4 C
New York
วันพุธ, ธันวาคม 6, 2023

Buy now

ปฏิทินสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 กำหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ประจำปี 2566 และประจำปี 2567

โฆษณา

ปฏิทินสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 กำหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ประจำปี 2566 และประจำปี 2567

ปฏิทินสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 กำหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ประจำปี 2566 และประจำปี 2567

ปฏิทินสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 กำหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ประจำปี 2566 และประจำปี 2567
ปฏิทินสอบ ใบประกอบวิชาชีพครู 2567 กำหนดการ การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ประจำปี 2566 และประจำปี 2567

โฆษณา

ปฏิทินการสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 กำหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ประจำปี 2566 และประจำปี 2567 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาและคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มีมติให้ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภาพรวม ประจำปี 2566 จำนวน 8 รอบ และประจำปี 2567 จำนวน 16 รอบ รวมทั้งสิ้นจำนวน 24 รอบ

ปฏิทินสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 กำหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ประจำปี 2566 และประจำปี 2567
ปฏิทินสอบ ใบประกอบวิชาชีพครู 2567 กำหนดการ การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ประจำปี 2566 และประจำปี 2567

คลิกที่นี่ !! แผนการดำเนินการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

โฆษณา

ปฏิทินสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 กำหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ประจำปี 2566 และประจำปี 2567
ปฏิทินสอบ ใบประกอบวิชาชีพครู 2567 กำหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ประจำปี 2566 และประจำปี 2567
ปฏิทินสอบ ใบประกอบวิชาชีพครู 2567 กำหนดการ การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ประจำปี 2566 และประจำปี 2567

ลิงก์สมัครสอบคลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก คุรุสภา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2566 เรื่องราวเกี่ยวกับการ ขอใบประกอบวิชาชีพครู ขั้นตอนและวิธีการขอต่อใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์ ผ่านระบบ KSP e-service

ตรวจสอบข้อมูลเพื่อขอมีวิทยฐานะ โปรแกรม คำนวณเวลา pa คํานวณคุณสมบัติ วpa ออนไลน์ที่นี่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles