8.9 C
New York
วันพฤหัสบดี, เมษายน 25, 2024

Buy now

งานวิจัยในชั้นเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับอนุบาล ประถม มัธยม เพื่อเป็นตัวอย่างในการทำวิจัยในชั้นเรียน กว่า 200 งานวิจัย ไฟล์ doc (word)

โฆษณา

งานวิจัยในชั้นเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับอนุบาล ประถม มัธยม เพื่อเป็นตัวอย่างในการทำวิจัยในชั้นเรียน กว่า 200 งานวิจัย ไฟล์ doc (word)

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูดีมีงาน งานวิจัยในชั้นเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถม มัธยม เพื่อเป็นตัวอย่างในการทำวิจัยในชั้นเรียน โดยวันนี้มีงานวิจัยในชั้นเรียนมาฝากทุกท่านดังนี้ครับ

งานวิจัยในชั้นเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับอนุบาล ประถม มัธยม งานวิจัยหน้าเดียวไฟล์ doc ล่าสุด 2566
งานวิจัยในชั้นเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับอนุบาล ประถม มัธยม งานวิจัยหน้าเดียวไฟล์ doc ล่าสุด 2566

โฆษณา

วิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research) หมายถึงการสืบสอบเชิงธรรมชาติ( Natural Inquiry) จากปรากฎการณที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอน การเรียนรู้หรือ พฤติกรรมผู้เรียนโดยที่ครูเป็นผู้วิจัยในสิ่งที่ครูปฏิบัติอยู้ มีผู้เรียน ผู้บริหารหรือ ครูในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการวิจัยด้วย

การวิจัยในชั้นเรียน เป็นแนวทางการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนา การเรียนรู้การเรียนการสอน เพื่อ แก้ไขปัญหาหรือจัดกิจกรรมนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนการสอนที่เหมาะสมสําหรับนักเรียน แบะพัฒนาการ ออกแบบสื่อ นวัตกรรม ทดลองใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อนําผลการวิจัยมาปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู้ของ นักเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ทําไมครูผู้สอนต้องเป็นนักวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ครูผู้สอนต้องเป็นครูนักวิจัยในชั้นเรียนด้วยเหตุผลหลายประการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทางการศึกษาและ ข้อกําหนดของคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการประเมินตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพภายในของ สพฐ. และ การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.

สำหรับตัวอย่าง ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งมีทั้งงาน วิจัยในชั้นเรียน ใหม่ ๆ เก่าๆ ปะปนกันไป ซึ่งก็มีทั้งงานวิจัยในชั้นเรียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ งานวิจัยอนุบาลเป็นต้น โดยทุกท่านสามารถดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียน ไฟล์ doc (word) อัพเดตล่าสุดปี 2566 ดังนี้ครับ

1.การแก้ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง<คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดงานวิจัย>

2.การพัฒนาการเขียนคำที่มีวรรณยุกต์โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป<คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดงานวิจัย>

3.การทำสังคมมิติเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน<คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดงานวิจัย>

4.การประเมินโครงการชมรมนักวิจัยรุ่นจิ๋ว<คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดงานวิจัย>

5. การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กเรียนอ่อนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้น <คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดงานวิจัย>

โฆษณา

6.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านการฟัง <คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดงานวิจัย>

7. งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องพัฒนาการทางสังคม ปลูกฝังค่านิยมและความรับผิดชอบ<คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดงานวิจัย>

8. งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการใช้ภาพเป็นสื่อ ในการกระตุ้นให้นักเรียน เกิดการพัฒนาทักษะในด้านการเขียนเรื่อง<คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดงานวิจัย>

9. งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการวิเคราะห์ การแก้โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์<คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดงานวิจัย>

10. งานวิจัยในชั้นเรียนชื่อเรื่องศึกษาและ แก้ปัญหานักเรียน เขียนภาษาไทย ไม่ถูกต้อง<คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดงานวิจัย>

11. วิจัยในชั้นเรียน word เรื่องส่งเสริมการอ่านสะกดคำ ของนักเรียน<คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดงานวิจัย>

12. งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการส่งเสริมการท่องคำศัพท์ในวิชา Social Studies ในเรื่องอาชีพและสถานที่ต่างๆ ในชุมชน<คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดงานวิจัย>

คุณครูหรือผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างงาน วิจัยในชั้นเรียน ทั้งหมดกว่า 250 เรื่องได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ครับ<คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดงานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมดกว่า 250 เรื่อง>

เรื่องราวที่น่าสนใจ : รวมวิจัยไฟล์ doc วิจัยในชั้นเรียน มากกว่า 250 เรื่อง ทุกกลุ่มสาระวิชา ดาวน์โหลดได้ที่นี่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles