8.8 C
New York
วันจันทร์, เมษายน 22, 2024

Buy now

ประกาศผลย้ายครู 2567 ครั้งที่ 1/2567 ผลการย้ายครู สังกัด สพฐ. รอบที่ 1/67 ประจำปี พ.ศ.2567 รวมลิงก์ประกาศผลย้ายครู ทุกเขต ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ

โฆษณา

ประกาศผลย้ายครู 2567 ครั้งที่ 1/2567 ผลการย้ายครู สังกัด สพฐ. รอบที่ 1/67 ประจำปี พ.ศ.2567 รวมลิงก์ประกาศผลย้ายครู ทุกเขต ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ

ประกาศผลย้ายครู 2567 ครั้งที่ 1/2567 ผลการย้ายครู สังกัด สพฐ. รอบที่ 1/67 ประจำปี พ.ศ.2567 รวมลิงก์ประกาศผลย้ายครู ทุกเขต ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ

ประกาศผลย้ายครู 2567 ครั้งที่ 1/2567 ผลการย้ายครู สังกัด สพฐ. รอบที่ 1/67 ประจำปี พ.ศ.2567 รวมลิงก์ประกาศผลย้ายครู ทุกเขต ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ
ประกาศผลย้ายครู 2567 ครั้งที่ 1/2567 ผลการย้ายครู สังกัด สพฐ. รอบที่ 1/67 ประจำปี พ.ศ.2567 รวมลิงก์ประกาศผลย้ายครู ทุกเขต ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ

โฆษณา

ทีมงาน ครูดีดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ ประกาศผลย้ายครู 2567 ครั้งที่ 1/2567 ผลการย้ายครู สังกัด สพฐ. รอบที่ 1/67 ประจำปี พ.ศ.2567 รวมลิงก์ประกาศผลย้ายครู ทุกเขต ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ มาให้ทุกท่านได้ติดตาม รายละเอียด ดังนี้ค่ะ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยการย้ายกรณีปกติให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดปฏิทินการย้าย รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. กำหนด และแบบคำร้องขอย้าย ความแจ้งแล้ว นั้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ กำหนด

จึงกำหนดปฏิทินการย้าย รายละเอียดตัวขี้วัดและคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. กำหนด และแบบคำร้องขอย้าย สำหรับ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 – 3 และการย้ายสับเปลี่ยนให้ใช้แบบคำร้องขอย้ายตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

โฆษณา

ทั้งนี้ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไมใต้จัดทำระบบการย้ายทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงให้ใช้การย้ายตามที่ปฏิบัติอยู่เดิม

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ครูดีดอทคอม จึงได้จัดทำ ประกาศผลย้ายครู 2567 ครั้งที่1 ไว้ โดย เขตที่ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 1/2567 แล้ว จะปรากฎตัวอักษรสีแดงคำว่า “ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 1/2567แล้ว ทั้งนี้ให้คุณครูรอประกาศผลย้ายครู อย่างเป็นทางการอีกครั้งครับ

ผลย้ายครู ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 สังกัด สพฐ. ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 1/2567 ผลย้ายครู ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 สังกัด สพฐ. ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 1/2567 ผลย้ายครู ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 สังกัด สพฐ. ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 1/2567 ผลย้ายครู ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 สังกัด สพฐ.
(ผ่านระบบ TMS)
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.กระบี่
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.กรุงเทพมหานคร
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.กาญจนบุรี เขต 1
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.กาญจนบุรี เขต 4
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประกาศผลย้ายครู แล้ว
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.กำแพงเพชร เขต 2
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ขอนแก่น เขต 1
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ขอนแก่น เขต 2
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ขอนแก่น เขต 3
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ขอนแก่น เขต 4
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ขอนแก่น เขต 5 ประกาศผลย้ายครู แล้ว
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.จันทบุรี เขต 1    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.จันทบุรี เขต 2
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ชลบุรี เขต 1
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ชลบุรี เขต 2    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ชลบุรี เขต 3     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ชัยนาท ประกาศผลย้ายครู แล้ว
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ชัยภูมิ เขต 1
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ชัยภูมิ เขต 3     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ชุมพร เขต 1      
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ชุมพร เขต 2
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.เชียงราย เขต 1
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.เชียงราย เขต 2
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.เชียงราย เขต 3 
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.เชียงราย เขต 4     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.เชียงใหม่ เขต 1
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.เชียงใหม่ เขต 3
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.เชียงใหม่ เขต 4
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.เชียงใหม่ เขต 5
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.เชียงใหม่ เขต 6
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ตรัง เขต 1     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ตรัง เขต 2
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ตราด เขต 1
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ตาก เขต 1
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ตาก เขต 2 
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.นครนายก
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.นครปฐม เขต 1     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.นครปฐม เขต 2     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.นครพนม เขต 1 ประกาศผลย้ายครู แล้ว
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.นครพนม เขต 2   ประกาศผลย้าย แล้ว  
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.นครราชสีมา เขต 1
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.นครราชสีมา เขต 2
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.นครราชสีมา เขต 3
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.นครราชสีมา เขต 4
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.นครราชสีมา เขต 5     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.นครราชสีมา เขต 6
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.นครราชสีมา เขต 7
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ประกาศผลย้ายครู แล้ว
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.นครสวรรค์ เขต 1
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.นครสวรรค์ เขต 2
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.นครสวรรค์ เขต 3     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.นนทบุรี เขต 1
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.นนทบุรี เขต 2
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.นราธิวาส เขต 1
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.นราธิวาส เขต 2     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.นราธิวาส เขต 3
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.น่าน เขต 1     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.น่าน เขต 2     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.บึงกาฬ
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.ปทุมธานี เขต 1
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.ปทุมธานี เขต 2
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2567 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ปัตตานี เขต 1
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ปัตตานี เขต 2
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ปัตตานี เขต 3     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.พะเยา เขต 1
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.พะเยา เขต 2     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.พังงา
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.พัทลุง เขต 1
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.พัทลุง เขต 2
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.พิจิตร เขต 1
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.พิจิตร เขต 2
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประกาศผลย้ายครู แล้ว
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.พิษณุโลก เขต 2    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.พิษณุโลก เขต 3 
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.เพชรบุรี เขต 1    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.เพชรบุรี เขต 2
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.แพร่ เขต 1
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.แพร่ เขต 2
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ภูเก็ต
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.มหาสารคาม เขต 1
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.มหาสารคาม เขต 2
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.มหาสารคาม เขต 3
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.มุกดาหาร     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ยโสธร เขต 1 ประกาศผลย้ายครูแล้ว 
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ยโสธร เขต 2
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ยะลา เขต 1
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ยะลา เขต 2
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ยะลา เขต 3
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ระนอง
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ระยอง เขต 1    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ระยอง เขต 2
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ราชบุรี เขต 1
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ราชบุรี เขต 2     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ลพบุรี เขต 1
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ลพบุรี เขต 2     
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ลำปาง เขต 1
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ลำปาง เขต 2 ประกาศผลย้ายครู แล้ว   
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ลำปาง เขต 3
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ลำพูน เขต 1
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ลำพูน เขต 2
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.เลย เขต 1 ประกาศผลย้ายครู แล้ว
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.เลย เขต 2
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.เลย เขต 3    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.สกลนคร เขต 1
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.สกลนคร เขต 2
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.สกลนคร เขต 3 ประกาศผลย้ายครู แล้ว
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.สงขลา เขต 1
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.สงขลา เขต 2
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.สงขลา เขต 3
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.สตูล
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.สมุทรปราการ เขต 1
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.สมุทรปราการ เขต 2
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.สมุทรสงคราม
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.สมุทรสาคร ประกาศผลย้ายครู แล้ว
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.สระแก้ว เขต 1
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.สระแก้ว เขต 2
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.สระบุรี เขต 1    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.สระบุรี เขต 2
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.สิงห์บุรี
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.สุโขทัย เขต 1
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.สุโขทัย เขต 2
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ประกาศผลย้ายครู แล้ว
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.สุรินทร์ เขต 1
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.สุรินทร์ เขต 2
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.สุรินทร์ เขต 3
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.หนองคาย เขต 1
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.หนองคาย เขต 2
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.อ่างทอง
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.อำนาจเจริญ
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.อุดรธานี เขต 1
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.อุดรธานี เขต 2
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.อุดรธานี เขต 3
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.อุดรธานี เขต 4
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.อุทัยธานี เขต 1 ประกาศผลย้ายครู แล้ว
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.อุทัยธานี เขต 2
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.อุบลราชธานี เขต 2
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.อุบลราชธานี เขต 3
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.อุบลราชธานี เขต 4
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.กาญจนบุรี
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.กาฬสินธุ์
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.กำแพงเพชร ประกาศผลย้ายครู แล้ว
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.ขอนแก่น
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.จันทบุรี ตราด
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.ฉะเชิงเทรา
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.ชลบุรี ระยอง ประกาศผลแล้ว
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.ชัยภูมิ
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.เชียงราย
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.เชียงใหม่    
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.ตรัง กระบี่
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.ตาก
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.นครปฐม
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.นครพนม
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.นครราชสีมา
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.นครศรีธรรมราช
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.นครสวรรค์
ประกาศผลย้ายครู 2567 ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.นนทบุรี
ประกาศผลย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.นราธิวาส 
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.น่าน
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.บึงกาฬ
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.บุรีรัมย์
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.ปทุมธานี
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.ประจวบคีรีขันธ์
ประกาศผลย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.ปัตตานี
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.พระนครศรีอยุธยา
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.พะเยา
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
ประกาศผลย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.พัทลุง
ประกาศผลย้ายครู 2567 ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.พิจิตร
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.เพชรบุรี 
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.เพชรบูรณ์
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.แพร่
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.มหาสารคาม
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.มุกดาหาร
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.แม่ฮ่องสอน
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.ยะลา
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.ร้อยเอ็ด
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.ราชบุรี
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.ลพบุรี
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.ลำปาง ลำพูน ประกาศผลย้ายครู แล้ว
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.เลย หนองบัวลำภู
ประกาศผลย้ายครู 2567 ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.สกลนคร 
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.สงขลา สตูล
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.สมุทรปราการ
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.สระแก้ว
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.สระบุรี
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.สุโขทัย
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.สุพรรณบุรี
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.สุรินทร์ 
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.หนองคาย
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.อุดรธานี 
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
ประกาศผลย้ายครู 2567 ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ประกาศผลการ ย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2567 สศศ.

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง แบบคําร้องขอย้ายครู 2567 doc แก้ไขได้ คำร้องขอย้าย ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.ประจำปี พ.ศ.2567 ตาม เกณฑ์ย้ายครู

เกณฑ์ย้ายสับเปลี่ยนครู 2567 แนวปฎิบัติการย้ายสับเปลี่ยนครู ผ่าน โปรแกรมย้ายสับเปลี่ยน TMS ระบบย้ายสับเปลี่ยนครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles