18.1 C
New York
วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024

Buy now

ข้อสอบโอเน็ต 2566 ม.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบ O-NET เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

โฆษณา

ข้อสอบโอเน็ต 2566 ม.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบ O-NET เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อสอบโอเน็ต 2566 ม.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบ O-NET เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตมีข้อสอบโอเน็ต 2566 ม.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566มาฝากทุกท่านเพื่อให้สามารถดาวน์โหลดและนำไปพัฒนาผู้เรียนต่อไปครับ

ข้อสอบ o-net 2566 ม.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบ O-NET เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566
ข้อสอบ o-net 2566 ม.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบ O-NET เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

โฆษณา

การสอบโอเน็ตปีการศึกษา 2565 ผ่านพ้นไปแล้ว สทศ.จึงได้เผยแพร่ข้อสอบ o-net ม.3 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 โดยที่ทุกท่านสามารถ ดาวน์โหลด เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 66 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ทั้ง ข้อสอบ o-net ป.6 และ ม.3 พร้อมเฉลย ตามลิงก์ด้านล่างเลยค่ะ ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ซึ่งชั้น ป.6 สอบวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 และชั้น ม.3 สอบวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น

ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ม.3 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น หากท่านใดมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 สามารถส่งข้อมูลมาที่ สทศ. ตามช่องทาง ดังนี้
1. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ)
2. สายตรงผู้บริหาร (www.niets.or.th เมนู สายตรงผู้บริหาร)

ข้อสอบ o-net 2566 ม.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบ O-NET เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566
ข้อสอบ o-net 2566 ม.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบ O-NET เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

มาแล้ว ข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566

โฆษณา

ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ป.6 สอบปี 2566 ปีการศึกษา 2565 

รวมข้อสอบ o-net ป.6 พร้อมเฉลย ปี 2558 – ปี 2564 ดาวน์โหลดที่นี่ 

ขอบคุณที่มาจาก : สทศ

เรื่องราวที่น่าสนใจ :
ข้อสอบโอเน็ต 2566 ป.6 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 (kroodee.com)

ข้อสอบโอเน็ต 2566 ม.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบ O-NET (kroodee.com)

ข้อสอบโอเน็ต 2566 ม.6 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้ O-NET (kroodee.com)

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles