6.4 C
New York
วันพฤหัสบดี, เมษายน 25, 2024

Buy now

ข้อสอบ PRE O-NET ป.6 ม.3 ม.6 พร้อมเฉลย วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ครบทุกวิชา

โฆษณา

ข้อสอบ PRE O-NET ป.6 ม.3 ม.6 พร้อมเฉลย วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ครบทุกวิชา

ข้อสอบ PRE O-NET ป.6 ม.3 ม.6 พร้อมเฉลย วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ครบทุกวิชา

ข้อสอบ PRE O-NET
ข้อสอบ PRE O-NET

โฆษณา

ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ชั้น ป.6 สอบวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ชั้น ม.3 สอบวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ชั้น ม.6 สอบวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น

ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง กำหนดการสอบโอเน็ต 2565 ปฏิทินสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 ป.6 ม.3 และม.6 สอบ ก.พ. 2566 ตารางสอบโอเน็ต เช็คที่นี่

หากท่านใดมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 สามารถส่งข้อมูลมาที่ สทศ. ตามช่องทาง ดังนี้
1. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ)
2. สายตรงผู้บริหาร (www.niets.or.th เมนู สายตรงผู้บริหาร)

โฆษณา

ข้อสอบPRE O-NET ป.6 ม.3 ม.6 พร้อมเฉลย วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ครบทุกวิชา

วิชาภาษาไทย คลิกที่นี่
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คลิกที่นี่
วิชาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่
วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่
วิชาวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ขอบคุณเนื้อหาจาก สทศ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม เฉลยข้อสอบโอเน็ต ม.3 ทุกปีที่สอบ ข้อสอบ o’net ม.3 พร้อมเฉลย ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2558 – 2564 วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดได้ที่นี่

เอกสารติวโอเน็ต ป.6 ภาษาไทย เอกสารประกอบการติวโอเน็ต ป.6 ภาษาไทย 2565 ดาวน์โหลดที่นี่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles