต ออนไลน์ ป.6 ม.3 ม.6 ระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สทศ. พัฒนาระบบการทดสอบออนไลน์ ภายใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นระบบที่พัฒนาบน Web Application โดยสามารถรองรับการแสดงผลบนหน้าจอในอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน (Responsive Web) รองรับการดำเนินการทดสอบบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย อาทิ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้ค แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน เพื่อให้นักเรียนหรือผู้ที่สนใจเข้ามาทดสอบความรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อได้ทราบจุดเด่นหรือจุดอ่อนที่ต้องนำไปวางแผนส่งเสริมหรือพัฒนาตนเอง ปัจจุบันระบบการทดสอบออนไลน์สามารถใช้เตรียมความพร้อมให้กับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน เหมาะสำหรับนักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 4 วิชา (วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์) และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 5 วิชา (วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาสังคมศึกษาฯ) ระบบการทดสอบออนไลน์ ที่ สทศ. พัฒนาขึ้นสามารถใช้งานง่าย ทดสอบได้ทุกที่ทุกเวลา แบบทดสอบมีมาตรฐาน สามารถทราบรายงานผลคะแนนหลังการทดสอบทันที และผู้ทดสอบทราบถึงจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนาจากระบบดังกล่าว

โฆษณา

ข้อสอบโอเน็ต ออนไลน์ ป.6 ม.3 ม.6 ระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สทศ. ระบบการทดสอบออนไลน์ o-net online
ข้อสอบ โอเน็ต ออนไลน์ ป.6 ม.3 ม.6 ระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สทศ. ระบบการทดสอบออนไลน์ o-net online

ขอบคุณเนื้อหาจาก สทศ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 อุบลราชธานี ติดตาม การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่นี่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles