8.9 C
New York
วันพฤหัสบดี, เมษายน 25, 2024

Buy now

ประกาศผลสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566 ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน ประกาศผลการสอบ ภาค ค รองผู้อำนวยการ และ ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกเขตพื้นที่

โฆษณา

ประกาศผลสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566 ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน ประกาศผลการสอบ ภาค ค รองผู้อำนวยการ และ ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกเขตพื้นที่

ประกาศผลสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566 ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน ประกาศผลการสอบ ภาค ค รองผู้อำนวยการ และ ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกเขตพื้นที่

ประกาศผลสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566 ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน ประกาศผลการสอบ ภาค ค รองผู้อำนวยการ และ ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกเขตพื้นที่
ประกาศผลสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566 ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน ประกาศผลการสอบ ภาค ค รองผู้อำนวยการ และ ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกเขตพื้นที่

โฆษณา

ประกาศผลสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566 ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน ประกาศผลการสอบ ภาค ค รองผู้อำนวยการ และ ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกเขตพื้นที่มีกำหนดการ ดังนี้

โฆษณา

  • ประกาศรับสมัครสอบรองผอ.โรงเรียน และ ผอ.โรงเรียน ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2566
  • เปิดรับ สมัครสอบรองผอ.โรงเรียน และ ผอ.โรงเรียน ระหว่าง 15 – 21 สิงหาคม 2566
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบรองผอ.โรงเรียน และ ผอ.โรงเรียน ภายใน วันที่ 24 สิงหาคม 2566
  • สอบข้อเขียน ภาค ก วันที่ 9 กันยายน 2566
  • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก รองผอ.โรงเรียน และ ผอ.โรงเรียน ภายใน 13 กันยายน 2566
  • ยื่นเอกสารประกอบการประเมินภาค ข และ ภาค ค ระหว่าง วันที่ 14 – 17 กันยายน 2566
  • ประเมินภาค ข และ ภาค ค ระหว่าง วันที่ 18 – 22 กันยายน 2566
  • ประกาศผลสอบรองผอ.โรงเรียน และ ผอ.โรงเรียน ภายในวันที่ 29 กันยายน 2566
  • บรรจุและแต่งตั้ง วันที่ 5 ตุลาคม 2566
ประกาศผลสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566 ประกาศผลการสอบ ภาค ค รองผู้อำนวยการ และ ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกเขตพื้นที่ รายชื่อเขตพื้นที่การศึกษาที่ประกาศผลสอบผู้บริหารสถานศึกษา รองผอ.โรงเรียน และ ผอ.โรงเรียน 2566
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.กระบี่ ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.กรุงเทพมหานคร ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไฟล์ระกาศผล
ไฟล์แก้ไขประกาศ
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ขอนแก่น เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ขอนแก่น เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ขอนแก่น เขต 3 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ขอนแก่น เขต 4
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ขอนแก่น เขต 5 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566 ประกาศผลการสอบ ภาค ข ภาค ค สพป.จันทบุรี เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566 ประกาศผลการสอบ ภาค ข ภาค ค สพป.จันทบุรี เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566 ประกาศผลการสอบ ภาค ข ภาค ค สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566 ประกาศผลการสอบ ภาค ข ภาค ค สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ชลบุรี เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ชลบุรี เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ชลบุรี เขต 3 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ชัยนาท ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ชุมพร เขต 1  ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ชุมพร เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.เชียงราย เขต 1 ไฟล์ปรกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.เชียงราย เขต 2 ไฟล์ ผอ
ไฟล์ รอง
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.เชียงราย เขต 3 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.เชียงราย เขต 4 
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ตรัง เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ตรัง เขต 2 
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ตราด เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ตาก เขต 1 ไฟล์ประกาสผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ตาก เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.นครนายก ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.นครปฐม เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.นครปฐม เขต 2  ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.นครพนม เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.นครพนม เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.นครราชสีมา เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.นครราชสีมา เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.นครราชสีมา เขต 3 
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.นครราชสีมา เขต 4 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.นครราชสีมา เขต 5 
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.นครราชสีมา เขต 6
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.นครราชสีมา เขต 7
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.นครสวรรค์ เขต 1
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.นครสวรรค์ เขต 2
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.นนทบุรี เขต 1 
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.นนทบุรี เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.นราธิวาส เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.นราธิวาส เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.นราธิวาส เขต 3 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566 ประกาศผลการสอบ ภาค ข ภาค ค สพป.น่าน เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566 ประกาศผลการสอบ ภาค ข ภาค ค สพป.น่าน เขต 2 
ประกาศผลสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566 ประกาศผลการสอบ ภาค ข ภาค ค สพป.บึงกาฬ ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566 ประกาศผลการสอบ ภาค ข ภาค ค สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ประกาศผลสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566 ประกาศผลการสอบ ภาค ข ภาค ค สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566 ประกาศผลการสอบ ภาค ข ภาค ค สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566 ประกาศผลการสอบ ภาค ข ภาค ค สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566 ประกาศผลการสอบ ภาค ข ภาค ค สพป.ปทุมธานี เขต 1 
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ปทุมธานี เขต 2
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ปัตตานี เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ปัตตานี เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ปัตตานี เขต 3 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.พะเยา เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.พะเยา เขต 2 
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.พังงา ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.พัทลุง เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.พัทลุง เขต 2 
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.พิจิตร เขต 1
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.พิจิตร เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.พิษณุโลก เขต 1 
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.พิษณุโลก เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.เพชรบุรี เขต 1
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.เพชรบุรี เขต 2 
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.แพร่ เขต 1 
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.แพร่ เขต 2
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ภูเก็ต ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.มหาสารคาม เขต 2
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.มหาสารคาม เขต 3 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.มุกดาหาร  ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ยโสธร เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ยโสธร เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ยะลา เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ยะลา เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ยะลา เขต 3 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ระนอง 
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ระยอง เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ระยอง เขต 2 
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ราชบุรี เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ราชบุรี เขต 2 
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ลพบุรี เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ลพบุรี เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ลำปาง เขต 1
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ลำปาง เขต 2
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ลำปาง เขต 3 
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ลำพูน เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ลำพูน เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.เลย เขต 1 
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.เลย เขต 2
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.เลย เขต 3 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.สกลนคร เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.สกลนคร เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.สกลนคร เขต 3 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.สงขลา เขต 1 
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.สงขลา เขต 2
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.สงขลา เขต 3 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.สตูล ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.สมุทรสงคราม
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.สมุทรสาคร
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.สระแก้ว เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.สระแก้ว เขต 2 
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.สระบุรี เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.สระบุรี เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.สิงห์บุรี ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.สุโขทัย เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.สุโขทัย เขต 2 
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.สุรินทร์ เขต 1 
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.สุรินทร์ เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.สุรินทร์ เขต 3 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.หนองคาย เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.หนองคาย เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.อ่างทอง
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.อำนาจเจริญ ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.อุดรธานี เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.อุดรธานี เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.อุดรธานี เขต 3
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.อุดรธานี เขต 4 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.อุทัยธานี เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.อุทัยธานี เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพม.กาญจนบุรี
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพม.กาฬสินธุ์ ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพม.กำแพงเพชร 
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพม.ขอนแก่น ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพม.จันทบุรี ตราด ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพม.ฉะเชิงเทรา 
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพม.ชลบุรี ระยอง
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพม.ชัยภูมิ ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพม.เชียงราย ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพม.เชียงใหม่ ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพม.ตรัง กระบี่ ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพม.ตาก ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพม.นครปฐม
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพม.นครพนม ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพม.นครราชสีมา ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพม.นครศรีธรรมราช ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพม.นครสวรรค์ ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพม.นนทบุรี 
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพม.นราธิวาส ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพม.น่าน ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพม.บึงกาฬ ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพม.บุรีรัมย์
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพม.ปทุมธานี ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพม.ปัตตานี ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพม.พระนครศรีอยุธยา ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพม.พะเยา ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพม.พัทลุง
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพม.พิจิตร ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพม.เพชรบุรี 
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพม.เพชรบูรณ์
ประกาศผลสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566 ประกาศผลการสอบ ภาค ข ภาค ค สพม.แพร่ ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566 ประกาศผลการสอบ ภาค ข ภาค ค สพม.มหาสารคาม ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566 ประกาศผลการสอบ ภาค ข ภาค ค สพม.มุกดาหาร ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566 ประกาศผลการสอบ ภาค ข ภาค ค สพม.แม่ฮ่องสอน
ประกาศผลสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566 ประกาศผลการสอบ ภาค ข ภาค ค สพม.ยะลา ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566 ประกาศผลการสอบ ภาค ข ภาค ค สพม.ร้อยเอ็ด ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566 ประกาศผลการสอบ ภาค ข ภาค ค สพม.ราชบุรี ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566 ประกาศผลการสอบ ภาค ข ภาค ค สพม.ลพบุรี ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566 ประกาศผลการสอบ ภาค ข ภาค ค สพม.ลำปาง ลำพูน ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566 ประกาศผลการสอบ ภาค ข ภาค ค สพม.เลย หนองบัวลำภู ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566 ประกาศผลการสอบ ภาค ข ภาค ค สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566 ประกาศผลการสอบ ภาค ข ภาค ค สพม.สกลนคร 
ประกาศผลสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566 ประกาศผลการสอบ ภาค ข ภาค ค สพม.สงขลา สตูล 
ประกาศผลสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566 ประกาศผลการสอบ ภาค ข ภาค ค สพม.สมุทรปราการ 
ประกาศผลสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566 ประกาศผลการสอบ ภาค ข ภาค ค สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
ประกาศผลสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566 ประกาศผลการสอบ ภาค ข ภาค ค สพม.สระแก้ว 
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพม.สระบุรี
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพม.สุโขทัย ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพม.สุพรรณบุรี ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพม.สุรินทร์  ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพม.หนองคาย ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพม.อุดรธานี ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน 2566 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 

 

ขอบคุณที่มาจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่ และ สพฐ.

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ประกาศผลสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566 ภาค ก ประกาศผลสอบรองผู้อํานวยการสถานศึกษา และ ประกาศผลสอบผู้บริหารสถานศึกษา ทุกเขตพื้นที่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles