26.4 C
New York
วันอาทิตย์, กรกฎาคม 14, 2024

Buy now

เช็คผลที่นี่!!! ประกาศผลย้ายครู 2566 ผลย้ายครู ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. เช็คที่นี่

โฆษณา

เช็คผลที่นี่!!! ประกาศผลย้ายครู 2566 ผลย้ายครู ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. เช็คที่นี่

รวมลิงก์ ประกาศผลย้ายครู 2566 ผลย้ายครู ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. เช็คที่นี่ โดย เขตที่ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 1/2566 แล้ว จะเปลี่ยนเป็นตัวอักษรสีแดง ทั้งนี้ให้คุณครูรอประกาศผลย้ายครู อย่างเป็นทางการอีกครั้งค่ะ

ผลการย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 ประกาศผลย้ายครู รอบที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. เช็คที่นี่
ผลการย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 ประกาศผลย้ายครู รอบที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. เช็คที่นี่

โฆษณา

สพฐ. ขยายระยะเวลาการส่ง คําร้องขอย้ายฯ ไปถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่รับย้าย ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 แต่ยังคงจะ ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 ภายใน 30 เมษยน 2566 ดังเดิม โดยจะเริ่มพิจารณาการย้ายครูและประกาศ ผลย้ายครู ครั้งที่ 1/2566 ตั้งแต่ 16 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ตาม ปฏิทินกำหนดการย้ายครู 2566 ผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1/2566 ผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 ประกาศผลการย้ายครู สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2566 รวมลิงก์ประกาศผลย้ายครู ทุกเขต ทุกจังหวัด เช็คประกาศ ผลย้ายครู 2566 ได้ที่นี่ โดย เขตที่ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 1/2566 แล้ว จะเปลี่ยนเป็นตัวอักษรสีแดง ทั้งนี้ให้คุณครูรอประกาศผลย้ายครู อย่างเป็นทางการอีกครั้งค่ะ

รวมลิงก์ประกาศ ตําแหน่งว่างรับย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ที่นี่ผลการย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 ประกาศผลย้ายครู รอบที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. เช็คที่นี่

รวมลิงก์ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. เช็คที่นี่ ถ้าประกาศแล้ว ตัวอักษรจะเป็นสีแดง ทั้งนี้ให้คุณครูรอประกาศผลย้ายครู อย่างเป็นทางการอีกครั้งค่ะ

โฆษณา

ดาวน์โหลดไฟล์ word ที่นี่ บันทึกข้อความมอบหมายงาน สำหรับครูย้าย และ ครูเกษียณอายุราชการ บันทึกข้อความ มอบหมายงาน ไฟล์ doc ดาวน์โหลดได้ที่นี่

รายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. และ สำนักงานการศึกษาพิเศษ
ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 ประกาศผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.
1 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร
สพม.กรุงเทพมหานคร-เขต-1
สพม.กรุงเทพมหานคร-เขต-2
2 กระบี่ สพป.กระบี่
สพม.ตรังกระบี่
สพม.กระบี่ ตรัง รอบ 2
3 กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 รอบ 2

สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
สพม.กาญจนบุรี
4 กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพม.กาฬสินธุ์
สพม.กาฬสินธุ์ รอบ 2
5 กำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต 1
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
สพม.กำแพงเพชร
6 ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 2 รอบที่ 2
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 3 รอบ 2
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5
สพป.ขอนแก่น เขต 5 รอบที่ 2
สพม.ขอนแก่น

7 จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1
สพม.จันทรบุรี ตราด
8 ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
สพม.ฉะเชิงเทรา

9 ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1
สพป.ชลบุรี เขต 2
สพป. ชลบุรี เขต 3
สพม.ชลบุรี ระยอง
10 ชัยนาท สพป.ชัยนาท
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
11 ชัยภูมิ สพม.ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รอบที่ 2

สพป.ชัยภูมิ-เขต-3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รอบที่ 2

12 ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 2
13 เชียงราย สพม.เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
สพป.เชียงราย-เขต-2
สพป.เชียงราย เขต 3
สพป.เชียงราย เขต 4

14 เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3

สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
15 ตรัง สพป.ตรัง เขต1
สพป.ตรัง เขต.2
สพม.ตรังกระบี่
สพม.กระบี่ ตรัง รอบ 2
16 ตราด สพป.ตราด
สพม.จันทรบุรี ตราด
17 ตาก สพม.ตาก
สพม.ตาก รอบ 2
18 นครนายก สพป.นครนายก
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
19 นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 2
20 นครพนม สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 2
สพม.นครพนม
21 นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 5

สพม.นครราชสีมา
สพม.นครราชสีมา รอบ 2
22 นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
23 นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
สพม.นครสวรรค์
24 นนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 1
สพป.นนทบุรี เขต 2
สพม.นนทบุรี
25 นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1
สพป.นราธิวาส เขต 1 รอบ 2
สพป.นราธิวาส เขต 2
สพป.นราธิวาส เขต 2 รอบ 2
สพป.นราธิวาส เขต 3

สพม.นราธิวาส
26 น่าน สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2
สพป.น่าน เขต 2 รอบ 2

สพม.น่าน
27 บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพม.บุรีรัมย์

28 บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ
สพม.บึงกาฬ
29 ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1
สพป.ปทุมธานี เขต 2

สพม.ปทุมธานี
30 ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 รอบที่ 2
สพม.ประจวบคีรีขันธ์

31 ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
32 ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1
สพป.ปัตตานี เขต 2

สพป.ปัตตานี เขต 3
สพม.ปัตตานี
33 พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
สพม.พระนครศรีอยุธยา

34 พังงา สพป.พังงา
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
35 พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1
สพป.พัทลุง เขต 2
สพม.พัทลุง
36 พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 1 รอบที่ 2
สพป.พิจิตร เขต 2
สพม.พิจิตร
37 พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
 38 เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 2
สพม.เพชรบุรี

ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.

39 เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
สพป.เพชรบูรณ์-เขต2
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
สพม.เพชรบูรณ์

40 แพร่ สพป.แพร่ เขต1
สพป.แพร่ เขต 1 รอบ 2
สพป.แพร่ เขต 2
สพม.แพร่
41 พะเยา สพป.พะเยา เขต 1
สพป.พะเยา เขต 2
42 ภูเก็ต สพป.ภูเก็ต
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
43 มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2

สพป.มหาสารคาม เขต 3
สพม.มหาสารคาม
44 แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สพม.แม่ฮ่องสอน
45 มุกดาหาร สพป.-มุกดาหาร
สพม.มุกดาหาร
46 ยะลา สพป.ยะลา เขต 1
สพป.ยะลา เขต 2
สพม.ยะลา
47 ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 2
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร รอบ2
48 ร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 รอบที่ 2

สพป.ร้อยเอ็ด-เขต-2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
สพม.ร้อยเอ็ด
49 ระนอง สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
50 ระยอง สพป.ระยอง เขต 1
สพป.ระยอง เขต.2
สพม.ชลบุรี ระยอง
51 ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1
สพป.ราชบุรี เขต 2
52 ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 2
53 ลำปาง สพป.ลำปาง เขต 1
สพป.ลำปาง-เขต-2

สพป.ลำปาง เขต 3
สพป.ลำปาง เขต 3 รอบที่ 2
สพม.ลำปาง ลำพูน
54 ลำพูน สพป.ลำพูน เขต 1
สพป.ลำพูน เขต 2
สพม.ลำปาง ลำพูน
55 เลย สพป.เลย เขต 1
สพป. เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 3
สพม.เลย หนองบัวลำภู
56 ศรีสะเกษ   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพปศรีสะเกษ เขต 1 รอบที่ 2

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพปศรีสะเกษ เขต 3 รอบที่ 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 รอบ 2

สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร รอบ2
57 สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 3

สพม.สกลนคร
58 สงขลา สพป.สงขลา เขต 2
สพป.สงขลา เขต 3
สพป.สงขลา เขต 3 กรณีพิเศษ

สพม.สงขลา สตูล
59 สตูล สพป.สตูล
สพม.สงขลา สตูล
60 สมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
สพม.สมุทรปราการ
61 สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม
สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
62 สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร
สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
63 สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.สระบุรี เขต 1 รอบ 2
สพป.สระบุรี เขต 2
สพม. สระบุรี 
64 สระแก้ว สพม.สระแก้ว
สพป.สระแก้ว-เขต-1
สพป.สระแก้ว เขต 1 รอบ 2
สพป.สระแก้ว เขต 2
65 สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
สพม.สุพรรณบุรี
66 สิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
67 สุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2
68 สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
69 สุรินทร์ สพป.สุรินทร์-เขต-1
สพป.สุรินทร์ เขต 1 รอบที่ 2
สพป.สุรินทร์-เขต-2
สพป.สุรินทร์-เขต-3
สพป.สุรินทร์ เขต 3 รอบที่ 2
สพม.สุรินทร์

70 หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1
สพป.หนองคาย เขต 1 รอบที่ 2

สพป.หนองคาย เขต 2
สพม.หนองคาย
71 หนองบัวลำภู สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 แก้ไขประกาศ
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
สพม.เลย หนองบัวลำภู
72 อ่างทอง สพป.อ่างทอง
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
73 อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1
สพป.อุดรธานี เขต 2
สพป.อุดรธานี เขต 3
สพป.อุดรธานี เขต 4
สพม.อุดรธานี
74 อุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
สพป.อุตรดิตถ์-เขต-2
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
75 อุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1
สพป.อุทัยธานี เขต 2
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
76 อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
77 อำนาจเจริญ สพป.อำนาจเจริญ
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
78 สำนักงานการศึกษาพิเศษ ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.

 

ขอบคุณเนื้อหาจาก สพฐ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1/2566 ผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 ประกาศผลการย้ายครู สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2566 รวมลิงก์ประกาศผลย้ายครู ทุกเขต ทุกจังหวัด เช็คประกาศ ผลย้ายครู ได้ที่นี่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles