19.6 C
New York
วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024

Buy now

คู่มือสอบครูผู้ช่วย 66 คู่มือการดำเนินการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 ดาวน์โหลดที่นี่

โฆษณา

คู่มือสอบครูผู้ช่วย 66 คู่มือการดำเนินการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 ดาวน์โหลดที่นี่

สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมงาน ครูดีดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ คู่มือสอบครูผู้ช่วย 66 มาให้ทุกท่านได้ติดตาม โดยท่านสามารถดาวน์โหลด คู่มือการดำเนินการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 ตามรายละเอียด ด่านล่างนี้ค่ะ

คู่มือสอบครูผู้ช่วย 66 คู่มือการดำเนินการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 ดาวน์โหลดที่นี่

ตามที่ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งกำหนดการสอบแข่งขันให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษทราบและดำเนินการนั้น

เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ. กำหนด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดทำคู่มือการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 สำหรับผู้ดำเนินการสอบแข่งขันใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการสอบ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โฆษณา

ดาวน์โหลดคู่มือการดำเนินการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 คลิกที่นี่

คู่มือสอบครูผู้ช่วย 66 คู่มือการดำเนินการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 ดาวน์โหลดที่นี่

คู่มือสอบครูผู้ช่วย 66 คู่มือการดำเนินการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 ดาวน์โหลดที่นี่

ดาวน์โหลดคู่มือการดำเนินการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สพฐ.

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง รวมลิงก์ สมัครสอบครูผู้ช่วย 66 สังกัด สพฐ. แต่ละเขตพื้นที่จะ ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 2566 รอบทั่วไป ภายใน 24 พฤษภาคม 2566 นี้

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles