18.1 C
New York
วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024

Buy now

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2566 สพฐ. ผลสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ

โฆษณา

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2566 สพฐ. ผลสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2566 สพฐ. ผลสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ ติดตาม และ เช็คผลสอบครูผู้ช่วย 2566 ได้ที่นี่

รวมลิงก์ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2566 สพฐ. ผลสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ
รวมลิงก์ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2566 สพฐ. ผลสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ เช็คผลสอบครูผู้ช่วย 2566 ได้ที่นี่

โฆษณา

ตามที่ สพฐ. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2335 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เรื่อง การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงได้กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 ดังนี้ โดย การสอบบรรจุครูผู้ช่วย จะจัดสอบ ภาค ก ภาค ข ในวันที่ 24-25 มิถุนายน และจะ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2566 สพฐ. ผลสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ดัง กำหนดการสอบครูผู้ช่วย และ ประกาศ ผลสอบครูผู้ช่วย 2566 ด้านล่างนี้

รวมลิงก์ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2566 สพฐ. ผลสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ
รวมลิงก์ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2566 สพฐ. ผลสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ เช็คผลสอบครูผู้ช่วย 2566 ได้ที่นี่

ท่านสามารถตรวจสอบ และ ติดตาม ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2566 สพฐ. ผลสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ได้ที่นี่ค่ะ ทั้งนี้โปรดตรวจสอบ ลิงค์ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2566 อย่างเป็นทางการอีกครั้งค่ะ

โฆษณา

 

ที่ จังหวัด ตามตัวอักษร ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ข แบ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษา
1 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
2 กระบี่ สพป.กระบี่ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.ตรัง กระบี่ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
3 กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.กาญจนบุรี ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
4 กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
สพม.กาฬสินธุ์ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
5 กำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต 1 
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.กำแพงเพชร ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
6 ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.ขอนแก่น เขต 2 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.ขอนแก่น เขต 3 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.ขอนแก่น เขต 4  สำรอง ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.ขอนแก่น เขต 5 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.ขอนแก่น
7 จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.จันทบุรี เขต 2 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.จันทบุรี ตราด ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
8 ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.ฉะเชิงเทรา ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
9 ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.ชลบุรี เขต 2 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.ชลบุรี เขต 3 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.ชลบุรี ระยอง ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
10 ชัยนาท สพป.ชัยนาท ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
11 ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.ชัยภูมิ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
12 ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.ชุมพร เขต 2 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
13 เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.เชียงราย เขต 2 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.เชียงราย เขต 3 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.เชียงราย เขต 4 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.เชียงราย ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
14 เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 
สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.เชียงใหม่
15 ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.ตรัง เขต 2
สพม.ตรัง กระบี่ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
16 ตราด สพป.ตราด ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.จันทบุรี ตราด ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
 17 ตาก สพป.ตาก เขต 1 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.ตาก เขต 2 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.ตาก ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
18 นครนายก สพป.นครนายก ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
19 นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.นครปฐม เขต 2 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.นครปฐม ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
20 นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.นครพนม ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
21 นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพม.นครราชสีมา ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
22 นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย2566 แล้ว
สพม.นครศรีธรรมราช ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย2566 แล้ว
23 นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย2566 แล้ว
สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย2566 แล้ว
สพม.นครสวรรค์ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
24 นนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 1 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย2566 แล้ว
สพป.นนทบุรี เขต 2 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย2566 แล้ว
สพม.นนทบุรี ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย2566 แล้ว
25 นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย2566 แล้ว
สพป.นราธิวาส เขต 2 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย2566 แล้ว
สพป.นราธิวาส เขต 3 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย2566 แล้ว
สพม.นราธิวาส
26 น่าน สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย2566 แล้ว
สพม.น่าน
27 บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย2566 แล้ว
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย2566 แล้ว
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย2566 แล้ว
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย2566 แล้ว
สพม.บุรีรัมย์ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
28 บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.บึงกาฬ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
29 ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.ปทุมธานี เขต 2 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.ปทุมธานี ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
30 ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
31 ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
32 ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1
สพป.ปัตตานี เขต 2
สพป.ปัตตานี เขต 3 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.ปัตตานี
33 พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.พระนครศรีอยุธยา ประกาศผลสอบค รูผู้ช่วย 2566 แล้ว
34 พังงา สพป.พังงา ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
35 พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1
สพป.พัทลุง เขต 2
สพม.พัทลุง ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
36 พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 1 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.พิจิตร เขต 2
สพม.พิจิตร ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
37 พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตย์ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
38 เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.เพชรบุรี เขต 2 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.เพชรบุรี ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
39 เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.เพชรบูรณ์ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
40 แพร่ สพป.แพร่ เขต 1
สพป.แพร่ เขต 2
สพม.แพร่
41 พะเยา สพป.พะเยา เขต 1
สพป.พะเยา เขต 2 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.พะเยา
42 ภูเก็ต สพป.ภูเก็ต ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
43 มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.มหาสารคาม เขต 2 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.มหาสารคาม เขต 3 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.มหาสารคาม ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
44 แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประกาศผล สอบครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.แม่ฮ่องสอน ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
45 มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.มุกดาหาร
46 ยะลา สพป.ยะลา เขต 1 ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.ยะลา เขต 2
สพม.ยะลา ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
47 ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 2
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
48 ร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
สพม.ร้อยเอ็ด ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
49 ระนอง สพป.ระนอง ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
50 ระยอง สพป.ระยอง เขต 1 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.ระยอง เขต 2 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.ชลบุรี ระยอง ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
51 ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.ราชบุรี เขต 2 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.ราชบุรี ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
52 ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.ลพบุรี เขต 2 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.ลพบุรี ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
53 ลำปาง สพป.ลำปาง เขต 1 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.ลำปาง เขต 2 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.ลำปาง ลำพูน ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
54 ลำพูน สพป.ลำพูน เขต 1 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.ลำปาง ลำพูน ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
55 เลย สพป.เลย เขต 1 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.เลย เขต 2 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.เลย เขต 3 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.เลย หนองบัวลำภู ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
56 ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
57 สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 2 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.สกลนคร เขต 3 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.สกลนคร ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
58 สงขลา สพป.สงขลา เขต 1
สพป.สงขลา เขต 2 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.สงขลา เขต 3 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.สงขลา สตูล ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
59 สตูล สพป.สตูล ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.สงขลา สตูล ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
60 สมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.สมุทรปราการ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
61 สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
62 สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
63 สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.สระบุรี เขต 2 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.สระบุรี ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
64 สระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 1 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.สระแก้ว เขต 2 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.สระแก้ว ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
65 สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.สุพรรณบุรี ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
66 สิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
67 สุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2
สพม.สุโขทัย
68 สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
69 สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.สุรินทร์ เขต 2 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.สุรินทร์ เขต 3 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.สุรินทร์ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
70 หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.หนองคาย เขต 2 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.หนองคาย ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
71 หนองบัวลำภู สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.เลย หนองบัวลำภู ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
72 อ่างทอง สพป.อ่างทอง ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
73 อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.อุดรธานี เขต 2 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.อุดรธานี เขต 3 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.อุดรธานี เขต 4 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.อุดรธานี ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
74 อุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
75 อุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
76 อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
77 อำนาจเจริญ สพป.อำนาจเจริญ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย 2566 แล้ว
78 สศศ.(เขตพื้นที่ปกติ) สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2566 แล้ว

ขอบคุณเนื้อหาจาก สพฐ. และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม รวมลิงก์ประกาศ ตําแหน่งว่างรับย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566 เช็คได้ที่นี่

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2566 สพฐ. ภาค ก ภาค ข รอบทั่วไป ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบข้อมูลผลสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ปี2566 ที่นี่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles