27.5 C
New York
วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024

Buy now

ตารางสอบ o-net ม.6 ออนไลน์ กำหนดการสอบ o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบ Digital Testing ปีการศึกษา 2565

โฆษณา

ตารางสอบ o-net ม.6 ออนไลน์ กำหนดการสอบ o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบ Digital Testing ปีการศึกษา 2565

ตารางสอบ o-net ม.6 ออนไลน์ กำหนดการสอบ o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบ Digital Testing ปีการศึกษา 2565 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ปรับรูปแบบการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากเดิมเป็นการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ (Paper Pencil) สู่การทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) เป็นครั้งแรก

ตารางสอบ o-net ม.6 ออนไลน์
ตารางสอบ onet ม.6 ออนไลน์

โฆษณา

ตาราง สอบ o-net ม.6 ออนไลน์ กำหนดการสอบ o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบ Digital Testing ปีการศึกษา 2565 การทดสอบด้วยระบบดิจิทัล เป็นการขยายโอกาส ในการทดสอบ ให้กับนักเรียนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ  ตลอดจนรองรับรูปแบบการทดสอบ ที่มีการใช้สื่อสารสนเทศ แบบผสมผสาน และทันสมัย เช่น ภาพ เสียง วีดิทัศน์ ฯลฯ ที่การทดสอบด้วยกระดาษ ไม่สามารถทําได้ ซึ่งทําให้ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการจัดการทดสอบ โดยมีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 62 แห่งทั่วประเทศ ทําหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานการจัดการทดสอบ O-NET

เช็ครายละเอียดการสอบo-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบ Digital Testing เพิ่มเติมที่นี่

โฆษณา

ตารางสอบ o-net ม.6 ออนไลน์ กำหนดการสอบ o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบ Digital Testing ปีการศึกษา 2565
ตาราง สอบ o-net ม.6 ออนไลน์ กำหนดการสอบ o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบ Digital Testing ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบ o-net ม.6 ออนไลน์ กำหนดการสอบ o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบ Digital Testing ปีการศึกษา 2565
ตาราง สอบ o-net ม.6 ออนไลน์ กำหนดการสอบ o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบ Digital Testing ปีการศึกษา 2565

เช็ครายละเอียดการสอบo-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบ Digital Testing เพิ่มเติมที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สทศ.

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ป.6 สอบปี 2566 ปีการศึกษา 2565 และ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ป.6 สอบปี 2566 ปีการศึกษา 2565

เอกสารติวโอเน็ต ป.6 ภาษาไทย เอกสารประกอบการติวโอเน็ต ป.6 ภาษาไทย 2565 ดาวน์โหลดที่นี่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles