24.1 C
New York
วันศุกร์, พฤษภาคม 24, 2024

Buy now

ข้อสอบ PISA ระบบออนไลน์ข้อสอบPISA ของ สสวท. ตัวอย่างข้อสอบPISA และ แนวทางการประเมินของ PISA 2015

โฆษณา

ข้อสอบ PISA ระบบออนไลน์ข้อสอบPISA ของ สสวท. ตัวอย่างข้อสอบPISA และ แนวทางการประเมินของ PISA 2015

ข้อสอบ PISA ระบบออนไลน์ข้อสอบPISA ของ สสวท. ตัวอย่างข้อสอบPISA และ แนวทางการประเมินของ PISA 2015

ข้อสอบ PISA ระบบออนไลน์ข้อสอบPISA ของ สสวท. ตัวอย่างข้อสอบPISA และ แนวทางการประเมินของ PISA 2015 
ข้อสอบPISA ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ของ สสวท. ตัวอย่างข้อสอบPISA และ แนวทางการประเมินของ PISA 2015

โฆษณา

ข้อสอบPISA และ ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาได้ ประกอบด้วยชุดข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน

สสวท. ได้ปรับปรุงระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ โดยเพิ่มโจทย์คณิตศาสตร์จากการสอบ PISA 2022 จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ (1) การซื้อรถยนต์ (2) ยอดขายดีวีดี (3) รถขนย้าย (4) ระบบสุริยะ (5) แบบรูปของรูปสามเหลี่ยม (6) คะแนน (7) วงล้อหมุน (8) พื้นที่ป่า ผู้ใช้งานสามารถเลือกทำโจทย์เหล่านี้ได้โดยคลิกที่ลิงก์

ข้อสอบPISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่แล้วเป็นลิขสิทธิ์ขององค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) ข้อสอบบางข้ออาจถูกดัดแปลงเพื่อให้เหมาะสมต่อการแสดงผลบนคอมพิวเตอร์

โฆษณา

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA-Like คลิกที่นี่

เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้เผยแพร่ตัวอย่างข้อสอบ PISA-Like ซึ่งเป็นข้อสอบที่สอดคล้องกับกรอบการประเมินของ PISA โดยมีเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระบบออนไลน์ข้อสอบด้านการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ คลิกที่นี่

เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้เผยแพร่ตัวอย่างข้อสอบด้านการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative Problem Solving: CPS) ซึ่งเป็นข้อสอบที่สอดคล้องกับแนวทางการประเมินของ PISA 2015

ขอบคุณเนื้อหาจาก สสวท.

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles