23.4 C
New York
วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024

Buy now

ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 เช็คเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2566 วิธีตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ผ่านระบบทะเบียนฐานันดรแบบออนไลน์ สำหรับข้าราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม

โฆษณา

ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 เช็คเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2566 วิธีตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ผ่านระบบทะเบียนฐานันดรแบบออนไลน์ สำหรับข้าราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม

ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 เช็คเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2566 วิธีตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ผ่านระบบทะเบียนฐานันดรแบบออนไลน์ สำหรับข้าราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม

ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 เช็คเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2566 วิธีตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ผ่านระบบทะเบียนฐานันดรแบบออนไลน์ สำหรับข้าราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม
ตรวจสอบ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 เช็คเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2566 วิธีตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ผ่านระบบทะเบียนฐานันดรแบบออนไลน์ สำหรับข้าราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม

โฆษณา

ตรวจสอบ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 เช็คเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2566 วิธีตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ผ่านระบบทะเบียนฐานันดรแบบออนไลน์

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ http://thanundon.soc.go.th/
2. กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้
2.1 เลขบัตรประจำตัวประชาชน
2.2 ชื่อ
2.3 ชื่อสกุล (นามสกุล)
2.4 วันเกิด (dd/mm/yyyy)
2.5 รหัสผ่าน (เข้าสู่ระบบครั้งแรกไม่ต้องใส่รหัสผ่าน)
2.6 ใส่รหัส Captcha (ตัวเลขหรือตัวอักษรที่ระบบสุ่มขึ้นมา)
3. คลิก “เข้าสู่ระบบ”

โฆษณา

ประกาศเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครู ประจำปี 2566 กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจสอบ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ด้านล่างนี้ครับ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งข้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย รวมทั้งสิ้น 403981 ราย ตรวจสอบได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้

เรื่องที่น่าสนใจ :ตรวจสอบ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 ท่านสามารถ เช็คเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และติดตาม ประกาศเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปี 2566 ได้ที่นี่

การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ มีเงื่อนไขอะไรบ้าง เช็คที่นี่

เงื่อนไข การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สังกัด สพฐ. มีเงื่อนไขอะไรบ้าง เช็คที่นี่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles