19.6 C
New York
วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024

Buy now

ข้อสอบrt ป.1 ครบทุกปีที่สอบ 2559 – 2564 ดาวน์โหลดได้ที่นี่ รวมข้อสอบ rt ป.1 ทุกปีการศึกษา ข้อสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)

โฆษณา

ข้อสอบrt ป.1 ครบทุกปีที่สอบ 2559 – 2564 ดาวน์โหลดได้ที่นี่ รวมข้อสอบ rt ป.1 ทุกปีการศึกษา ข้อสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)

ข้อสอบrt ป.1 ครบทุกปีที่สอบ 2559 – 2564 ดาวน์โหลดได้ที่นี่ รวมข้อสอบ rt ป.1 ทุกปีการศึกษา ข้อสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)

ข้อสอบrt ป.1 ครบทุกปีที่สอบ 2559 - 2564 ดาวน์โหลดได้ที่นี่ รวมข้อสอบ rt ป.1 ทุกปีการศึกษา ข้อสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)
ข้อสอบrt ป.1 ครบทุกปีที่สอบ 2559 – 2564 ดาวน์โหลดได้ที่นี่ รวมข้อสอบ rt ป.1 ทุกปีการศึกษา ข้อสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)

โฆษณา

ข้อสอบrt ป.1 ปีการศึกษา 2559 – 2564 เป็น ข้อสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) โดย สำนักทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งถือว่าเป็นการสอบมาตรฐานที่นักเรียนทุกคนได้วัดประเมินแบบเดียวกัน โดยจัดสอบ สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศ ข้อสอบ rt แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ การทดสอบการอ่านออกเสียง และ การทดสอบการอ่านรู้เรื่อง โดยทาง ครูอัพเดตดอทคอม ได้ รวมข้อสอบ rt ป.1 ทุกปีการศึกษา ตั้งแต่ 2559 – 2564 ไว้ที่นี่แล้วค่ะ

ข้อสอบ rt ป.1 ปีการศึกษา 2559
ข้อสอบ rt ป.1 การอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่
เฉลยข้อสอบ rt ป.1 การอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่
ข้อสอบ rt ป.1 การอ่านออกเสียง ปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่
เฉลยข้อสอบ rt ป.1 การอ่านออกเสียง ปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่

ข้อสอบ rt ป.1 ปีการศึกษา 2560
ข้อสอบ rt ป.1 การอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่
เฉลยข้อสอบ rt ป.1 การอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่
ข้อสอบ rt ป.1 การอ่านออกเสียง ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่
เฉลยข้อสอบ rt ป.1 การอ่านออกเสียง ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่

ข้อสอบ rt ป.1 ปีการศึกษา 2561
ข้อสอบ rt ป.1 การอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่
เฉลยข้อสอบ rt ป.1 การอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่
ข้อสอบ rt ป.1 การอ่านออกเสียง ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่
เฉลยข้อสอบ rt ป.1 การอ่านออกเสียง ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

โฆษณา

ข้อสอบ rt ป.1 ปีการศึกษา 2562
ข้อสอบ rt ป.1 การอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่
เฉลยข้อสอบ rt ป.1 การอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่
ข้อสอบ rt ป.1 การอ่านออกเสียง ปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่
เฉลยข้อสอบ rt ป.1 การอ่านออกเสียง ปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่

ข้อสอบ rt ป.1 ปีการศึกษา 2563
ข้อสอบ rt ป.1 การอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 2563 คลิกที่นี่
เฉลยข้อสอบ rt ป.1 การอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 2563 คลิกที่นี่
ข้อสอบ rt ป.1 การอ่านออกเสียง ปีการศึกษา 2563 คลิกที่นี่
เฉลยข้อสอบ rt ป.1 การอ่านออกเสียง ปีการศึกษา 2563 คลิกที่นี่

ข้อสอบ rt ป.1 ปีการศึกษา 2564
ข้อสอบ rt ป.1 การอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่
เฉลยข้อสอบ rt ป.1 การอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่
ข้อสอบ rt ป.1 การอ่านออกเสียง ปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่
เฉลยข้อสอบ rt ป.1 การอ่านออกเสียง ปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักทดสอบทางการศึกษา และ โรงเรียนบ้านหนองคู สพป.สุรินทร์ เขต ๒

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม Test Blueprint สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2565 การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

 

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles