22.1 C
New York
วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024

Buy now

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 มอบหมายเจ้าภาพการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

โฆษณา

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 มอบหมายเจ้าภาพการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 มอบหมายเจ้าภาพการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ในปีการศึกษา2565 ได้มีการกำหนดเจ้าภาพการจัดงานระดับชาติ ครั้งที่ 70 เป็น 4 ภูมิภาค

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 มอบหมายเจ้าภาพการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 มอบหมายเจ้าภาพการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

โฆษณา

สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ระดับชาติ 2565 ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ภาคอิสาน) ประกาศผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ที่นี่

สพฐ. มอบหมายเจ้าภาพการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ ชาติ งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนดจัดการแข่งขัน งาน ศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จึงมอบหมายสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1, ร้อยเอ็ด เขต 1, น่าน เขต 1 และ สตูล ซึ่งได้มีการวางแผน การดําเนินงานไว้แล้วเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานครั้งนี้ โดยให้เจ้าภาพแต่ละภูมิภาคจัดทําคําสั่ง แต่งตั้งคณะทํางานและคณะกรรมการตัดสินโดยผู้มีอํานาจในแต่ละภูมิภาคลงนาม ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายให้ นางสาวอรอนงค์ อุทารเวสารัช หมายเลขโทรศัพท์ 090-326-3696 เป็นผู้ประสานงาน

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  น่าน เขต 1 วันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 66

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 70 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ร้อยเอ็ด เขต 1 วันที่ 29-31 ม.ค. 66

โฆษณา

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 70 ภาคกลาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1 วันที่ 25-27 ม.ค. 66

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 70 ภาคใต้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  สตูล วันที่ 18-20 ม.ค.66

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 มอบหมายเจ้าภาพการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 มอบหมายเจ้าภาพการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง ศิลปหัตถกรรม 2565 เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 รออัพเดต

ที่ เอกสาร ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1 หนังสือนำ ที่ ศธ รออัพเดต คลิ๊กที่นี่ เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
2 ประกาศการจัดงานฯ คลิ๊กที่นี่ เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
3 ผู้ประสานงาน คลิ๊กที่นี่ เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565

ศิลปหัตถกรรม 2565 เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565  รออัพเดต

ที่ หมวดหมู่ ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1 ภาษาไทย คลิ๊กที่นี่ เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
2 คณิตศาสตร์ คลิ๊กที่นี่ เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
3 วิทยาศาสตร์ คลิ๊กที่นี่ เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
4 นักบินน้อย สพฐ. คลิ๊กที่นี่ เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คลิ๊กที่นี่ เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
ภาพยนตร์สั้น Update ล่าสุด 2565 เกณฑ์การประกวดหนังสั้น  2565 เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
6 สุขศึกษา และพลศึกษา คลิ๊กที่นี่ เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ คลิ๊กที่นี่ เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
8 ศิลปะ-ดนตรี คลิ๊กที่นี่ เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ คลิ๊กที่นี่ เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
10 ภาษาต่างประเทศ คลิ๊กที่นี่ เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คลิ๊กที่นี่ เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
12 คอมพิวเตอร์ คลิ๊กที่นี่ เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
13 หุ่นยนต์ คลิ๊กที่นี่ เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
14 การงานอาชีพ คลิ๊กที่นี่ เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
15 ปฐมวัย คลิ๊กที่นี่ เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม) คลิ๊กที่นี่ เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
17 การศึกษาพิเศษ(เฉพาะความพิการ) คลิ๊กที่นี่ เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
18  การศึกษาพิเศษ(ศูนย์การศึกษาพิเศษ) คลิ๊กที่นี่ เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565

 

เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ที่ หมวดหมู่ ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1

เกณฑ์การแข่งขัน

ภาษาไทย

คลิกที่นี่

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

2

เกณฑ์การแข่งขัน

คณิตศาสตร์

คลิกที่นี่

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

3

เกณฑ์การแข่งขัน

วิทยาศาสตร์

คลิกที่นี่

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

4

เกณฑ์การแข่งขัน

นักบินน้อย สพฐ.

คลิกที่นี่

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

5

เกณฑ์การแข่งขัน

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

คลิกที่นี่

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

6

เกณฑ์การแข่งขัน

สุขศึกษา และพลศึกษา

คลิกที่นี่

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

7

เกณฑ์การแข่งขัน

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

คลิกที่นี่

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

8

เกณฑ์การแข่งขัน

ศิลปะ-ดนตรี

คลิกที่นี่

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

9

เกณฑ์การแข่งขัน

ศิลปะ-นาฏศิลป์

คลิกที่นี่

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

10

เกณฑ์การแข่งขัน

ภาษาต่างประเทศ

คลิกที่นี่

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

11

เกณฑ์การแข่งขัน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คลิกที่นี่

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

12

เกณฑ์การแข่งขัน

คอมพิวเตอร์

คลิกที่นี่

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

13

เกณฑ์การแข่งขัน

หุ่นยนต์

คลิกที่นี่

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

14

เกณฑ์การแข่งขัน

การงานอาชีพ

คลิกที่นี่

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

15

เกณฑ์การแข่งขัน

ปฐมวัย

คลิกที่นี่

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม) คลิกที่นี่

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

17 การศึกษาพิเศษ(เฉพาะความพิการ) คลิกที่นี่

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

18 การศึกษาพิเศษ(ศูนย์การศึกษาพิเศษ) คลิกที่นี่

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ขอบคุณเนื้อหาจาก ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ข้อสอบโอเน็ต ป.6 ปี 65 พร้อมเฉลย ข้อสอบ o-net ป.6 ปีการศึกษา 2564 สอบเดือน ก.พ. ปี 2565

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles