8.9 C
New York
วันพฤหัสบดี, เมษายน 25, 2024

Buy now

ปฏิทินกำหนดการจัดสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2565 การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ป.1 ทั่วประเทศ

โฆษณา

ปฏิทินกำหนดการจัดสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2565 การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ป.1 ทั่วประเทศ

ปฏิทินกำหนดการจัดสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2565 การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ป.1 ทั่วประเทศ

ปฏิทินกำหนดการจัดสอบ RT ป.1
ปฏิทินกำหนดการจัดสอบ RT ป.1

โฆษณา

การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) โดย สำนักทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งถือว่าเป็นการสอบมาตรฐานที่นักเรียนทุกคนได้วัดประเมินแบบเดียวกัน โดยได้กำหนดปฏิทินกำหนดการจัดสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ป.1 ทั่วประเทศ ดังนี้

กำหนดการจัดสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2565

โฆษณา

ปฏิทินกำหนดการจัดสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2565 การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ป.1 ทั่วประเทศ
ปฏิทิน กำหนดการจัดสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2565 การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ป.1 ทั่วประเทศ

 

ปฏิทินกำหนดการจัดสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2565 การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ป.1 ทั่วประเทศ
ปฏิทิน กำหนดการจัดสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2565 การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ป.1 ทั่วประเทศ

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม คู่มือประเมิน RT 2565 คู่มือการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2565

ข้อสอบrt ป.1 ครบทุกปีที่สอบ 2559 – 2564 ดาวน์โหลดได้ที่นี่ รวมข้อสอบ rt ป.1 ทุกปีการศึกษา ข้อสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles