26.2 C
New York
วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024

Buy now

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สังกัด สพฐ. รวมลิงก์ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 66 ทุกเขต ที่นี่

โฆษณา

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สังกัด สพฐ. รวมลิงก์ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 66 ทุกเขต ที่นี่

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สังกัด สพฐ. รวมลิงก์ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 66 ทุกเขต ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ ที่นี่

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สังกัด สพฐ. รวมลิงก์ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 66 ทุกเขต ที่นี่
ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สังกัด สพฐ. รวมลิงก์ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 66 ทุกเขต ที่นี่

โฆษณา

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สังกัด สพฐ. ตามกำหนดการ จะประกาศผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 66 ทุกเขต ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ ภานในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 นี้

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สังกัด สพฐ. รวมลิงก์ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 66 ทุกเขต ที่นี่
ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สังกัด สพฐ. รวมลิงก์ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 66 ทุกเขต ที่นี่

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 66 ทุกเขต ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ ภานในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 นี้ ติดตามประกาศผลสอบครูกรณีพิเศษ สพฐ. ได้ตามตารางข้างล่างนี้ เขตไหนประกาศแล้วจะขึ้นสีแดง

โฆษณา

ที่ ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สังกัด สพฐ. ติดตามประกาศผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 66 ทุกเขตได้ที่นี่
1 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.กรุงเทพมหานคร ประกาศผลแล้ว
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 ประกาศผลแล้ว
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 ประกาศผลแล้ว
2 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.กระบี่ ประกาศผลแล้ว
สพม.ตรัง กระบี่
3 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ประกาศผลแล้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประกาศผลแล้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ประกาศผลแล้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ประกาศผลแล้ว
สพม.กาญจนบุรี ประกาศผลแล้ว
4 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประกาศผลแล้ว
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประกาศผลแล้ว
สพม.กาฬสินธุ์ ประกาศแล้ว
5 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 กำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประกาศผลแล้ว
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ประกาศผลแล้ว
สพม.กำแพงเพชร
6 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1 ประกาศผลแล้ว
สพป.ขอนแก่น เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.ขอนแก่น เขต 3 ประกาศผลแล้ว
สพป.ขอนแก่น เขต 4 ประกาศผลแล้ว
สพป.ขอนแก่น เขต 5 ประกาศผลแล้ว
สพม.ขอนแก่น ประกาศแล้ว
7 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 2
สพม.จันทบุรี ตราด ประกาศรายชื่อแล้ว
8 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ประกาศผลแล้ว
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ประกาศผลแล้ว
สพม.ฉะเชิงเทรา ประกาศผลแล้ว
9 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.ชลบุรี เขต 1 ประกาศผลแล้ว
สพป.ชลบุรี เขต 2 ประกาศผลแล้ว
สพป.ชลบุรี เขต 3 ประกาศผลแล้ว
สพม.ชลบุรี ระยอง
10 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.ชัยนาท ประกาศผลแล้ว
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
11 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประกาศแล้ว
สพม.ชัยภูมิ ประกาศแล้ว
12 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.ชุมพร เขต 1 ประกาศผลแล้ว
สพป.ชุมพร เขต 2 ประกาศผลแล้ว
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศผลแล้ว
13 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.เชียงราย เขต 1
สพป.เชียงราย เขต 2 ประกาศผลแล้ว
สพป.เชียงราย เขต 3 ประกาศผลแล้ว
สพป.เชียงราย เขต 4
สพม.เชียงราย
14 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประกาศผลแล้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประกาศผลแล้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประกาศผลแล้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ประกาศผลแล้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประกาศผลแล้ว
สพม.เชียงใหม่ ประกาศผลแล้ว
15 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.ตรัง เขต 1 
สพป.ตรัง เขต 2 ประกาศผลแล้ว
สพม.ตรัง กระบี่
16 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.ตราด
สพม.จันทบุรี ตราด
 17 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.ตาก เขต 1 ประกาศผลแล้ว
สพป.ตาก เขต 2 ประกาศผลแล้ว
สพม.ตาก
18 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.นครนายก ประกาศผลแล้ว
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
19 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.นครปฐม เขต 1 ประกาศผลแล้ว
สพป.นครปฐม เขต 2 ประกาศผลแล้ว
สพม.นครปฐม ประกาศผลแล้ว
20 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.นครพนม เขต 1 ประกาศผลแล้ว
สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศผลแล้ว
สพม.นครพนม ประกาศผลแล้ว
21 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.นครราชสีมา เขต 1 ประกาศผลแล้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 2 ประกาศผลแล้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประกาศผลแล้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ประกาศผลแล้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 6 ประกาศผลแล้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประกาศผลแล้ว
สพม.นครราชสีมา
22 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ประกาศผลแล้ว
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประกาศผลแล้ว
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประกาศแล้ว
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ประกาศผลแล้ว
สพม.นครศรีธรรมราช ประกาศผลแล้ว
23 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ประกาศผลแล้ว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ประกาศผลแล้ว
สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ประกาศผลแล้ว
สพม.นครสวรรค์ ประกาศผลแล้ว
24 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.นนทบุรี เขต 1
สพป.นนทบุรี เขต 2 ประกาศผลแล้ว
สพม.นนทบุรี ประกาศผลแล้ว
25 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.นราธิวาส เขต 1 ประกาศผลแล้ว
สพป.นราธิวาส เขต 2 ประกาศผลแล้ว
สพป.นราธิวาส เขต 3
สพม.นราธิวาส ประกาศผลแล้ว
26 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.น่าน เขต 1 ประกาศผลแล้ว
สพป.น่าน เขต 2 ประกาศผลแล้ว
สพม.น่าน
27 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ประกาศผลแล้ว
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ประกาศผลแล้ว
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประกาศผลแล้ว
สพม.บุรีรัมย์
28 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.บึงกาฬ ประกาศผลแล้ว
สพม.บึงกาฬ
29 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.ปทุมธานี เขต 1 ประกาศผลแล้ว
สพป.ปทุมธานี เขต 2 ประกาศผลแล้ว
สพม.ปทุมธานี
30 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประกาศผลแล้ว
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประกาศผลแล้ว
สพม.ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศผลแล้ว
31 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประกาศผลแล้ว
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
32 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.ปัตตานี เขต 1 ประกาศผลแล้ว
สพป.ปัตตานี เขต 2 ประกาศผลแล้ว
สพป.ปัตตานี เขต 3 ประกาศผลแล้ว
สพม.ปัตตานี
33 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประกาศผลแล้ว
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประกาศผลแล้ว
สพม.พระนครศรีอยุธยา
34 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.พังงา ประกาศแล้ว
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประกาศผลแล้ว
35 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.พัทลุง เขต 1 ประกาศผลแล้ว
สพป.พัทลุง เขต 2 ประกาศผลแล้ว
สพม.พัทลุง ประกาศผลแล้ว
36 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.พิจิตร เขต 1 ประกาศผลแล้ว
สพป.พิจิตร เขต 2 ประกาศผลแล้ว
สพม.พิจิตร ประกาศแล้ว
37 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประกาศผลแล้ว
สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศผลแล้ว
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตย์ ประกาศผลแล้ว
38 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.เพชรบุรี เขต 1 ประกาศผลแล้ว
สพป.เพชรบุรี เขต 2 ประกาศผลแล้ว
สพม.เพชรบุรี
39 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศผลแล้ว
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ประกาศผลแล้ว
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประกาศผลแล้ว
สพม.เพชรบูรณ์
40 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.แพร่ เขต 1 ประกาศผลแล้ว
สพป.แพร่ เขต 2 ประกาศผลแล้ว
สพม.แพร่ ประกาศผลแล้ว
41 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.พะเยา เขต 1 ประกาศผลแล้ว
สพป.พะเยา เขต 2 ประกาศผลแล้ว
สพม.พะเยา
42 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.ภูเก็ต ประกาศแล้ว
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประกาศผลแล้ว
43 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประกาศผลแล้ว
สพป.มหาสารคาม เขต 2 ประกาศผลแล้ว
สพป.มหาสารคาม เขต 3 ประกาศผลแล้ว
สพม.มหาสารคาม
44 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
สพม.แม่ฮ่องสอน ประกาศผลแล้ว
45 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.มุกดาหาร ประกาศผลแล้ว
สพม.มุกดาหาร
46 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.ยะลา เขต 1 ประกาศผลแล้ว
สพป.ยะลา เขต 2
สพม.ยะลา ประกาศผลแล้ว
47 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.ยโสธร เขต 1 ประกาศผลแล้ว
สพป.ยโสธร เขต 2 ประกาศผลแล้ว
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
48 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ประกาศผลแล้ว
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
สพม.ร้อยเอ็ด
49 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.ระนอง ประกาศผลแล้ว
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
50 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.ระยอง เขต 1 ประกาศผลแล้ว
สพป.ระยอง เขต 2 ประกาศผลแล้ว
สพม.ชลบุรี ระยอง
51 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.ราชบุรี เขต 1 ประกาศผลแล้ว
สพป.ราชบุรี เขต 2 ประกาศผลแล้ว
สพม.ราชบุรี ประกาศผลแล้ว
52 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.ลพบุรี เขต 1 ประกาศผลแล้ว
สพป.ลพบุรี เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.ลพบุรี ประกาศผลแล้ว
53 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.ลำปาง เขต 1 ประกาศผลแล้ว
สพป.ลำปาง เขต 2 ประกาศผลแล้ว
สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศผลแล้ว
สพม.ลำปาง ลำพูน
54 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.ลำพูน เขต 1 ประกาศผลแล้ว
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศผลแล้ว
สพม.ลำปาง ลำพูน
55 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.เลย เขต 1 ประกาศผลแล้ว
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 3 ประกาศผลแล้ว
สพม.เลย หนองบัวลำภู
56 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประกาศผลแล้ว
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ประกาศผลแล้ว
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ประกาศผลแล้ว
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ประกาศผลแล้ว

สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
57 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.สกลนคร เขต 1 ประกาศผลแล้ว
สพป.สกลนคร เขต 2 ประกาศผลแล้ว
สพป.สกลนคร เขต 3 ประกาศผลแล้ว
สพม.สกลนคร
58 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.สงขลา เขต 1 ประกาศผลแล้ว
สพป.สงขลา เขต 2
สพป.สงขลา เขต 3
สพม.สงขลา สตูล ประกาศผลแล้ว
59 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.สตูล ประกาศแล้ว
สพม.สงขลา สตูล ประกาศผลแล้ว
60 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ประกาศผลแล้ว
สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ประกาศผลแล้ว
สพม.สมุทรปราการ
61 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.สมุทรสงคราม ประกาศผลแล้ว
สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประกาศผลแล้ว
62 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.สมุทรสาคร ประกาศผลแล้ว
สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประกาศผลแล้ว
63 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.สระบุรี เขต 1 ประกาศผลแล้ว
สพป.สระบุรี เขต 2 ประกาศผลแล้ว
สพม.สระบุรี
64 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.สระแก้ว เขต 1 ประกาศผลแล้ว
สพป.สระแก้ว เขต 2 ประกาศผลแล้ว
สพม.สระแก้ว ประกาศผลแล้ว
65 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ประกาศผลแล้ว
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ประกาศผลแล้ว
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ประกาศผลแล้ว
สพม.สุพรรณบุรี ประกาศผลแล้ว
66 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.สิงห์บุรี ประกาศผลแล้ว
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
67 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศผลแล้ว
สพป.สุโขทัย เขต 2 ประกาศผลแล้ว
สพม.สุโขทัย
68 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประกาศผลแล้ว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประกาศผลแล้ว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ประกาศผลแล้ว
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
69 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประกาศผลแล้ว
สพป.สุรินทร์ เขต 2
สพป.สุรินทร์ เขต 3 ประกาศผลแล้ว
สพม.สุรินทร์ ประกาศผลแล้ว
70 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.หนองคาย เขต 1 ประกาศผลแล้ว
สพป.หนองคาย เขต 2 ประกาศผลแล้ว
สพม.หนองคาย
71 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ประกาศผลแล้ว
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.เลย หนองบัวลำภู
72 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.อ่างทอง ประกาศผลแล้ว
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
73 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.อุดรธานี เขต 1 
สพป.อุดรธานี เขต 2  ประกาศผลแล้ว
สพป.อุดรธานี เขต 3 ประกาศผลแล้ว
สพป.อุดรธานี เขต 4 ประกาศผลแล้ว
สพม.อุดรธานี
74 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประกาศผลแล้ว
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศผลแล้ว
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตย์
75 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.อุทัยธานี เขต 1 ประกาศผลแล้ว
สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประกาศผลแล้ว
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
76 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประกาศผลแล้ว
สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ประกาศผลแล้ว  
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ประกาศผลแล้ว
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ประกาศผลแล้ว
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
77 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สพป.อำนาจเจริญ ประกาศผลแล้ว
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
78 ผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

 

ขอบคุณเนื้อหาจากทุกเขตพื้นที่ และ สพฐ

เปิดรับสมัคร สอบครูผู้ช่วยอาชีวะ 2566 กรณีพิเศษ ประกาศรับสมัครคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประกาศแล้ว!!! ตำแหน่งว่างสอบครู กรณีพิเศษ 2566 ประกาศตำแหน่งว่าง สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2566 เช็คได้ที่นี่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles