30.2 C
New York
วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024

Buy now

ข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย 2565 ปีการศึกษา 2564 สอบ nt เมื่อวันที่ 14-18 มีนาคม 2565 ประกาศผลสอบ nt วันที่ 27 เม.ย. 2565 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

โฆษณา

ข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย 2565 ปีการศึกษา 2564 สอบ nt เมื่อวันที่ 14-18 มีนาคม 2565 ประกาศผลสอบ nt วันที่ 27 เม.ย. 2565

ข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย 2565 ปีการศึกษา 2564 สอบ nt เมื่อวันที่ 14-18 มีนาคม 2565 ประกาศผลสอบ nt วันที่ 27 เม.ย. 2565 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย 2565 ปีการศึกษา 2564 สอบ nt เมื่อวันที่ 14-18 มีนาคม 2565 ประกาศผลสอบ nt วันที่ 27 เม.ย. 2565
ข้อสอบNT ป.3 พร้อมเฉลย 2565 ปีการศึกษา 2564 สอบ nt เมื่อวันที่ 14-18 มีนาคม 2565 ประกาศผลสอบ nt วันที่ 27 เม.ย. 2565

โฆษณา

โฆษณา

ข้อสอบNT ป.3 พร้อมเฉลย 2565 ปีการศึกษา 2564 สอบ nt เมื่อวันที่ 14-18 มีนาคม 2565 ประกาศผลสอบ nt วันที่ 27 เม.ย. 2565 การสอบ NT คือ การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) จัดโดย สำนักทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบเพื่อใช้ประเมินคุณภาพของการเรียนการสอน และจัดสอบในระดับชั้น ป.3. โดยการสอบ NT นี้ จะมีข้อสอบที่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับการทดสอบนานาชาติ (PISA) ซึ่งเน้นการทดสอบใน 2 ด้าน ได้แก่ ความสามารถพื้นฐานด้านการอ่าน และ ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักทดสอบทางการศึกษา

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles