8.9 C
New York
วันพฤหัสบดี, เมษายน 25, 2024

Buy now

ปฏิทินสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 กำหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ประจำปี 2566 และประจำปี 2567

โฆษณา

ปฏิทินสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 กำหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ประจำปี 2566 และประจำปี 2567

ปฏิทินสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 กำหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ประจำปี 2566 และประจำปี 2567

ปฏิทินสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 กำหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ประจำปี 2566 และประจำปี 2567
ปฏิทินสอบ ใบประกอบวิชาชีพครู 2567 กำหนดการ การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ประจำปี 2566 และประจำปี 2567

โฆษณา

ปฏิทินการสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 กำหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ประจำปี 2566 และประจำปี 2567 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาและคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มีมติให้ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภาพรวม ประจำปี 2566 จำนวน 8 รอบ และประจำปี 2567 จำนวน 16 รอบ รวมทั้งสิ้นจำนวน 24 รอบ

สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 (ครั้งที่2/2567) กำหนดการและปฏิทินการสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู จาก คุรุสภา 

ผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 การทดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1/2566 และ 2/2566 (เพิ่มเติม) 

ลิงก์สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่นี่

ดาวน์โหลด!! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่นี่

โฆษณา

ดาวน์โหลด!! ประกาศ เรื่อง การให้บริการดูกระดาษคำตอบสำหรับผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่นี่

ผู้เข้ารับการทดสอบสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองผ่านระบบ KSP self-Service ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ https://selfservice.ksp.or.th

การยื่นคำร้องขอรับบริการดูกระดาษคำตอบ  ผู้เข้ารับการทดสอบสามารถยื่นคำร้องฯ ผ่านทางเว็บไซต์ระบบรับสมัครสอบ https://ksp66.thaijobjob.com หรือ https://ksp662.thaijobjob.com ตามที่ได้ทำการสมัครเข้ารับการทดสอบไว้ ระหว่างวันที่ 15 – 19 มกราคม 2567

ปฏิทินสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 กำหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ประจำปี 2566 และประจำปี 2567
ปฏิทินสอบ ใบประกอบวิชาชีพครู 2567 กำหนดการ การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ประจำปี 2566 และประจำปี 2567

คลิกที่นี่ !! แผนการดำเนินการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ปฏิทินสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 กำหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ประจำปี 2566 และประจำปี 2567
ปฏิทินสอบ ใบประกอบวิชาชีพครู 2567 กำหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ประจำปี 2566 และประจำปี 2567
ปฏิทินสอบ ใบประกอบวิชาชีพครู 2567 กำหนดการ การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ประจำปี 2566 และประจำปี 2567

ลิงก์สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก คุรุสภา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2566 เรื่องราวเกี่ยวกับการ ขอใบประกอบวิชาชีพครู ขั้นตอนและวิธีการขอต่อใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์ ผ่านระบบ KSP e-service

ตรวจสอบข้อมูลเพื่อขอมีวิทยฐานะ โปรแกรม คำนวณเวลา pa คํานวณคุณสมบัติ วpa ออนไลน์ที่นี่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles