27.5 C
New York
วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024

Buy now

ลิงก์ ประกาศผลสอบ nt ป.3 2566 ผลสอบNT ป.3 ปีการศึกษา 2565 ท่านสามารถ เช็คผลคะแนนสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 ได้ที่นี่

โฆษณา

ลิงก์ประกาศ ผลสอบ nt ป.3 2566 ประกาศผลสอ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 ท่านสามารถ เช็คผลคะแนนสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 ได้ที่นี่

ประกาศผลสอบ ปีการศึกษา 2565 ท่านสามารถ เช็ค ผลสอบ nt ป.3 2566 ได้ที่นี่ การสอบ nt คือ การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT: National Test) จัดโดย สำนักทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบเพื่อใช้ประเมินคุณภาพของการเรียนการสอน และจัดสอบในระดับชั้น ป.3 ซึ่ง ปีการศึกษา 2565 สอบไปเมื่อ วันที่ 15 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา และจะประกาศผลสอบ และ คะแนนสอบ NT ป.3 ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566

ประกาศผลสอบ nt 2566 ผลสอบNT ป.3 ปีการศึกษา 2565 ท่านสามารถ เช็คผลคะแนนสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 ได้ที่นี่

การสอบ NT คืออะไร?
การสอบ National Test (NT) คือ การทดสอบความสามาถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ถึงข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนใน 3 ด้าน คือ
1. ความสามารถด้านภาษา (Literacy)
2. ด้านคำนวณ (Numeracy)
3. ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities)
นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาความสามมารถของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพต่อไป

การจัดสอบจะถูกจัดขึ้นทุกปีในช่วงเดือนมีนาคม และจะประกาศผลสอบในเดือนเมษายน โดยจะใช้ข้อสอบมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นผู้จัดสอบ และการสอบ National Test (NT) นั้น ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้สอบ หลักจากสอบเสร็จแล้วนั้นผู้สอบจะได้ทราบคะแนนที่ตนเองทำได้และได้ทราบว่าผู้สอบอยู่ในระดับที่เท่าไหร่ของจำนวนผู้สอบทั้งหมดทั่วประเทศ

ท่านสามารถดูประกาศผลสอบ nt 2566 ผลสอบNT ป.3 ปีการศึกษา 2565 การสอบ nt คือ การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT: National Test) จัดโดย สำนักทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบเพื่อใช้ประเมินคุณภาพของการเรียนการสอน และจัดสอบในระดับชั้น ป.3 ซึ่ง ปีการศึกษา 2565 สอบไปเมื่อ วันที่ 15 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา และจะประกาศผลสอบ และ คะแนนสอบ NT ป.3 ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ท่านสามารถ เช็คผลคะแนนสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 ได้ที่นี่

โฆษณา

ประกาศผลสอบ nt 2566 ผลสอบNT ป.3 ปีการศึกษา 2565 ท่านสามารถ เช็คผลคะแนนสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 ได้ที่นี่

วิธีดูคะแนน NT ป.3 2566 รายบุคคล ทำดังนี้

  1. ปีการศึกษาที่สอบ
  2. เลขประจำตัวประชาชน
  3. รหัสยื่นยันตัวตน ดังภาพ (RG3YQ)

ผลสอบ NT 2566 ผลคะแนน NT ปีการศึกษา 2565 ท่านสามารถ เช็คผลคะแนนสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 ได้ที่นี่

ขอบคุณที่มาจาก : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ผลสอบ NT 2566 ผลคะแนน NT ปีการศึกษา 2565 ท่านสามารถ เช็คผลคะแนนสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 ได้ที่นี่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles