22.1 C
New York
วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024

Buy now

ข้าราชการเกษียณอายุราชการ แล้ว ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

โฆษณา

ข้าราชการเกษียณอายุราชการ แล้ว ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง ทั้งส่วนที่เป็นสมาชิก กบข. และ ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข.

ข้าราชการเกษียณอายุราชการ แล้ว ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง
ข้าราชการเกษียณอายุราชการ แล้ว ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

โฆษณา

วันนี้เว็บไซต์ครูดีดอทคอมขอนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับ ข้าราชการเกษียณอายุราชการ แล้ว ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง สำหรับผู้ที่จะเกษียณอายุในปีงบประมาณนี้ (30 กันยายน) เพือให้ทุกท่านได้วางแผนการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม สำหรับการดำเนินชีวิตหลังวัยเกษียณ ซึ่งในปัจจุบันการรับสิทธิประโยชน์ของ ข้าราชการเกษียณอายุราชการ นั้น จะมีการรับสิอทธิประโยชน์ด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่เป็นสมาชิก กบข. และ รูปแบบที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข. ซึ่งจะมีรายละเอียดในการรับผลประโยชน์ดังนี้ครับ

 เรื่องราวที่น่าสนใจ : active learning คือ อะไร สอนอย่างไรให้เป็น Active Learning

กรณีข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการเป็นสมาชิก กบข.

ข้าราชการเกษียณอายุราชการ แล้ว...ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

ข้าราชการเกษียณอายุราชการ แล้ว...ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

ข้าราชการเกษียณอายุราชการ แล้ว...ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

โฆษณา

 

กรณีข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการไม่ได้เป็นสมาชิก กบข.

ข้าราชการเกษียณอายุราชการ แล้ว...ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

ข้าราชการเกษียณอายุราชการ แล้ว...ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

ข้าราชการเกษียณอายุราชการ แล้ว...ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

ขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลจาก : http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=45777&Key=infographics

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles