6.4 C
New York
วันพฤหัสบดี, เมษายน 25, 2024

Buy now

ข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย รวมข้อสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2555 – 2564 พร้อมเฉลย ดาวน์โหลดได้ที่นี่

โฆษณา

ข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย รวมข้อสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2555 – 2564 พร้อมเฉลย ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย รวมข้อสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2555 – 2564 พร้อมเฉลย ดาวน์โหลดได้ที่นี่ ข้อสอบnt ป.3 พร้อมเฉลย สอบปี 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 รวมไว้ที่นี่

ข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย รวมข้อสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2555 - 2564 พร้อมเฉลย ดาวน์โหลดได้ที่นี่
ข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย รวมข้อสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2555 – 2564 พร้อมเฉลย ดาวน์โหลดได้ที่นี่

โฆษณา

โฆษณา

การสอบ NT คือ การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) จัดโดย สำนักทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบเพื่อใช้ประเมินคุณภาพของการเรียนการสอน และจัดสอบในระดับชั้น ป.3. โดยการสอบ NT นี้ จะมีข้อสอบที่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับการทดสอบนานาชาติ (PISA) ซึ่งเน้นการทดสอบใน 2 ด้าน ได้แก่ ความสามารถพื้นฐานด้านการอ่าน และ ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ ดาวน์โหลดได้ที่นี่ ข้อสอบnt ป.3 ปี 2565 พร้อมเฉลย pdf ข้อสอบnt ป.3 ปี 2566 พร้อมเฉลย pdf

ข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย รวมข้อสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2555 - 2564 พร้อมเฉลย ดาวน์โหลดได้ที่นี่
ข้อสอบNT ป.3 พร้อมเฉลย รวมข้อสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2555 – 2564 พร้อมเฉลย ดาวน์โหลดได้ที่นี่
ข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย รวมข้อสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2555 - 2564 พร้อมเฉลย ดาวน์โหลดได้ที่นี่
ข้อสอบNT ป.3 พร้อมเฉลย รวมข้อสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2555 – 2564 พร้อมเฉลย ดาวน์โหลดได้ที่นี่
ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักทดสอบทางการศึกษา

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles