26.4 C
New York
วันอาทิตย์, กรกฎาคม 14, 2024

Buy now

ผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก มีสิทธิสอบ ภาค ข และ ค รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน ทุกเขต ที่นี่

โฆษณา

ผลสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566 ภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก มีสิทธิสอบ ภาค ข และ ค รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน ทุกเขต ที่นี่

ผลสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566 ภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก มีสิทธิสอบ ภาค ข และ ค รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน ประกาศผลสอบผอรร 2566 ทุกเขต ประกาศผลสอบผู้บริหารสถานศึกษา ประกาศผลสอบรองผู้อํานวยการสถานศึกษา ที่นี่

ผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก มีสิทธิสอบ ภาค ข และ ค รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน ทุกเขต ที่นี่
ผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก มีสิทธิสอบ ภาค ข และ ค รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน ทุกเขต ที่นี่

โฆษณา

ผลสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566 ภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก มีสิทธิสอบ ภาค ข และ ค รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน ทุกเขต ที่นี่ การสอบรองผอ.โรงเรียน และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพฐ.ได้ประกาศ ปฏิทินสอบรองผอ. และ ผอ.โรงเรียน โดย มีกำหนดการ ประกาศผลสอบผู้บริหารสถานศึกษา ประกาศผลสอบรองผู้อํานวยการสถานศึกษา ประกาศผลสอบผอรร 2566 ดังนี้

  • ประกาศรับสมัครสอบรองผอ.โรงเรียน และ ผอ.โรงเรียน ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2566
  • เปิดรับ สมัครสอบรองผอ.โรงเรียน และ ผอ.โรงเรียน ระหว่าง 15 – 21 สิงหาคม 2566
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบรองผอ.โรงเรียน และ ผอ.โรงเรียน ภายใน วันที่ 24 สิงหาคม 2566
  • สอบข้อเขียน ภาค ก วันที่ 9 กันยายน 2566
  • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก รองผอ.โรงเรียน และ ผอ.โรงเรียน ภายใน 13 กันยายน 2566
  • ยื่นเอกสารประกอบการประเมินภาค ข และ ภาค ค ระหว่าง วันที่ 14 – 17 กันยายน 2566
  • ประเมินภาค ข และ ภาค ค ระหว่าง วันที่ 18 – 22 กันยายน 2566
  • ประกาศผลสอบรองผอ.โรงเรียน และ ผอ.โรงเรียน ภายในวันที่ 29 กันยายน 2566
  • บรรจุและแต่งตั้ง วันที่ 5 ตุลาคม 2566

ประกาศผลสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566 ประกาศผลสอบผอ และ รองผอ.โรงเรียน ประกาศผลการสอบ ภาค ค รองผู้อำนวยการ และ ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกเขตพื้นที่ คลิกที่นี่

โฆษณา

ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน ประกาศผลสอบผู้บริหารสถานศึกษา ประกาศผลสอบรองผู้อํานวยการสถานศึกษา 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก มีสิทธิสอบ ภาค ข และ ค รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน ทุกเขต ประกาศผลสอบผู้บริหารสถานศึกษา ประกาศผลสอบรองผู้อํานวยการสถานศึกษา 2566
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.กระบี่ ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.กรุงเทพมหานคร ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบรองผู้อํานวยการสถานศึกษา 2566 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบรองผู้อํานวยการสถานศึกษา 2566 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบรองผู้อํานวยการสถานศึกษา 2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ไฟล์ประกาศ
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ขอนแก่น เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ขอนแก่น เขต 2
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ขอนแก่น เขต 3 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ขอนแก่น เขต 4 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ขอนแก่น เขต 5 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.จันทบุรี เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.จันทบุรี เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ชลบุรี เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ชลบุรี เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ชลบุรี เขต 3 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ชัยนาท ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ชุมพร เขต 1  ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ชุมพร เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.เชียงราย เขต 1
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.เชียงราย เขต 2
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.เชียงราย เขต 3 
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.เชียงราย เขต 4 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ตรัง เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ตรัง เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ตราด  ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ตาก เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ตาก เขต 2  ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.นครนายก ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.นครปฐม เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.นครปฐม เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.นครพนม เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.นครพนม เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.นครราชสีมา เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.นครราชสีมา เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.นครราชสีมา เขต 3 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.นครราชสีมา เขต 4 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.นครราชสีมา เขต 5 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.นครราชสีมา เขต 6 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.นครราชสีมา เขต 7 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.นนทบุรี เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.นนทบุรี เขต 2 
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.นราธิวาส เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.นราธิวาส เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.นราธิวาส เขต 3 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.น่าน เขต 1  ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.น่าน เขต 2 
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.บึงกาฬ ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ปทุมธานี เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ปทุมธานี เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ปัตตานี เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ปัตตานี เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ปัตตานี เขต 3 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.พะเยา เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.พะเยา เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.พังงา ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.พัทลุง เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.พัทลุง เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.พิจิตร เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.พิจิตร เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.พิษณุโลก เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.เพชรบุรี เขต 1
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.เพชรบุรี เขต 2 
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.แพร่ เขต 1 
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.แพร่ เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ภูเก็ต ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ไฟล์ประกาศผล 
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.มหาสารคาม เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.มหาสารคาม เขต 3 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.มุกดาหาร ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ยโสธร เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ยโสธร เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ยะลา เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ยะลา เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ยะลา เขต 3 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ระนอง ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ระยอง เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ระยอง เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ราชบุรี เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ราชบุรี เขต 2 
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ลพบุรี เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ลพบุรี เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ลำปาง เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ลำปาง เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ลำปาง เขต 3 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ลำพูน เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ลำพูน เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.เลย เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.เลย เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.เลย เขต 3
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.สกลนคร เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.สกลนคร เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.สกลนคร เขต 3 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.สงขลา เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.สงขลา เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.สงขลา เขต 3 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.สตูล ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.สมุทรสงคราม ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.สมุทรสาคร ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.สระแก้ว เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.สระแก้ว เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.สระบุรี เขต 1ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.สระบุรี เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.สิงห์บุรี ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.สุโขทัย เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.สุโขทัย เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.สุรินทร์ เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.สุรินทร์ เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.สุรินทร์ เขต 3 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.หนองคาย เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.หนองคาย เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ไฟล์ประกาศ
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.อ่างทอง ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.อำนาจเจริญ ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.อุดรธานี เขต 1 
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.อุดรธานี เขต 2 
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.อุดรธานี เขต 3 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.อุดรธานี เขต 4 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.อุทัยธานี เขต 1
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.อุทัยธานี เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.กาญจนบุรี ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.กาฬสินธุ์ ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.กำแพงเพชร ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.ขอนแก่น ไฟล์ประกาศ
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.จันทบุรี ตราด ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.ฉะเชิงเทรา ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.ชลบุรี ระยอง ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.ชัยภูมิ ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.เชียงราย ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.เชียงใหม่ ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.ตรัง กระบี่ ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.ตาก ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.นครปฐม ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.นครพนม ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.นครราชสีมา ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.นครศรีธรรมราช ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.นครสวรรค์ ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.นนทบุรี ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.นราธิวาส  ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.น่าน ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.บึงกาฬ ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.บุรีรัมย์ ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.ปทุมธานี ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.ปัตตานี ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.พระนครศรีอยุธยา
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.พะเยา ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.พัทลุง ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.พิจิตร ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.เพชรบุรี  ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.เพชรบูรณ์ ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.แพร่ ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.มหาสารคาม ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.มุกดาหาร ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.แม่ฮ่องสอน ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.ยะลา ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.ร้อยเอ็ด ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.ราชบุรี ไฟล์ประกาศผล
ประกาศ ผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.ลพบุรี ไฟล์ประกาศผล
ประกาศ ผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.ลำปาง ลำพูน ไฟล์ประกาศผล
ประกาศ ผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.เลย หนองบัวลำภู ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร 
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.สกลนคร ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.สงขลา สตูล ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.สมุทรปราการ 
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.สระแก้ว ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.สระบุรี
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.สุโขทัย ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.สุพรรณบุรี ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.สุรินทร์  ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.หนองคาย ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.อุดรธานี ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ไฟล์ประกาศผล
ประกาศผลสอบภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ไฟล์ประกาศผล

 

ขอบคุณที่มาจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่ และ สพฐ.

เรื่องราวที่น่าสนใจ : สมัคร สอบรองผอ.โรงเรียน และ ผอ.โรงเรียน 2566 ตาม ปฏิทินสอบรองผอ. และ ผอ.โรงเรียน ล่าสุด เช็ครายละเอียดได้ที่นี่

ประกาศผลสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566 ภาค ก ประกาศผลสอบรองผู้อํานวยการสถานศึกษา และ ประกาศผลสอบผู้บริหารสถานศึกษา ทุกเขตพื้นที่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles