19.6 C
New York
วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024

Buy now

ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 ท่านสามารถ เช็คเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และติดตาม ประกาศเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปี 2566 ได้ที่นี่

โฆษณา

ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 ท่านสามารถ เช็คเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และติดตาม ประกาศเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปี 2566 ได้ที่นี่

ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 ท่านสามารถ เช็คเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และติดตาม ประกาศเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปี 2566 ได้ที่นี่ ทั้ง ครู และ ข้าราชการทั่วไป โดย ค้นหาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ผ่านระบบ ทะเบียนฐานันดร ออนไลน์ https://thanundon.soc.go.th/

ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 ท่านสามารถ เช็คเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และติดตาม ประกาศเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปี 2566 ได้ที่นี่
ตรวจสอบ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 ท่านสามารถ เช็คเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และติดตาม ประกาศเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปี 2566 ได้ที่นี่

โฆษณา

ครูดีดอทคอม ขอเสนอวิธี ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์2566 ท่านสามารถ เช็คเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และติดตาม ประกาศเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปี 2566 ได้ที่นี่ ทั้ง ครู และ ข้าราชการทั่วไป โดย ค้นหาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ผ่านระบบ ทะเบียนฐานันดร ออนไลน์ https://thanundon.soc.go.th/ ท่านจะตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ก็ต่อเมื่อ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เท่านั้นถึงจะสามารถเข้าใช้ระบบได้ สำหรับผู้ใช้ทั่วไป สามารถเข้าสู่ระบบที่เมนู สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อเข้าสู่ระบบ ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์2565 สำหรับการเข้าสู่ระบบครั้งแรก หรือยังไม่มีพาสเวิสเข้าสู่ระบบ ในช่องรหัสผ่าน ให้ทำการปล่อยเป็นค่าว่างไว้ ระบบจะทำการพาท่าน ไปยังหน้ากำหนดรหัสผ่าน รหัสผ่านที่ใช้ต้องอยู่ระหว่าง 6-10 ตัวอักษร กรณีที่เข้าสู่ระบบไม่ได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ : 02-2809000 ต่อ 425-427

การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ มีเงื่อนไขอะไรบ้าง เช็คที่นี่

เช็คเครื่องราชอิสริยาภรณ์2565 ผ่าน ระบบทะเบียนฐานันดรออนไลน์ ผ่านอินเตอร์เน็ต คลิกที่นี่

โฆษณา

ลงทะเบียนระบบทะเบียนฐานันดรออนไลน์ ผ่านอินเตอร์เน็ต คลิกที่นี่

ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 ท่านสามารถ เช็คเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และติดตาม ประกาศเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปี 2566 ได้ที่นี่
ตรวจสอบ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 ท่านสามารถ เช็คเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และติดตาม ประกาศเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปี 2566 ได้ที่นี่
ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 ท่านสามารถ เช็คเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และติดตาม ประกาศเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปี 2566 ได้ที่นี่
ตรวจสอบ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 ท่านสามารถ เช็คเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และติดตาม ประกาศเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปี 2566 ได้ที่นี่

ท่านสามารถอ่าน วิธีการใช้ระบบ เช็คเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และติดตาม ประกาศเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปี 2566 ได้ที่นี่ คลิก

ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 ท่านสามารถ เช็คเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และติดตาม ประกาศเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปี 2566 ได้ที่นี่
ตรวจสอบ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 ท่านสามารถ เช็คเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และติดตาม ประกาศเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปี 2566 ได้ที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เรื่องราวที่น่าสนใจ จรรยาบรรณวิชาชีพครู สรุปเนื้อหาจรรยาบรรณวิชาชีพครู 5 หมวด 9 ข้อ จรรยาบรรณครู ที่ ครูต้องอ่าน

เงื่อนไข การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สังกัด สพฐ. มีเงื่อนไขอะไรบ้าง เช็คที่นี่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles