22.1 C
New York
วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024

Buy now

ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ วิธีการขอต่อใบประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ KSP e-service

โฆษณา

ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ วิธีการขอต่อใบประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ KSP e-service

ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ วิธีการขอต่อใบประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ KSP e-service ทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ วิธีการขอต่อใบประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ KSP e-service
ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ วิธีการขอต่อใบประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ KSP e-service

โฆษณา

ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์ วิธีการขอต่อใบประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ KSP e-service ทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนแรก คุณครูต้องไปสมัคร KSP E-Service ที่เว็บไซต์ : https://selfservice.ksp.or.th/ksp-esv/index.jbx

ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ วิธีการขอต่อใบประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ KSP e-service
ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ วิธีการขอต่อใบประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ KSP e-service

หลังจากนั้นให้ล็อกอินเข้าสู่ระบบ KSP E-Service ที่เว็บไซต์ : https://selfservice.ksp.or.th/ksp-esv/index.jbx กรอกเลขบัตรประชาชน และ รหัสผ่านที่ตั้งไว้ในตอนสมัคร KSP E-Service จากนั้นให้คุณครูไปเลือกที่เมนู ใบอนุญาต แล้วไปเลือก ขอต่อใบอนุญาต ครูไทย แล้วเลือกที่ บันทึกข้อมูลคำขอต่อใบอนุญาตครู ดังภาพ

ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ วิธีการขอต่อใบประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ KSP e-service
ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ วิธีการขอต่อใบประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ KSP e-service

จากนั้นจะปรากฏ หน้าบันทึกข้อมูลบันทึกข้อมูลคำขอต่ออายุใบอนุญาต – ครู ให้กรอกข้อมูลตามที่ปรากฏให้ครบถ้น ส่วนช่องหน่วยงานที่สังกัด ในช่องนี้คุณครูต้องคลิกที่ ปุ่มสีฟ้าดังภาพเพื่อทำการค้นหาโรงเรียน

ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ วิธีการขอต่อใบประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ KSP e-service
ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ วิธีการขอต่อใบประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ KSP e-service
ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ วิธีการขอต่อใบประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ KSP e-service
ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ วิธีการขอต่อใบประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ KSP e-service

ในส่วนของการเพิ่มวุฒิการศึกษา ในขั้นตอนนี้คุณครูจะต้องเตรียม ทรานสคริปต์ และใบปริญญาบัตร เพื่อดูวันเข้าศึกษาและวันจบการศึกษา ซึ่งหากมีทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท ให้กรอกข้อมูลทั้งสองอย่าง

ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ วิธีการขอต่อใบประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ KSP e-service
ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ วิธีการขอต่อใบประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ KSP e-service

ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน คุณครูจะต้องกรอกรายละเอียดอย่างน้อย 3 กิจกรรม ซึ่งหากมีมากกว่า 3 ก็กรอกได้เลย วิธีการกรอกก็คือ เลือกที่ช่องหน้าเลขข้อได้เลย ดังภาพ

โฆษณา

ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ วิธีการขอต่อใบประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ KSP e-service
ต่อใบประกอบวิชาชีพ ครู ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ วิธีการขอต่อใบประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ KSP e-service

ส่วนของการรับรองคุณสมบัติ คุณครูเลือกที่รับรองคุณสมบัติแล้ว ใส่ชื่อผู้รับรองได้เลยค่ะ ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นชื่อผู้บังคับบัญชา

ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ วิธีการขอต่อใบประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ KSP e-service
ต่อใบประกอบวิชาชีพ ครู ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ วิธีการขอต่อใบประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ KSP e-service

ส่วนสุดท้ายคือการแนบหลักฐานประกอบการพิจารณาซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมาก คุณครูต้องทำการแนบไฟล์ pdf ตามข้อที่คุณครูทำการเลือก ในข้อสอง ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยวิธีการแนบไฟล์ให้คลิกที่ปุ่มสีส้ม ทำการลากไฟล์มาวาง แล้วกดบันทึก ถ้าแนบไฟล์เรียบร้อยจะขึ้นปุ่มสีเขียว ซึ่งเราสามารถคลิกที่ปุ่มสีเขียวเพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ ถ้าตรวจสอบเสร็จแล้วกดที่ บันทึกและส่งตรวจสอบ ได้เลย

ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ วิธีการขอต่อใบประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ KSP e-service
ต่อใบประกอบวิชาชีพ ครู ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ วิธีการขอต่อใบประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ KSP e-service
ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ วิธีการขอต่อใบประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ KSP e-service
ต่อใบประกอบวิชาชีพ ครู ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ วิธีการขอต่อใบประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ KSP e-service
ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ วิธีการขอต่อใบประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ KSP e-service
ต่อใบประกอบวิชาชีพ ครู ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ วิธีการขอต่อใบประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ KSP e-service

หลังจากเสร็จกระบวนการต่างๆ ให้คุณครูไปคลิกที่ ตรวจสอบข้อมูล แล้วเลือก ตรวจสอบสถานะ จะปรากฏข้อมูลสถานะการต่อใบประกอบวิชาชีพ รอประมาณ 3 วันทำการ ให้คุณครูเข้าสู่ระบบมาใหม่ แล้วคลิกที่ปุ่มสีเขียวเพื่อปริ้นใบชำระเงิน ไปชำระเงินที่ 7-11 หลังจากชำระเงินเสร็จรอประมาณ 1-2 อาทิตย์ ก็จะสามารถปริ้นใบประกอบวิชาชีพครู ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เลย

ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ วิธีการขอต่อใบประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ KSP e-service
ต่อใบประกอบวิชาชีพ ครู ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ วิธีการขอต่อใบประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ KSP e-service

หวังว่า การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ วิธีการขอต่อใบประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ KSP e-service จะมีประโยชน์กับคุณครูทุกท่าน ขอขอบคุณที่มาของภาพระบบ จาก คุรุสภา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม พิมพ์ใบประกอบวิชาชีพครู ทำอย่างไร 4 ขั้นตอน การพิมพ์สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ KSP Self-Service   (สำหรับท่านที่อนุมัติแล้ว)

ใบประกอบวิชาชีพครูแบบใหม่ นโยบายปรับปรุงระบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ข้อบังคับคุรุสภาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแนวใหม่

การขอใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ขั้นตอนการยื่นคําขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง)

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles