22.1 C
New York
วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024

Buy now

ตัวอย่างข้อสอบโอเน็ต (O-NET) ม.3 ปีการศึกษา 2565 และ ตัวอย่างกระดาษคำตอบโอเน็ต (O-NET) ม.3 ปีการศึกษา 2565 ที่จะสอบเดือนก.พ.2566

โฆษณา

ตัวอย่างข้อสอบโอเน็ต (O-NET) ม.3 ปีการศึกษา 2565 และ ตัวอย่างกระดาษคำตอบโอเน็ต (O-NET) ม.3 ปีการศึกษา 2565 ที่จะสอบเดือนก.พ.2566

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูดีได้นำ ตัวอย่างข้อสอบโอเน็ต (O-NET) ม.3 ปีการศึกษา 2565 และ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2565 ที่จะสอบเดือนก.พ.2566มาให้คุรครูและนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบได้ศึกษาและทำความเข้าใจเพื่อเตรียมตัวทำข้อสอบโอเน็ต

ตัวอย่างข้อสอบโอเน็ต (O-NET) ม.3 ปีการศึกษา 2565 และ ตัวอย่างกระดาษคำตอบโอเน็ต (O-NET) ม.3 ปีการศึกษา 2565 ที่จะสอบเดือนก.พ.2566
ตัวอย่างข้อสอบO-NET ม.3 ปีการศึกษา 2565 และ ตัวอย่างกระดาษคำตอบโอเน็ต (O-NET) ม.3 ปีการศึกษา 2565 ที่จะสอบเดือนก.พ.2566

โฆษณา

การทอสอบ โอเน็ต (O-NET) เป็นการทดสอบเพื่อเป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ม.3) ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ใน 4 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ได้แก่ (1) ภาษาไทย (2) คณิตศาสตร์ (3) วิทยาศาสตร์ (4) ภาษาต่างประเทศ โดยสามารถดาวน์โหลด ตัวอย่างข้อสอบo-net รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) O-NET ม.3 ปี การศึกษา 2565 ได้ดังลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยครับ

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบโอเน็ต (O-NET) ม.3 ปีการศึกษา 2565 สอบ ก.พ. 2566

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ โอเน็ต ม.3 ปี 2566 ปีการศึกษา 2565

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ โอเน็ต ม.3  วิชาคณิตศาสตร์
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ โอเน็ต ม.3  วิชาวิทยาศาสตร์

ตัวอย่างข้อสอบโอเน็ต (O-NET) ม.3 ปีการศึกษา 2565 และ ตัวอย่างกระดาษคำตอบโอเน็ต (O-NET) ม.3 ปีการศึกษา 2565 ที่จะสอบเดือนก.พ.2566
ตัวอย่างข้อสอบO-NET ม.3 ปีการศึกษา 2565 และ ตัวอย่างกระดาษคำตอบโอเน็ต (O-NET) ม.3 ปีการศึกษา 2565 ที่จะสอบเดือนก.พ.2566

รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) ม.3 ปีการศึกษา 2565 สอบ ก.พ. 2566
รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint)วิชาภาษาไทย

รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint)วิชาภาษาอังกฤษ

รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint)วิชาคณิตศาสตร์

โฆษณา

รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint)วิชาวิทยาศาสตร์

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมสอบ O-NET

ขอบคุณเนื้อหาจาก สทศ.

เรื่องราวที่น่าสนใจ :

ข้อสอบโอเน็ต 2566ป.6 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 (kroodee.com)

ข้อสอบโอเน็ต 2566 ม.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบ O-NET (kroodee.com)

ข้อสอบโอเน็ต 2566 ม.6 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้ O-NET (kroodee.com)

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles