19.6 C
New York
วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024

Buy now

ตรวจสอบรายชื่อ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 2566 จำนวน 1,144 เรื่อง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2566

โฆษณา

ตรวจสอบรายชื่อ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 2566 จำนวน 1,144 เรื่อง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2566

ตรวจสอบรายชื่อ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 2566 จำนวน 1,144 เรื่อง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดสรร รางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2566 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2566

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม

โฆษณา

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดสรร รางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2566 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2566 ตามที่คุรุสภาได้ประกาศเชิญชวนให้สถานศึกษาส่งผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม เข้าร่วมการคัดสรร ประจำปี 2566 ขณะนี้ การรับสมัครผลงานนวัตกรรมได้สิ้นสุดลงแล้ว และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้จัดทำบัญชีรายชื่อสถานศึกษาที่ส่งผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 1,144 เรื่อง ขอให้สถานศึกษาตรวจสอบรายชื่อได้ที่ เว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2566

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดสรร รางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2566 คลิกที่นี่

โฆษณา

กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มพัฒนาวิชาชีพ โทร. 0 2280 6336 หรือ ทาง Line Officail ID : @mwx5397j หรือ e-mail: [email protected] หรือทางเฟซบุ๊ก facebook.com/OSOIKSP/INBOX

ขอบคุณเนื้อหาจาก คุรุสภา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ตัวอย่างครูดีไม่มีอบายมุข 2566 ปีที่ 12 เปิดรับสมัครแล้ว ดาวน์โหลด ใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข 2566 ได้ที่นี่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles