8.9 C
New York
วันพฤหัสบดี, เมษายน 25, 2024

Buy now

ประกาศแล้ว!!! ผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 ประกาศผลการย้ายครู สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2566 รวมลิงก์ประกาศผลย้ายครู ทุกเขต ทุกจังหวัด

โฆษณา

ประกาศแล้ว!!! ผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 ประกาศผลการย้ายครู สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2566 รวมลิงก์ผลย้ายครู ทุกเขต ทุกจังหวัด

ลิงก์ประกาศ ผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1/2566 สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2566 รวมลิงก์ผลย้ายครู ทุกเขต ทุกจังหวัด เช็คประกาศผลย้ายครู ได้ที่นี่ โดย เขตที่ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 1/2566 แล้ว จะเปลี่ยนเป็นตัวอักษรสีแดง ทั้งนี้ให้คุณครูรอประกาศผลย้ายครู อย่างเป็นทางการอีกครั้งค่ะผลการย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 ประกาศผลย้ายครู รอบที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. เช็คที่นี่

สพฐ. ขยายระยะเวลาการส่ง คําร้องขอย้ายฯ ไปถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่รับย้าย ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 แต่ยังคงจะ ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 ภายใน 30 เมษยน 2566 ดังเดิม โดยจะเริ่มพิจารณาการย้ายครูและประกาศ ผลย้ายครู ครั้งที่ 1/2566 ตั้งแต่ 16 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ตาม ปฏิทินกำหนดการย้ายครู 2566 ผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1/2566 ผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 ประกาศผลการย้ายครู สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2566 รวมลิงก์ประกาศผลย้ายครู ทุกเขต ทุกจังหวัด เช็คประกาศ ผลย้ายครู 2566 ได้ที่นี่ โดย เขตที่ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 1/2566 แล้ว จะเปลี่ยนเป็นตัวอักษรสีแดง ทั้งนี้ให้คุณครูรอประกาศผลย้ายครู อย่างเป็นทางการอีกครั้งค่ะ

ประกาศผลย้ายครู 2566 รอบ 2 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ติดตามประกาศ ผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 สังกัด สพฐ. ที่นี่

ผลการย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 ประกาศผลย้ายครู รอบที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. เช็คที่นี่
ผลการย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 ประกาศผลย้ายครู รอบที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. เช็คที่นี่

โฆษณา

รวมลิงก์ผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1/2566 ทุกเขต ทุกจังหวัด โดย เขตที่ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 1/2566 แล้ว จะเปลี่ยนเป็นตัวอักษรสีแดง ทั้งนี้ให้คุณครูรอประกาศผลย้ายครู อย่างเป็นทางการอีกครั้งค่ะ

ดาวน์โหลดไฟล์ word ที่นี่ บันทึกข้อความมอบหมายงาน สำหรับครูย้าย และ ครูเกษียณอายุราชการ บันทึกข้อความ มอบหมายงาน ไฟล์ doc ดาวน์โหลดได้ที่นี่

รายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. และ สำนักงานการศึกษาพิเศษ
ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 ประกาศผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.
1 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร
สพม.กรุงเทพมหานคร-เขต-1
สพม.กรุงเทพมหานคร-เขต-2
2 กระบี่ สพป.กระบี่
สพม.ตรังกระบี่
สพม.กระบี่ ตรัง รอบ 2
3 กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 รอบ 2

สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
สพม.กาญจนบุรี
4 กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพม.กาฬสินธุ์
สพม.กาฬสินธุ์ รอบ 2
5 กำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต 1
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
สพม.กำแพงเพชร
6 ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 2 รอบที่ 2
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 3 รอบ 2
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5
สพป.ขอนแก่น เขต 5 รอบที่ 2
สพม.ขอนแก่น
7 จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1
สพม.จันทรบุรี ตราด
8 ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
สพม.ฉะเชิงเทรา
9 ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1
สพป.ชลบุรี เขต 2
สพป. ชลบุรี เขต 3
สพม.ชลบุรี ระยอง
10 ชัยนาท สพป.ชัยนาท
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
11 ชัยภูมิ สพม.ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รอบที่ 2
สพป.ชัยภูมิ-เขต-3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รอบที่ 2
12 ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 2
13 เชียงราย สพม.เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
สพป.เชียงราย-เขต-2
สพป.เชียงราย เขต 3
สพป.เชียงราย เขต 4
14 เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3

สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
15 ตรัง สพป.ตรัง เขต1
สพป.ตรัง เขต.2
สพม.ตรังกระบี่
สพม.กระบี่ ตรัง รอบ 2
16 ตราด สพป.ตราด
สพม.จันทรบุรี ตราด
17 ตาก สพม.ตาก
สพม.ตาก รอบ 2
18 นครนายก สพป.นครนายก
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
19 นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 2
20 นครพนม สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 2
สพม.นครพนม
21 นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 5

สพม.นครราชสีมา
สพม.นครราชสีมา รอบ 2
22 นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
23 นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
สพม.นครสวรรค์
24 นนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 1
สพป.นนทบุรี เขต 2
สพม.นนทบุรี
25 นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1
สพป.นราธิวาส เขต 1 รอบ 2
สพป.นราธิวาส เขต 2
สพป.นราธิวาส เขต 2 รอบ 2
สพป.นราธิวาส เขต 3

สพม.นราธิวาส
26 น่าน สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2
สพป.น่าน เขต 2 รอบ 2
สพม.น่าน
27 บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพม.บุรีรัมย์
28 บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ
สพม.บึงกาฬ
29 ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1
สพป.ปทุมธานี เขต 2

สพม.ปทุมธานี
30 ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 รอบที่ 2
สพม.ประจวบคีรีขันธ์
31 ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
32 ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1
สพป.ปัตตานี เขต 2

สพป.ปัตตานี เขต 3
สพม.ปัตตานี
33 พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
สพม.พระนครศรีอยุธยา
34 พังงา สพป.พังงา
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
35 พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1
สพป.พัทลุง เขต 2
สพม.พัทลุง
36 พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 1 รอบที่ 2
สพป.พิจิตร เขต 2
สพม.พิจิตร
37 พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
 38 เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 2
สพม.เพชรบุรี

ผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 ประกาศผลการย้ายครู รอบที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.

39 เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
สพป.เพชรบูรณ์-เขต2
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
สพม.เพชรบูรณ์
40 แพร่ สพป.แพร่ เขต1
สพป.แพร่ เขต 1 รอบ 2
สพป.แพร่ เขต 2
สพม.แพร่
41 พะเยา สพป.พะเยา เขต 1
สพป.พะเยา เขต 2
42 ภูเก็ต สพป.ภูเก็ต
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
43 มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2

สพป.มหาสารคาม เขต 3ฅ
สพม.มหาสารคาม
44 แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สพม.แม่ฮ่องสอน
45 มุกดาหาร สพป.-มุกดาหาร
สพม.มุกดาหาร
46 ยะลา สพป.ยะลา เขต 1
สพป.ยะลา เขต 2
สพม.ยะลา
47 ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 2
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร รอบ2
48 ร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 รอบที่ 2

สพป.ร้อยเอ็ด-เขต-2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
สพม.ร้อยเอ็ด
49 ระนอง สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
50 ระยอง สพป.ระยอง เขต 1
สพป.ระยอง เขต.2
สพม.ชลบุรี ระยอง
51 ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1
สพป.ราชบุรี เขต 2
52 ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 2
53 ลำปาง สพป.ลำปาง เขต 1
สพป.ลำปาง-เขต-2

สพป.ลำปาง เขต 3
สพป.ลำปาง เขต 3 รอบที่ 2
สพม.ลำปาง ลำพูน
54 ลำพูน สพป.ลำพูน เขต 1
สพป.ลำพูน เขต 2
สพม.ลำปาง ลำพูน
55 เลย สพป.เลย เขต 1
สพป. เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 3
สพม.เลย หนองบัวลำภู
56 ศรีสะเกษ   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพปศรีสะเกษ เขต 1 รอบที่ 2

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพปศรีสะเกษ เขต 3 รอบที่ 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 รอบ 2

สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร รอบ2
57 สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 3

สพม.สกลนคร
58 สงขลา สพป.สงขลา เขต 2
สพป.สงขลา เขต 3
สพป.สงขลา เขต 3 กรณีพิเศษ

สพม.สงขลา สตูล
59 สตูล สพป.สตูล
สพม.สงขลา สตูล
60 สมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
สพม.สมุทรปราการ
61 สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม
สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
62 สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร
สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
63 สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.สระบุรี เขต 1 รอบ 2
สพป.สระบุรี เขต 2
สพม. สระบุรี 
64 สระแก้ว สพม.สระแก้ว
สพป.สระแก้ว-เขต-1
สพป.สระแก้ว เขต 1 รอบ 2
สพป.สระแก้ว เขต 2
65 สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
สพม.สุพรรณบุรี
66 สิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
67 สุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2
68 สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
69 สุรินทร์ สพป.สุรินทร์-เขต-1
สพป.สุรินทร์ เขต 1 รอบที่ 2
สพป.สุรินทร์-เขต-2
สพป.สุรินทร์-เขต-3
สพป.สุรินทร์ เขต 3 รอบที่ 2
สพม.สุรินทร์
70 หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1
สพป.หนองคาย เขต 1 รอบที่ 2

สพป.หนองคาย เขต 2
สพม.หนองคาย
71 หนองบัวลำภู สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 แก้ไขประกาศ
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
สพม.เลย หนองบัวลำภู
72 อ่างทอง สพป.อ่างทอง
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
73 อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1
สพป.อุดรธานี เขต 2
สพป.อุดรธานี เขต 3
สพป.อุดรธานี เขต 4
สพม.อุดรธานี
74 อุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
สพป.อุตรดิตถ์-เขต-2
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
75 อุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1
สพป.อุทัยธานี เขต 2
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
76 อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
77 อำนาจเจริญ สพป.อำนาจเจริญ
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
78 สำนักงานการศึกษาพิเศษ ผลย้ายครู2566 ครั้งที่ 1 ประกาศผลการย้ายครู รอบที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.

ขอบคุณเนื้อหาจาก สพฐ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ผลการย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 ประกาศผลย้ายครู รอบที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. เช็คที่นี่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles