19.6 C
New York
วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024

Buy now

คู่มือจัดตั้งงบประมาณ 2567 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โฆษณา

คู่มือจัดตั้งงบประมาณ 2567 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ท่านสามารถดาวน์โหลด คู่มือจัดตั้งงบประมาณ 2567 สพฐ.คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้ที่นี่

คู่มือจัดตั้งงบประมาณ 2567 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 2567 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โฆษณา

คู่มือจัดตั้งงบประมาณ 2567 จาก สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นแนวทางในการจัดตั้งและเสนอของบประมาณ ตาม มาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อการสร้างหรือซ่อมแซมปรับปรุง อาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้าง รวมถึงครุภัณฑ์ โดยจะออกคู่มือมาทุกปีงบประมาณ ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้ที่นี่

คู่มือจัดตั้งงบประมาณ 2567 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี2567 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ดาวน์โหลดเอกสารตัวอย่างข้างล่าง

คู่มือจัดตั้งงบประมาณ 2567 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ2567 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

1. กรอบแนวทางการจัดตั้งครุภัณฑ์ 67 (น.1-14)

2. รายการครุภัณฑ์ ปี 2567 (น.15-21)

3. ใบแทรก_แบบคำขอตั้งฯ ครุภัณฑ์ (น.22)

4. คำชี้แจงการกรอกครุภัณฑ์ 67 (น.23-31)

5. แบบฟอร์มครุภัณฑ์ 67 (น.32-44)

6. กรอบแนวทางการจัดตั้งสิ่งก่อสร้าง ปี 2567 (น.45-66)

7. ลักษณะอาคารมาตรฐาน สิ่งก่อสร้าง ปี 2567 (น.67-91)

โฆษณา

8. ตารางแบบสิ่งก่อสร้างและเงื่อนไข ปี 2567 (น.92-94)

9. ใบแทรก-สรุปแบบฟอร์มคำขอตั้งสิ่งก่อสร้าง (น.95-96)

10. แบบฟอร์มคำขอตั้งสิ่งก่อสร้าง (น.97-112)

11. แบบขอค่าขนส่งวัสดุ (น.113-114)

12. ตัวอย่าง รายละเอียดการซ่อมแซมอาคารทั่วไป (น.115-116)

12.1 ตัวอย่าง รายการซ่อมแซมอาคารทั่วไป (น.117-125)

12.2 ตัวอย่าง ประมาณราคาซ่อมแซมทั่วไป (น.126-130)

ขอบคุณเนื้อหาจาก สพฐ.

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง เช็คที่นี่ มาตรฐานครุภัณฑ์ 2566 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2565 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อัพเดตแล้ว!!! ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2566 (ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566)

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles