19.6 C
New York
วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024

Buy now

รวมไว้ที่นี่ ข้อสอบ o-net ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ ทุกปีที่สอบ ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2558 – 2565

โฆษณา

รวมไว้ที่นี่ ข้อสอบ o-net ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ ทุกปีที่สอบ ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2558 – 2565

ครูดีดอทคอม ได้รวบรวม ข้อสอบ o-net ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ ทุกปีที่สอบ ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2558 – 2565 เพื่อให้คุณครู ได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไปค่ะ

รวมไว้ที่นี่ ข้อสอบ o-net ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ ทุกปีที่สอบ ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2558 - 2565
รวมไว้ที่นี่ ข้อสอบ o-net ป.6 วิชา คณิตศาสตร์ ทุกปีที่สอบ ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2558 – 2565

โฆษณา

ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ป.6 ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น ทาง ครูดีดอทคอม ได้รวบรวม ข้อสอบ o-net ป.6 วิชา คณิตศาสตร์ ทุกปีที่สอบ ข้อสอบโอเน็ตย้อนหลัง ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2558 – 2565 เพื่อให้คุณครู ได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไปค่ะ

วัตถุประสงค์ O-NET
1. เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน
4. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ
5. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

O-NET กับชีวิตเด็ก ป. 6
1. สอบได้ครั้งเดียว คะแนนติดตัวตลอดชีวิต
2. บางโรงเรียนใช้คะแนน O-NET ในการสมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม. 1 (แตกต่างกันไปตามสัดส่วนที่แต่ละโรงเรียนกำหนด)
3. ทดสอบความรู้ นักเรียนชั้น ป. 6
4. ผลการสอบใช้ปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ
5. ประเมินคุณภาพโรงเรียน

โฆษณา

ขอบคุณเนื้อหาจาก สทศ.

เรื่องราวที่น่าสนใจ : รวมไว้ที่นี่ ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ป.6 ทุกปีที่เปิดสอบ ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2558 – 2565

ข้อสอบโอเน็ต 2566ป.6 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 (kroodee.com)

ข้อสอบโอเน็ต 2566 ม.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบ O-NET (kroodee.com)

ข้อสอบโอเน็ต 2566 ม.6 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้ O-NET (kroodee.com)

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles