8.9 C
New York
วันพฤหัสบดี, เมษายน 25, 2024

Buy now

ข้อสอบ RT ป.1 พร้อมเฉลย 2565 สอบปี 2566 ที่สอบเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ดาวน์โหลดที่นี่

โฆษณา

ข้อสอบ RT ป.1 พร้อมเฉลย 2565 สอบปี 2566 ที่สอบเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ดาวน์โหลดที่นี่

สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมงาน ครูดีดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ ข้อสอบ RT ป.1 พร้อมเฉลย 2565 มาให้ทุกท่านได้ติตาม ซึ่งทำการสอบไปเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 และประกาศผลสอบเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ไปแล้วนั้น

 

ข้อสอบ RT ป.1 พร้อมเฉลย 2565 สอบปี 2566 ที่สอบเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ดาวน์โหลดที่นี่

การสอบ RT ป.1 2566 เป็นการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ซึ่งถือเป็นความสามารถพื้นฐานที่สําคัญสําหรับผู้เรียน และการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนต่าง ๆ ของหลักสูตร และการดําเนินชีวิตประจําวันของผู้เรียน ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงให้ความสําคัญกับความสามารถ ด้านการอ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับช่วงชั้นที่ 1 ของระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.3) โดยกําหนดเป็น นโยบายเร่งด่วน ในปีการศึกษา 2558 เด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออก เขียนได้

ข้อสอบ rt ป.1 (2559 – 2564)  รวมข้อสอบ rt ป.1 ทุกปีการศึกษา ข้อสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ข้อสอบrt ป.1 ครบทุกปีที่สอบ 2559 – 2564 ดาวน์โหลดได้ที่นี่ รวมข้อสอบ rt ป.1 ทุกปีการศึกษา ข้อสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)

โฆษณา

ข้อสอบ RT ป.1 พร้อมเฉลย 2565 สอบปี 2566 ที่สอบเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ดาวน์โหลดที่นี่

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อสอบ RT ป.1 พร้อมเฉลย 2565 สอบปี 2566 ที่สอบเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ดาวน์โหลดที่นี่ คลิกที่นี่ค่ะ 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ข้อสอบrt ป.1 2566 พร้อมเฉลย (ปีการศึกษา 2565) ใช้สอบrt ป.1 ปี 2567 (ปีการศึกษา 2566) คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักทดสอบทางการศึกษา

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ผลสอบ RT ป.1 2566 รายบุคคล วิธีการ เช็คคะแนนสอบ RT ปีการศึกษา 2565 รายบุคคล สอบวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อสอบrt ป.1 ครบทุกปีที่สอบ 2559 – 2564 ดาวน์โหลดได้ที่นี่ รวมข้อสอบ rt ป.1 ทุกปีการศึกษา ข้อสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)

ตัวอย่าง ข้อสอบrt ป.1 ครบทุกปีที่สอบ 2559 – 2564 ดาวน์โหลดได้ที่นี่ รวมข้อสอบ rt ป.1 ทุกปีการศึกษา ข้อสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles