19.6 C
New York
วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024

Buy now

ข้อสอบ rt ป.1 ปี 65 พร้อมเฉลย ข้อสอบ rt ป.1 ปีการศึกษา 2564 สอบ 1 – 4 มีนาคม 2565 สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศ

โฆษณา

ข้อสอบ rt ป.1 ปี 65 พร้อมเฉลย ข้อสอบ rt ป.1 ปีการศึกษา 2564 สอบ 1 – 4 มีนาคม 2565 สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศ

ข้อสอบ rt ป.1 ปี 65 พร้อมเฉลย ข้อสอบ rt ป.1 ปีการศึกษา 2564 สอบ 1 – 4 มีนาคม 2565 สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศ การสอบ RT เป็น การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) โดย สำนักทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งถือว่าเป็นการสอบมาตรฐานที่นักเรียนทุกคนได้วัดประเมินแบบเดียวกัน

ข้อสอบ rt ป.1 ปี 65 พร้อมเฉลย ข้อสอบ rt ป.1 ปีการศึกษา 2564 สอบ 1 – 4 มีนาคม 2565 สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศ
ข้อสอบ rt ป.1 ปี 65 พร้อม เฉลย ข้อสอบ rt ป.1 ปีการศึกษา 2564 สอบ 1 – 4 มีนาคม 2565 สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศ

โฆษณา

แบบทดสอบการอ่านออกเสียงข้อสอบ RT ป.1 ปี 65 พร้อมเฉลย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด

แบบทดสอบการอ่านออกเสียงข้อสอบ RT ป.1 ปี 65 พร้อมเฉลย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับเฉลย)ดาวน์โหลด

แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่องข้อสอบ RT ป.1 ปี 65 พร้อมเฉลย 2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด

แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่องข้อสอบ RT ป.1 ปี 65 พร้อมเฉลย 2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับเฉลย) ดาวน์โหลด

โฆษณา

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักทดสอบทางการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม

พิมพ์ใบประกอบวิชาชีพครู ทำอย่างไร 4 ขั้นตอน การพิมพ์สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ KSP Self-Service   (สำหรับท่านที่อนุมัติแล้ว)

Test Blueprint การสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2565 สอบ วันอาทิตย์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint)

Test Blueprint การสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2565 สอบ วันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint)

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles