25.1 C
New York
วันอาทิตย์, กรกฎาคม 14, 2024

Buy now

ประกาศแต่งตั้งและย้าย รอง ผอ.เขต สพฐ.ออกประกาศย้ายรอง ผอ.เขต และ แต่งตั้ง รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ใหม่

โฆษณา

ประกาศแต่งตั้งและย้าย รอง ผอ.เขต สพฐ.ออกประกาศย้ายรอง ผอ.เขต และ แต่งตั้ง รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ใหม่

สพฐ.ออก ประกาศแต่งตั้งและย้าย รอง ผอ.เขต พื้นที่การศึกษา ใหม่ ออกประกาศลงวันที่ 25 เมษายน 2566 รายละเอียดดังนี้

ประกาศแต่งตั้งและย้าย รอง ผอ.เขต สพฐ.ออกประกาศย้ายรอง ผอ.เขต และ แต่งตั้ง รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ใหม่
ประกาศแต่งตั้ง และ ย้าย รอง ผอ.เขต สพฐ.ออกประกาศย้ายรอง ผอ.เขต และ แต่งตั้ง รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ใหม่

โฆษณา

ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ ได้มีมติอนุมัติ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน ๓๓ ราย ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งและวิทยฐานะเดิม ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และอนุมัติการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับ การคัดเลือกและขึ้นบัญชีรอการบรรจุ ให้ไปดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน ๑๒๔ ราย ดังนี้

หนังสือประกาศ ว 359 ลว 25 เมษายน 66
คำสั่งย้าย คส 817 ลว 25 เมษายน 66 (ย้าย) รอง ผอ.เขต
คำสั่งบรรจุ คส 818 ลว 25 เมษายน 66 (บรรจุ) รอง ผอ.เขต

โฆษณา

ประกาศแต่งตั้งและย้าย รอง ผอ.เขต สพฐ.ออกประกาศย้ายรอง ผอ.เขต และ แต่งตั้ง รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ใหม่
ประกาศแต่งตั้ง และย้าย รอง ผอ.เขต สพฐ.ออกประกาศย้ายรอง ผอ.เขต และ แต่งตั้ง รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ใหม่
ประกาศแต่งตั้งและย้าย รอง ผอ.เขต สพฐ.ออกประกาศย้ายรอง ผอ.เขต และ แต่งตั้ง รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ใหม่
ประกาศแต่งตั้ง และย้าย รอง ผอ.เขต สพฐ.ออกประกาศย้ายรอง ผอ.เขต และ แต่งตั้ง รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ใหม่

รายละเอียดทั้งหมดคลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สพฐ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม เช็คที่นี่!! ประกาศผลสอบครู กทม.2566 ภาค ค 2 ตรวจสอบ ผลสอบสัมภาษณ์ ครู กทม. ที่สอบไปเมื่อ 22-23 เมษายน 2566 ได้ที่นี่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles