18.1 C
New York
วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024

Buy now

ตัวอย่างครูดีไม่มีอบายมุข 2566 ปีที่ 12 เปิดรับสมัครแล้ว ดาวน์โหลด ใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข 2566 ได้ที่นี่

โฆษณา

ตัวอย่างครูดีไม่มีอบายมุข 2566 ปีที่ 12 เปิดรับสมัครแล้ว ดาวน์โหลด ใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข 2566 ได้ที่นี่

ตัวอย่างครูดีไม่มีอบายมุข 2566 ปีที่ 12 เปิดรับสมัครแล้ว ดาวน์โหลด ใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข 2566 ได้ที่นี่ เปิดรับสมัครแล้ว ถึง วันที่ 4 มีนาคม 2566

ตัวอย่างครูดีไม่มีอบายมุข 2566
ตัวอย่างครูดีไม่มีอบายมุข 2566

โฆษณา

ตัวอย่างครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 2566 เปิดรับสมัครแล้ว ถึง วันที่ 4 มีนาคม 2566 นี้ โดยท่านจะต้องเคยได้รับ รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข มาแล้ว ตั้งแต่ รุ่นที่ 1 – 9 โดยแบ่งตามปีการศึกษา ดังนี้
ปีการศึกษา 2554 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 1
ปีการศึกษา 2555 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 2
ปีการศึกษา 2556 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 3
ปีการศึกษา 2557 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 4
ปีการศึกษา 2558 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 5
ปีการศึกษา 2559 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 6
ปีการศึกษา 2560 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 7
ปีการศึกษา 2561 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 8
ปีการศึกษา 2562 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 9

รายละเอียดโครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 ปี 2566 เพิ่มเติมคลิกที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัครโครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 ปี 2566 คลิกที่นี่

เอกสารประกอบ อบายมุข 6 คลิกที่นี่

ตัวอย่างการเขียนกรอกใบสมัครและตอบคำถามครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 ปี 2566 คลิกที่นี่

โฆษณา

ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 ปี2566 เปิดรับสมัครแล้ว ดาวน์โหลด ใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 ได้ที่นี่
ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 ปี2566 เปิดรับสมัครแล้ว ดาวน์โหลด ใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 ได้ที่นี่
ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 ปี 2566 เปิดรับสมัครแล้ว ดาวน์โหลด ใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 ได้ที่นี่
ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 ปี2566 เปิดรับสมัครแล้ว ดาวน์โหลด ใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 ได้ที่นี่
ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 ปี 2566 เปิดรับสมัครแล้ว ดาวน์โหลด ใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 ได้ที่นี่
ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 ปี2566 เปิดรับสมัครแล้ว ดาวน์โหลด ใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 ได้ที่นี่

1.ตัวอย่างการเขียนของคุณครูภฌลดา ปรางควิรยา ที่มา เพจคุณครูภฌลดา ปรางควิรยา โรงเรียนวัดหนองโพรง สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
ดาวน์โหลดไฟล์ 

2.ตัวอย่างการเขียนของคุณครูกิตติ โพธิสิทธิ์
ดาวน์โหลดไฟล์

3.ตัวอย่างการเขียนของครูจักรกฤช เลื่อนกฐิน ที่มา ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง
ดาวน์โหลดไฟล์

ขอบคุณเนื้อหาจาก ครูดีไม่มีอบายมุข และ สื่อคอมครูจอย คุณคุณครูภฌลดา  คุณครูกิตติ และ ครูจักรกฤช  เป็นอย่างสูงที่ได้เผยแพร่ตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนครูได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มา ณ ที่นี้ นะคะ

เรื่องราวน่าสนใจ ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 ปี 2566 เปิดรับสมัครแล้ว ดาวน์โหลด ใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 ได้ที่นี่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles