22.1 C
New York
วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024

Buy now

ข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ออนไลน์ ระบบการทดสอบออนไลน์ จาก สทศ. ระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้

โฆษณา

ข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ออนไลน์ ระบบการทดสอบออนไลน์ จาก สทศ. ระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ออนไลน์ ระบบการทดสอบออนไลน์ จาก สทศ. ระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ออนไลน์ ระบบการทดสอบออนไลน์ จาก สทศ. ระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้

โฆษณา

ระบบการทดสอบข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ออนไลน์ ระบบการทดสอบออนไลน์ จาก สทศ. ระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ให้กับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน เหมาะสำหรับนักเรียน ที่ศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 4 วิชา (วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์) และ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 5 วิชา (วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาสังคมศึกษาฯ)

ระบบการทดสอบออนไลน์ ที่ สทศ. พัฒนาขึ้นสามารถใช้งานง่าย ทดสอบได้ทุกที่ทุกเวลา แบบทดสอบมีมาตรฐาน  สามารถทราบรายงานผลคะแนน หลังการทดสอบทันที และผู้ทดสอบทราบถึงจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนา จากระบบดังกล่าว

คู่มือแนะนำการเข้าใช้ระบบการทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

โฆษณา

การเข้าใช้งาน ระบบการทดสอบออนไลน์ o-net ป.6 ม.3 ม.6 สามารถทำได้ดังนี้

  • ขั้นตอนแรกทุกท่านทำการลงทะเบียนเข้าใช้งาน โดย สามารถลงทะเบียนใหม่ หรือ ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบด้วย Social Network ได้เลยนะคะ
    ระบบการทดสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ออนไลน์ ระบบการทดสอบออนไลน์ จาก สทศ. ระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
    ระบบ การทดสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ออนไลน์ ระบบการทดสอบออนไลน์ จาก สทศ. ระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้

    ลิงค์ลงทะเบียนใช้งานระบบการทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

  • เมื่อเข้าสู่ระบบการทดสอบออนไลน์ o-net ป.6 ม.3 ม.6 แล้วให้กดเมนูไปที่หน้าแรก แล้วสามารถ เลือกรายวิชา และ ระดับชั้นที่ต้องการทำแบบทดสอบได้เลยค่ะ

ลิงค์เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ระบบการทดสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ออนไลน์ ระบบการทดสอบออนไลน์ จาก สทศ. ระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ระบบการทดสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ออนไลน์ ระบบการทดสอบออนไลน์ จาก สทศ. ระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ขอบคุณเนื้อหาจาก สทศ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม กระดาษคําตอบ o-net 2565 ตัวอย่างกระดาษคำตอบ โอเน็ต O-NET ปีการศึกษา 2565 ชั้น ป.6 ม.3 ใช้สอบปี 2566 ดาวน์โหลดที่นี่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles